Een wonder om zalig te worden

Ds. N. den Ouden / 2 reacties

01-03-2017, 08:05

Vraag

Ik hoor nogal eens dat er een wonder moet gebeuren wil een mens zalig worden, maar is dat wel juist? Het wonder is toch al gebeurd op Golgotha?


Antwoord

Ik wil in het enerzijds van harte voor die opmerking die jij hoort en waar jij vragen bij hebt, opnemen. Is het geen wonder als Gods ons levend maakt? Als we opnieuw geboren worden? Als we van vijanden van God, vrienden gemaakt worden? Als we opstaan uit het graf van de zonde? Als het licht van Gods genade gaat schijnen in ons hart? De wonderen die Christus op aarde deed, zijn een teken van wat Hij nu nog in mensenharten doet: Blinden worden ziende, doven gaan horen, kreupelen gaan springen, melaatsen worden gereinigd, doden gaan leven, enz. 

Ik wil daarbij wel een aantal dingen opmerken: Het wonder van genade dat God in mensenharten werkt, kan zeer geleidelijk gewerkt worden. Je moet bij het wonder dat gebeuren moet, niet denken aan heel wonderbaarlijke dingen buiten de prediking en buiten het Woord om. De Heere werkt verbondsmatig (wat iets anders is dan verbondsautomatisch!). 

We moeten evenmin het wonder van Gods genadig ingrijpen in mindering brengen op wat in Christus al gebeurd is. In die zin heb ik bijvoorbeeld wat moeite met de opmerking: Al was Christus duizend keer in Bethlehem geboren, maar niet in mijn hart, dan was ik nog verloren. Het gevaar is dan inderdaad aanwezig dat we de heilsfeiten die hebben plaatsgevonden verkleinen. Wat is er een onbevatbaar groot wonder gebeurd in Betlehem en op Golgotha. Daar kunnen we nooit groot genoeg van denken. En wat een wonder dat God ons roept en nodigt door middel van Zijn Woord om tot Christus te komen. 

Maar het blijft staan dat ieder mens persoonlijk het wonder nodig heeft van wedergeboorte (door Woord en Geest) om de Zaligmaker te kennen en om uit Hem te leven.

Hartelijke groet,
Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

Ds. N. den Ouden

 • Geboortedatum:
  25-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Leerbroek
 • Status:
  Inactief
2 reacties
Samuel1448
01-03-2017 / 19:07
Ik vindt het zelf altijd heel mooi hoe de Dordtse Leerregels hier over spreken (H3 art 12): „dit is de wedergeboorte, (...) een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen, en onuitsprekelijke werking, dewelke (...) in haar kracht niet minder noch geringer is dan de schepping of de opwekking der doden.”
CorsdeKort
03-03-2017 / 21:16
Het is inderdaad heel bijzonder wat Jezus voor ons deed. Maar hoe leef jij nu?
1 Pet. 2 vers 21-24 : Jezus is onze voorloper en wij kunnen nu in zijn voetsporen hem navolgen. Hij deed geen zonde en zij die hem in waarheid navolgen doen dan ook geen (BEWUSTE) zonde meer. Dit staat ook in Romeinen 6 en 1 Johannes 3. Het is de bedoeling dat dit zalig wonder zich nu ook in jou zal voltrekken. Alleen dan ben je een zoon of dochter van God. Immers, wie de Geest niet heeft, en die daar dus ook niet naar leeft, die hoort Hem niet toe volgens Rom 8 vanaf vers 5.

Zonder kracht van de Heilige Geest lukt dat niet, maar MET die kracht WEL is mijn ervaring! Naast dat je dan door de Heilige Geest kracht krijgt maakt die je ook zalig / gelukkig!

Aan de voet van het kruis zijn is een onbijbelse uitdrukking, ook wij, d.w.z. onze oude mens, moet aan het kruis (zelf) zijn en blijven zodat diens kracht minder wordt en onze nieuwe mens steeds sterker wordt. DAN gaan de deugde van Christus in ons groeien, worden wij geestelijk nog meer en aan Hem gelijk.
cors.dekort@anico.nl

Terug in de tijd

Hiermee wil ik nogmaals kort reageren op vraag en antwoord 09-02-07, betreffende ds. P. Molenaar, al beschouwt u dit onderwerp als afgesloten. De beoordeling van ds. Molenaar van de HHK als “oneerbied...
Geen reacties
28-02-2007
De Heere Jezus zegt in de Bijbel; als je Me lief hebt, houd je dan aan Mijn geboden. Maar een mens is zondig, betekent dat dan dat je de Heere nooit werkelijk lief kunt hebben?
2 reacties
28-02-2018
Hoe kan ik het beste aan mijn ouders vertellen dat ik zwanger ben? Ik ben 16 en mijn ouders hebben mij vaak gewaarschuwd. Ik weet dat ik mijn moeder hiermee veel verdriet doe en ik weet ook dat mijn v...
Geen reacties
28-02-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering