Begraven worden met korpseer

Ds. J.J. Tigchelaar / 1 reactie

03-02-2017, 08:09

Vraag

Mijn man werkt bij de politie. Als wij dingen bespreken over het werk komt hierin ook het onderwerp overlijden tijdens diensttijd aan de orde. Al meerdere keren heeft hij aangegeven begraven te willen worden met korpseer (indien van toepassing.) Is hier bijbels gezien iets op tegen? Het lukt mij niet goed hier een mening over te vormen. Gaat de soberheid niet van de begrafenis af of is het juist heel respectvol?

Antwoord

1. Om met het laatste te beginnen: Moet een begrafenis altijd alleen maar sober zijn? Er mag naast rouw en ernst over de dood toch ook blijdschap en dankbaarheid zijn (en getoond worden) over wat de overledene in gezin, kerk en maatschappij met de van God ontvangen gaven heeft mogen betekenen voor anderen in onze samenleving.

2. Daarom komen schoolkinderen of studenten vaak bij de begrafenis van een geliefde onderwijsgevende. Hetzelfde geldt van collega’s in de werksfeer, clubgenoten en leden van zangkoren en muziekgezelschappen. De laatsten dikwijls ook in uniform en met gepaste zang of muziek.

3. Er zijn in onze samenleving drie beroepen waarbij van de werkers de bereidheid verwacht wordt dat ze in het uiterste geval hun leven geven voor hun medemensen: de brandweer, de krijgsmacht en de politie (in alfabetische volgorde). Onze goede God wil vanwege de verdorvenheid van de mensheid dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politiën opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen wordt, en het alles met goede regelingen onder de mensen toegaat (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel; 36).

4. Wanneer door, bij of tijdens de uitoefening van haar of zijn taak bij een van deze drie beroepen iemand het leven verliest kunnen collega’s hun betrokkenheid willen tonen door bij de begrafenis als leden van die organisatie gezamenlijk in uniform aanwezig te zijn en op te treden.

5. Ik kan niet inzien dat Bijbels gezien hier iets op tegen is. Wanneer tenminste, zoals bij elke christelijke begrafenis, er ook duidelijk plaats is voor het Woord, voor de belijdenis van oordeel, hoop en leven en voor het gebed. Er kan dan ook voor mensen, die anders niets horen van het christelijk geloof, een getuigenis van uitgaan, wanneer ze formeel alleen voor de zogenoemde korpseer aanwezig zijn.

6. Goede onderlinge afspraken tussen nabestaanden, de begrafenisondernemer, de kerkelijke voorganger en de commandant van de overledene zijn uiteraard noodzakelijk. Wanneer en hoe krijgt ieder zijn plaats in de eventuele kerkdienst, in de gang naar en bij het graf en de volgorde van elke handeling. 

7. We hopen en bidden dat betrokkene nog lang in gezondheid zijn menslievend werk mag voortzetten. 

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

dood
1 reactie
Brandweerman
03-02-2017 / 11:18
Is er binnen de politieorganisatie geen vastgesteld protocol en een begrafenis bijstandsteam? Je zou dan kunnen nagaan wat uitvaart met korpseer precies inhoud en welke onderdelen verplicht zijn en welke onderdelen je zelf kunt beïnvloeden. Realiseer je dat je door je keuze voor korpseer een deel van je invloed op de uitvaart uit handen geeft. Eenmaal gekozen voor korpseer zijn bepaalde onderdelen waarschijnlijk verplicht.
Door vooraf na te gaan of je achter alle verplichte facetten van een uitvaart met korpseer kunt staan, kun je vervelende situaties in de toekomst (waarvan we allemaal hopen dat het nooit gaat gebeuren!) voorkomen.
Wellicht bestaat er ook een uitvaartprotocol met betrokkenheid i.p.v. korpseer? De verplichtte facetten zullen dan minder zijn. Nadeel is dat andere facetten (die je misschien juist wel zou willen) niet meer mogelijk zijn.
Het lijkt mij goed hier vooraf samen met je partner een beslissing over te nemen.
Verder sluit ik me helemaal aan bij punt 7 van Ds. Tigchelaar.

Terug in de tijd

Hoe kan ik tijdens het bidden een reeël beeld van God krijgen? Natuurlijk weet ik wel dat de mens geen voorstelling kan ...
geen reacties
02-02-2011
Er is de laatste tijd veel aandacht voor occultisme. In principe is het duidelijk voor mij wat de Bijbel hierover zegt. ...
1 reactie
02-02-2011
Ik weet dat er 6500 vragen en antwoorden op uw site staan, maar het is een gigantisch zoekwerk om een vraag te vinden di...
geen reacties
02-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering