Mensen uit het Oude Testament

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

04-02-2015, 10:09

Vraag

Aan ds. Wallet. Ging de Heere met de mensen uit het Oude Testament op dezelfde manier om als met de mensen uit het Nieuwe Testament? Ik bedoel, kunnen wij ons wel toetsen aan mensen uit het OT, want Jezus was er toen nog niet. Was hun zondebeleving anders?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Beste vrager,

Je vraag is al gesteld tijdens het vroege christendom door een zekere Marcion. Hij kon moeilijk overweg met het OT en wilde die verwijderen, maar ook in het NT gedeelten schrappen die in verbinding stonden met het OT. En dat zijn er nogal wat. In feite houd je dan een heel klein Bijbeltje over. De vroege kerk heeft -geleid door de Heilige Geest- gezien dat de lijn doorloopt vanuit het OT naar het NT. Dat kun je zien aan de vele aanhalingen van het OT in het NT. Het een kan niet zonder het ander. We spreken dan wel over de knop van het OT en de bloem van het NT.  Er is een eenheid van OT en NT. In onze Bijbels zit er een witte bladzijde tussen, maar in feite is het één doorlopende openbaring van God.

Je vraag is concreet of de Heere op dezelfde manier met de mensen omging in het OT als in het NT. Ik zou daarop willen antwoorden dat het Dezelfde God  is Die spreekt en handelt. Maar dat ging niet helemaal op dezelfde wijze. God gaat in het NT en onze tijd met ons om door Zijn Woord, zoals wij de Bijbel hebben. En het is de Heilige Geest, Die ons hart verlicht door dat Woord. Maar onder de oude bedeling hadden de mensen de Schriften niet, later wel de Thora, nog weer laten de geschriften (o.a. de Psalmen) en nog weer later de profeten. Want deze boeken werden geleidelijk tot stand gebracht (Lukas 24:27). God openbaarde Zich aanvankelijk door middel van visioenen, mondelinge aanspraak, gezichten en dromen. Maar in dit alles is Hij geen andere God, maar Hij openbaarde Zich op ándere wijze. Alleen al het feit dat het OT in het Hebreeuws is geschreven en het NT in het Grieks verraadt al de andere setting. Niet alleen Israel, maar ook de andere volken worden bereikt en aangesproken.
 
 Er is ook een geleidelijke openbaring van God. De schaduwdienst verdwijnt en het licht gaat op in Jezus Christus (Hebr.1:1). Het is niet alleen de leer aangaande God die in het NT verduidelijking ontvangt, maar ook het leven met God. In de Bergrede vinden wij een verscherping van de geboden, zoals God ze bedoeld heeft.

Wat je tweede vraag betreft: Kunnen wij ons wel toetsen aan mensen uit het OT want Jezus was er nog niet? Zonder een ‘isgelijkteken’ te zetten tussen de beleving van Gods kinderen in het OT en in het NT, mogen we toch wel zeggen dat het wezen van het geloof bij de vromen gevonden werd. Daarom kunnen we ook de psalmen zo heerlijk meezingen. We staan daarmee in de traditie van gelovigen vanaf Adam. We zingen ze in gemeenschap met de Oude Kerk. Soms heel hoog en soms bijna bij de afgronden van onze verlorenheid. Neem bijvoorbeeld Ps.32: Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven enz. We beleven daarin hetzelfde als de gelovigen van het OT. We staan in de rij van zovelen die ver voor ons God hebben ontmoet.

Maar Jezus was er nog niet. Dat is ten dele waar, maar Hij was er wel. Ook in het OT als daar over God gesproken werd ging het over de drieënige God. Het woord God is een meervoudsvorm, namelijk: Elohim en niet El. Toch staat er aan het begin van de Schrift: Elohim (mv.) schiep (enkelvoud) de hemel en de aarde. Veel voorbeelden zijn daarvan aan te halen. Er is een meervoud in God.

Verder was Jezus er nog niet? In heel de eredienst van Israël werd Hij afgebeeld. De offers wezen heen naar Hem. Het wasvat wees hen naar Hem. De kandelaar wees heen naar Hem, de ark enz. Het is niet voor te stellen zonder Jezus Christus. Het bloed vloeide op de Grote Verzoendag tot verzoening van de zonden, ziende op Christus. Verder waren er zoveel typen van Christus, denk aan Jozef: door lijden tot heerlijkheid. Verder dienen we te bedenken dat Jezus aanwezig was in de ‘lendenen’ van het volk. Hij is geboren uit het Joodse volk. Hij was ook aanwezig in de beloften over Hem. Het volk leefde onder die beloften, die als een wolkkolom over hen was uitgespreid.

Je derde vraag is of hun zondebeleving anders was? Nog weer: feitelijk niet. Zij hadden berouw over hun zonden, de strijd tegen de zonden, de vergeving van de zonden enz. Je kunt het in de Psalmen terug vinden. In wezen was die niet anders, maar door de tijd waarin ze leefden hadden ze wellicht een wat andere beleving. Wij leven onder een vervuld Evangelie, zoals veel christenen over de hele wereld hun zonden belijden. Maar toch is er verscheidenheid, geen verschil. Niemand kan er zonder Jezus Christus. Hij is de Verzoener van de zonden. Voor Abraham, David en voor Petrus en hopelijk ook voor jou.

Hartelijke groeten en Gods zegen en nabijheid toegewenst, door de Schriften,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

christendomOude Testamentzonde
geen reacties

Terug in de tijd

Van huis uit ben ik hervormd opgevoed met dien verstande, dat alleen bekering door God gegeven kan worden en de mens hie...
6 reacties
04-02-2011
Beste mevrouw Van bodegraven. Ik las van u een antwoord op een vraag over vriendschappen. Dat meisje had problemen met v...
geen reacties
04-02-2008
Ik heb in ons huwelijk overspel gepleegd en hier heel veel spijt van. Ik worstel er nu mee of God mij dit wel wil vergev...
6 reacties
04-02-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering