Verdachtmakingen

Ds. C. Harinck / 4 reacties

01-02-2017, 12:59

Vraag

Aan ds. C. Harinck. In onze gemeente (Ger. Gem.) hoor ik op de mannenvereniging en bijbelstudiekring mensen over Spurgeon en de Puriteinen praten en zeggen mij dat deze mannen remonstrantse trekken hadden. Dit doet mij erg pijn omdat ik juist veel troost vind in hun preken en uitleg. Ook zijn ze zeer Schriftgetrouw, wat ik van menig predikant niet kan zeggen. Heeft u een idee waar deze gedachte vandaan komt en waardoor deze wordt gevoed?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Wat kunnen verdachtmakingen een lang leven leiden! Door de studenten van de Theologische School werd een klacht ingediend bij het Curatorium dat Dr. Steenblok leerde dat er een Remonstrantse draad door  verschillende Puriteinen en met name de gebr. Erskine en Boston liep. Dit leeft dus toch nog in sommige kringen. Maar beseft men dan wel, dat men daarmee ook onze zo geroemde oudvaders en mannen van de Nadere Reformatie in de verdachtenbank zet?! Deze mannen onderhielden soms zeer nauwe contacten met de Puriteinen. Zij voelden zich eensgeestes. Zo was Amesius door de Dordtse Synode 1618-19 benoemd tot de persoonlijke adviseur van Bogerman. En waren er afgevaardigden van de kerk van Engeland. Er was geen wantrouwen maar grote verbondenheid. 
 
De Engelse en Schotse Puriteinen hebben door middel van hun geschriften grote invloed uitgeoefend op de Nadere Reformatie en latere Afscheiding in ons land. Oude vromen bezaten hun boeken en lazen ze ook.  

Dr. W. J.op ‘t Hof heeft een lijvig boekwerk uitgegeven waarin hij de invloed van die Puriteinse  boeken beschrijft en lijsten geeft van in het Nederlands vertaalde werken van zowel de Engelse als de Schotse de Puriteinen. In de periode waarin dit het meeste gebeurde van 1598- 1622 verschenen maar liefst 86 vertaalde Puriteinse werken. We kunnen dan denken aan Perkins, Whately, Fenner, Banbury, Dod, Cleaver en vele anderen. Ook later, tot ver in de 20e eeuw verschenen nog steeds werken van de Puriteinen in het Nederlands.  Ze werden dikwijls voorzien van aanbevelingen en voorredes door bij ons hooggeachte dienaren van God. 

Zo heeft Teelinck zich beijverd om veel werken van Puriteinen te vertalen. Jak. Koelman heeft ook veel werken vertaald. Alexander Comrie vertaalde het “Genadeverbond” van Th. Boston en “Het Merg des Evangelisch” van Fisher. Theodorus van der Groe schreef voorreden in de vertaalde werken van de gebr. Erskine. Al die gezegende werken, die reeds jaren velen van Gods kinderen tot troost zijn geweest, zoals de werken van Hugo Binning, Gray, Durham en zo veel meer, danken we aan het feit dat de dienaren van de kerk in Nederland wensten dat deze geschriften door het volk zouden worden gelezen. Zij hebben ze dikwijls zelfs vertaald en van aanbevelingen voorzien. Wie zijn wij  dat we dan durven zeggen dat deze werken, die de Heere gekroond heeft met Zijn zegen, doortrokken zij van Remonstrantisme?!

Ik kan begrijpen dat u dat pijn doet. Dat doet het mij ook. Ik heb altijd veel zegen voor mijn ziel in deze werken gevonden. Zelfs Spurgeon, die u ook noemt, was geen remonstrant maar overtuigd calvinist. Hij gaat in zijn ijver en liefde tot zielen wel eens tot aan de streep, maar er niet over. 

Weten we wel wat een remonstrant is. Het is gemakkelijk en ik denk ook grote zonde voor God om je tegenstander, die de dingen anders ziet dan jij, de mond te snoeren en verdacht te maken door hem het etiket van remonstrant op te plakken.

Tot slot: Lees alstublieft de vertaalde werken van de Puriteinen. Zij bevatten goud. Het goud van Gods genade, Die in Christus de wereld met Zichzelf heeft verzoend. Zij behandelen u eerlijk, scherp, maar vooral met liefde voor het behoud van uw ziel. En dat is toch het kenmerk van een ware dienaar van God. Ik wil hopen dat hiermee het verdachtmaken van de Puriteinen te einde komt.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

oudvaderremonstrants
4 reacties
Lecram
01-02-2017 / 13:41
Veel mensen papagaaien maar wat, zonder zelf onderzoek te doen en zelf na te denken.
Ik herinner me een verhaal van ds. Abma, die vertelde dat een vrouw ernstig had gewaarschuwd tegen hem. Die vrouw vertelde: "Ds. Abma moet je niet vertrouwen, die is een sjiliast!" Toen mensen vroegen: "Wat is dat dan, een sjiliast?", zei ze: "Dat weet ik ook niet, maar ik weet dat het heel erg is!"

Het is overigens erg verhelderend om ook eens te luisteren naar christenen die niet in jouw straatje passen. Je zou er weleens wat van kunnen leren.
Jaleco
01-02-2017 / 14:13
Aansluitend op de vorige reactie: hoewel ik het heel vaak oneens ben met Lecram, heb ik ook veel van hem geleerd :-).
Lecram
01-02-2017 / 14:21
Jezus zei ook: we moeten één zijn, niet het alijd eens ;)

Maar fijn dat je van mij hebt geleerd, Jaleco :)
Prisma23
02-02-2017 / 12:13
Het kan zeer verademend zijn om eens wat te lezen uit een andere hoek van de kerk.
Bijvoorbeeld iets van Stanley Hauerwas of van Erik Borgman om er zo maar eens twee te noemen.
Deze mensen laten de Schrift spreken, en volgens mij ook de Geest, en hoeven/willen geen dogmatische stellingen (te) verdedigen.

Terug in de tijd

Wij zijn al een aantal jaren getrouwd. Helaas is ons huwelijk kinderloos. Uit onderzoek is niets afwijkends gevonden en ...
3 reacties
01-02-2011
Beste dominee Van den Brink. Ik lees in Lukas 24:45 dat Christus hun verstand opende opdat zij (de discipelen) de Schrif...
4 reacties
02-02-2016
Ik hoorde laatst dat zowel Augustinus als Calvijn het scheppingsverhaal niet letterlijk interpreteerden. Augustinus zou ...
4 reacties
01-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering