Waarom is gospelmuziek niet goed?

Ds. A.T. Vergunst / geen reacties

15-11-2003, 00:00

Vraag

Waarom is gospelmuziek niet goed volgens de Ger. Gemeente? De teksten zijn juist altijd heel mooi. Het doet me altijd erg veel.

Antwoord

Voor alle duidelijkheid, laat ik eerst even "gospelmuziek" definiëren. Want misschien praten we over twee verschillende dingen. Ik versta onder gospelmuziek een muziek waarin een zekere religieuze tekst wordt gezongen in de omlijsting of begeleiding van een soort rockmuziek. De muzikale begeleiding varieert sterk, maar helt toch duidelijk over naar het instrumentele gehalte van de rockmuziek. Als dat niet bedoeld werd door de vraagsteller, dan moet hij of zij me even inlichten over wat met gospelmuziek bedoeld wordt.

Ten tweede spreek ik niet uit wat de Ger. Gem. te zeggen heeft, maar ik probeer me altijd op Gods Woord te beroepen. Als een gemeente niet een bepaalde positie inneemt op grond van het Woord, dan is het uiteindelijk niet goed "volgens Gods openbaring van Zijn heilige wil."

Nu ter zake. Ik heb in het korte verleden wat research gedaan in deze muziek. Eerst ben ik gaan onderzoeken wat muziek eigenlijk is en wat voor nut of doel het behoort te hebben. Ik laat dat allemaal liggen, hoewel reuze interessant. Daarna heb ik mijn studie toegespitst op "rockmuziek en ben erg geschrokken. Vanuit het leven en denken van hen die rockmuziek maken, kun je al verscheidene conclusies trekken over het gehalte en doel van deze muziek.  Als we daarnaast eens eerlijk naar de boodschap luisteren die in deze cultuur wordt vertolkt, dan kijk je recht in het zondige hart van de gevallen mens. Daarom gaat deze muziek er zo gretig in. Ik zal dit ook verder maar laten liggen.

Ik geef de volgende definitie van gospelmuziek of  "Christian Rock Music": een combinatie van een puur wereldse muziekuiting met het Evangelie als tekst of lyrics. Ik wil hier een paar opmerkingen over maken.

1. Ik vraag me af of het gebruik van wereldse muziek om een Bijbelse boodschap te brengen toegestaan is in Gods ogen.  Ik weet wel dat "het lekker voelt en goed ligt en makkelijk verteerbaar is en dat je er echt van genieten kan", maar dat zijn uiteindelijk niet de criteria die we moeten hanteren. Onze vraag moet zijn: "Zou de Heere God Zijn boodschap op die manier vertolkt willen zien?"  Op grond van Gods Woord ben ik ervan overtuigd dat dit niet het geval is. Zoek even Handelingen 16:16-18 op. We lezen daar dat Paulus een enorme 'hulp' kreeg van een heel bekende vrouw. Iedereen kende haar van vroeger. Nu liep ze warempel door de stad heen en overal riep ze de waarheid uit: "Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen." Paulus zal er wel heel 'blij' mee geweest zijn. Iedereen hoorde het en ze waren altijd gewend om naar die vrouw te luisteren.  Toch lezen we dat Paulus die vrouw pertinent weigert als een 'hulp' in de dienst van Koning Jezus. Waarom? Omdat hij realiseerde dat de combinatie van deze vrouw als medium en de waarheid Gods zaak niet diende maar veelal afbreuk deed.
 
Ik denk dat God ons hier ook een klare blijk geeft van Zijn wil als het gaat over de combinatie rockmuziek en Gospel. Het meest belangrijke element in muziek is onze stem en niet de muzikale begeleiding. Toch is ook de soort muzikale begeleiding belangrijk. Dat kunnen we leren van dit voorval in Paulus' evangelisatiewerk. Daarnaast merk ik nog op dat als Gods Woord over evangelisatiewerk spreekt, er nooit over muziek wordt gesproken. We lezen nergens dat de Israëlieten of de apostelen een soort "gezang-evangelisatie-tent" opzetten hoewel er genoeg muziek was in hun tijd! Het Woord werd gepredikt en door de prediking van het Woord bouwde God Zijn kerk. Dat is nog steeds niet anders. Zingen is een uiting van het geloof of gebed als reactie op het Woord.

2. Gospelmuziek is "big business". Als ik lees hoeveel miljoenen er mee verdiend worden, dan word ik al een beetje wantrouwig over het doel van deze muziek. Bob Larson schreef: "Anytime de world begins to sing about Jesus Christ, Christians should be aware! The world hates the Lord Jesus Christ as much as it did when the multitudes crucified Him" (Elke keer als de wereld over de Heere Jezus begint te zingen, moeten Christenen op hun hoede zijn! De wereld haat de Heere Jezus Christus net zoveel als de menigte die Hem kruisigden.).

Muziek is tot Gods eer en behoort een vertolking van goede gevoelens en verlangens te zijn.  We loven God voor Zijn goedheid of we smeken Hem door middel van een lied. De Bijbel heeft bijna 500 teksten die met muziek te maken hebben. Dus God vindt muziek heel belangrijk. Hij heeft het zelfs geschapen als een uitdrukking van ons innerlijk leven. Lees maar Ps. 47;  34:1-2; Efez. 5:19.
 
In mijn onderzoek naar gospelmuziek trof het mij dat God daar niet in het middelpunt staat maar de artiest, de mens. Zelfs de advertentiecampagnes die aan de gospelconcerten vooraf gaan, vragen veel aandacht voor de musici. Alan Redpath merkte op: "Het principe is self-glorification terwijl Gods principe is zelf-kruisiging." Ik weet wel dat ook dominees de mooiste preken kunnen houden vanuit een "self-glorification"-principe, maar dat maakt het juist zo erg zondig, vooral als het Woord brengen.

3. Ten derde lees ik in de vraag: "...de teksten zijn juist altijd heel mooi."  Ik weet natuurlijk niet precies waar jij naar luistert, maar ik vind de teksten heel eenzijdig. Er zijn heel veel gospelmuziekstukken die eigenlijk helemaal geen tekst hebben, maar gewoon allerlei goedkope leuzen verkondigen. Andere hebben meer inhoud, maar dan is de inhoud toch heel mager en eenzijdig. Veel voorkomende thema's zijn dat Jezus de grote Zaligmaker is die zoveel van jou houdt - dat je je leven toch aan Hem moet geven en dan zal alles heel fijn zijn - dat Hij je veel beter laat voelen en al je ellende wegspoelt met Zijn oneindige liefde.

Ik kan heel wat kanttekeningen zetten bij wat er gezongen wordt, maar ben nog meer verontrust over wat er niet bezongen wordt.Ik hoor nagenoeg niet over de zonde, de noodzaak voor bekering, berouw en verdriet over de zonde, de betekenis van het kruis, de doodstaat van het hart. Over het werk van de Heilige Geest en de wedergeboorte wordt weinig zinnigs gezongen. Het hoofdzakelijke thema is "feel good" (goed voelen) in plaats van gehoorzaamheid.

Ik vond ook dat de muziek een reactie oproept die niet de "ziel" raakt maar het "gevoel" bespeelt. In mijn research vond ik een CD waarop ze "Amazing Grace" van John Newton zongen. Ik hoop dat je de woorden van dat lied ken. Maar de manier waarop het gezongen werd was zonder enige indruk over het geweldige van de genade voor zo'n zondaar.

Het is nu wel duidelijk dat ik het niet moeilijk vind om op Schriftuurlijke gronden dit muziekgenre af te keuren.  

Toch vind ik het fijn dat jullie met die eerlijke vragen naar voren komen. Het is ook moeilijk om altijd nee te zeggen, vooral ook als het van binnen leeg is. Maar zoek het dan toch in het zuivere, datgene dat past in Gods wil zoals het verwoord is in Phil. 4:8: "Voorst, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zoo daar eenige deugd is en zoo daar eenige lof is, bedenkt datzelfde."  

Ds. A. T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waupun (USA)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gospel
geen reacties

Terug in de tijd

Een vraag aan iemand die de Hebreeuwse taal machtig is. Nu hoorde ik onlangs dat er in Exodus 20 (vers 8 tot 11) bij het...
geen reacties
15-11-2012
 Ik heb een hele actuele vraag. Maakt de moord op Theo van Gogh niet duidelijk dat moslims zeer overtuigd zijn van hun g...
geen reacties
15-11-2004
Aan dominee Harinck. Ik las uw reactie op de vraag 'Beoordelen van persoon naar de vruchten'. U noemt het voorbeeld van ...
2 reacties
16-11-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering