Vriendin met angst voor de dood

Ds. P.C. van Keulen / geen reacties

24-02-2017, 12:58

Vraag

Hoe moet je omgaan met een vriendin die angst heeft voor de dood? Een vriendin van mij vertelde dat ze erg angstig is om te sterven, omdat ze nog het idee heeft dat ze nog niet gered is. Ik vond het erg lastig om hiermee om te gaan. Ik heb samen met haar gebeden en haar ook opgedragen in gebed. Ik weet niet wat ik verder nog kan doen voor haar?!

Antwoord

Beste vragensteller,

Goed om te lezen dat je in het gebed met en voor jouw vriendin haar angst bij God hebt gebracht. Dat jij en zij dat samen hebt kunnen doen geeft al te kennen dat het bij God mogelijk is om die angst weg te nemen en dat het kan worden: “Nu jaagt de dood geen angst meer aan.”

De dood wordt de laatste vijand genoemd. De dood heeft heerschappij over ieder mens, door de zonde is de dood in deze wereld en dus in het leven van ieder mens gekomen, de tijdelijke, geestelijke en eeuwige dood. En wie kan zo bestaan in dat gericht?! Geen enkel mens van zichzelf.

Het is vast en zeker dat het stervensuur voor ieder mens komt en dan? De mens, als hij de geest geeft, waar is hij dan? We mogen wel bevreesd zijn als er niets anders in ons leven is als de dood, want dan is het voor eeuwig verloren en ziende op jezelf kun je dan ook geen troost hebben in leven en in sterven.

Je vraagt: “Wat kan ik verder nog doen voor mijn vriendin?” Ik ga nog even terug naar de woorden die ik zo-even noemde: “Nu jaagt de dood geen angst meer aan” alsook dat “de dood de laatste vijand” wordt genoemd. Beide citaten staan in verband met de overwinning van de dood door de opstanding van de Heere Jezus Christus. Dat is dan ook wat je verder kunt doen, namelijk op Hem wijzen vanuit het Woord, Hem aanprijzen, Die, nadat Hij alles volbracht had wat nodig was tot verzoening van onze zonden, de dood en het graf heeft overwonnen en de eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht; op Hem wijzen Die de Levensvorst is, Die gezegd heeft “Ik ben de Opstanding en het Leven.” Alleen door het geloof in Hem ligt de eeuwige redding en wordt de angst weggenomen. Alleen in en door Hem is er de echte troost in leven en in sterven.

Het loon van de zonde is de dood. En Hij, de Heere Jezus Christus, Die zonder zonde ontvangen en geboren is en zonder zonde gebleven is, en zo het loon van de zonde niet verdiend had, heeft toch de dood in moeten gaan, om zo in plaats van de zondaar, plaatsvervangend, de toorn van God over de zonde te dragen, zodat er geschreven kan staan: “Ik voor u daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven.” Dat alleen neemt de angst weg, al kan er nog veel aan gedachten en benauwdheid met betrekking tot de dood/het sterven overblijven, zoals bijvoorbeeld alles los te moeten laten; maar ook daar wil God genade in schenken. Zie het bij Jakob; nadat hij zijn kinderen gezegend had legde hij zijn voeten bij elkaar, legde hij zich gerust ter neer, en gaf de geest. Zie het bij Jozef; hij zegt tegen zijn broers: “Ik ga sterven, maar God...”. Zij hielden vast aan God en vertrouwden erop dat God zou vasthouden dat wat zij moesten loslaten en dat God hen zou vasthouden door de tijdelijke dood heen, want niets kon hen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is.

De steen van het graf is afgewenteld, het tekent ons dat Hij leeft en ziende op die afgewentelde steen horen we het klinken: “Ik leef en gij zult leven.” Eenmaal zullen al de stenen van de graven afgewenteld worden en zal van de gelovigen het graf ook leeg zijn omdat zij dan naar ziel en lichaam voor eeuwig met Hem zullen wezen. Maar zover is het nog niet en daarom: alleen in en door Jezus Christus is nu al de overkant te zien van de Jordaan en alleen in en door Hem kun je en zal je komen in het eeuwige land overvloeiende van melk en honing, in de rust, die er over blijft voor het volk van God. Dat te geloven geeft hier al rust en neemt de angsten weg.

Ik wens je veel wijsheid en zegen van God toe.

Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

angst
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een relatie van bijna twee jaar. Ik ben 25 jaar en mijn vriend is bijna 23 jaar. Het probleem is dat ik helemaal ...
9 reacties
23-02-2011
Ik heb een vraag met betrekking tot kerkelijke twist in een gemeente (in een kerkenraad) en het willen en kunnen houden ...
geen reacties
24-02-2016
Ik ben een meid van 18 jaar. Op mijn 12e ben ik voor het eerst ongesteld geworden. Tot mijn 15e heb ik nergens last van ...
geen reacties
23-02-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering