Kerk is huis van God en poort van hemel

Ds. A.A.F. van de Weg / geen reacties

23-02-2017, 08:00

Vraag

Aan ds. A. A. F. van de Weg. Ik zag hier op Refoweb de onderstaande tweet van u. Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord

Beste vragensteller,

Het is een hele uitdaging om in 140 tekens iets te zeggen. Dit citaat uit een meditatie van ds. H. G. Abma over HC 31 maakt deel uit van een breder citaat. Ik laat het nu volgen: “Het Koninkrijk van God is een stad en heeft twee sleutels. Preek en ban. De kerk is het huis van God en de poort van de hemel. Die deur staat voor u open! Wilt u binnen gaan?

HC 31 handelt over de sleutelmacht. Er zijn twee sleutels, waarmee de deuren van het Koninkrijk van God geopend of gesloten worden: de preek en de tucht (ban). De man op de preekstoel bedient de sleutelmacht als hij het Woord van God trouw verkondigt. In de kerk wordt verkondigd dat wie in geloof Gods beloften aanvaardt, diens zonden vergeven zijn. Wanneer het Evangelie schouderophalend en ongelovig aangehoord wordt, moeten we rekenen op Gods toorn en straf. “Als God eenmaal de wereld oordeelt, dan zal dat precies zijn naar wat de predikant in trouw aan het Evangelie gepreekt heeft” (nog een citaat van ds. Abma). Wat een verantwoordelijkheid voor een dienaar om te spreken. Wat een verantwoordelijkheid voor een gemeentelid om te horen. In dat verband waagt ds. Abma het om te stellen dat de kerk niet alleen het ‘huis van God’ maar ook de ‘poort van de hemel’ is. Door en onder de verkondiging van het Woord mogen zondaren zich zalig horen!

Ds. A. A. F. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

 • Geboortedatum:
  09-03-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Abbenbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Heidelberger Catechismus
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb nu ruim een maand verkering met mijn vriendin. Hiervoor heb ik twee jaar verkering gehad met een meisje dat veel ...
geen reacties
22-02-2010
Aan ds. Tuinier. Jaren geleden ben ik als jong meisje stilgezet onder een preek van u. Ook al was ik nog jong en leefde ...
3 reacties
22-02-2014
Ik zit in de put. Mijn leven is een puinhoop. Ik zou het allerliefst van de brug afspringen en wel nu!
geen reacties
22-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering