Door vader geslagen

Ds. H.H. Klomp / 10 reacties

30-01-2017, 10:43

Vraag

Is het normaal als je vader je voor straf in je gezicht slaat? Ik heb veel moeite met de zin uit de HC over je ouders eren en je onderwerpen aan hun “goede leer en tucht.” Wat als die leer en tucht helemaal niet goed zijn en mij woedend maken?! Waarom wordt er blijkbaar bij voorbaat vanuit gegaan dat ouders goed met hun kinderen om gaan? Ik ben geslagen zonder dat ik weet waarom. Diepe, diepe haat heb ik voor mijn vader gevoeld, angst en pijn. En dan steeds maar horen -ook van m’n vader zelf- dat ik hen moet eren en gehoorzamen. Hoe moet ik dit zien?

Antwoord

Beste vragensteller,

Het is niet normaal dat je vader je zo slaat. Beslist niet! Dat is geen echte vader die zo optreedt. De Bijbel geeft een totaal ander beeld van een echte vader. Zie bijvoorbeeld Efeze 6:4! En de HC zegt op grond van de Bijbel dat je je ouders moet eren. Maar de belijdenis legt dat ook heel bijbels verder uit met “dat ik mij aan hun GOEDE leer en straf met BEHOORLIJKE (d.w.z. die daarbij past) gehoorzaamheid  onderwerpe.”  Maar zoals jij geslagen bent, dat heeft niets met  de goede Bijbelse leer te maken. Deze vader verspeelt zo zijn positie en recht als vader op dit punt.

Ik hoop dat je onder die druk uit bent en iemand hebt om er mee over te kunnen praten. Want je moet die diepe wond wel kwijt zien te  raken, als dat ooit helemaal lukt. En ik hoop dat die vader zelf eens door de Heere tot Zijn orde geroepen zal worden in de weg van bekering en geloof. Want het profiel van de echte vader wordt onder andere getekend in Psalm 103:  “Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen ontfermt Zich de Heere over degenen die Hem vrezen” (vers 13). Of die vader die zijn verloren zoon weer terug zag komen. Voordat die jongen zelf iets kon zeggen staat er van die vader:  en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem! (Lucas 15:20). Kijk, zo bedoelt God een echte vader. Ik hoop dat je troost hebt/vindt bij die hemelse Vader. Maar ook bij een eventuele hulpverlener. En als je zelf getrouwd bent dat jij dan als er kinderen zijn/komen een echte vader/moeder zal kunnen zijn zoals God die heeft bedoeld.

Sterkte, heling en troost en zegen,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

Tags in dit artikel:

mishandelingouders eren
10 reacties
Johan100
30-01-2017 / 12:28
Nee, dat is niet normaal. Het is erg vernederend. Blijkbaar kan iemand die fysiek geweld hanteert het verbaal niet duidelijk maken. Het zou weleens grote onmacht kunnen zijn.

Lees maar in Ef. 6:1-4 en dan met name in dit verband vers 4 wat Paulus schrijft aan de christelijke gemeenten:
1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht.
2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),
3 Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde.
4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.
Johan100
30-01-2017 / 12:31
Ook vers 9 kun je hier op betrekken.

9 En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet dat ook uws zelfs Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is.
Lekkerbek
30-01-2017 / 19:46
Beste vragensteller, niet alle ouders kunnen op een goede manier met hun kinderen omgaan. Jouw vader lukt dat ook niet. Het kan zijn dat hij vroeger ook geslagen is en nooit heeft geleerd om op een andere manier met gevoelens om te gaan.
Je zou aan je vader op een moment dat jullie samen zijn en het even "goed" tussen jullie is kunnen vragen wat de reden is dat hij af en toe je slaat, is dat uit boosheid, uit onmacht, doet hij het bewust of heeft hij je al geslagen voor hij er erg in heeft? Je zou dan jouw gevoelens kunnen vertellen, dat je dan zo'n boosheid ervaart, je zo vernederd voelt, en kunnen voorstellen hoe hij dat op kan lossen.
Ga ondertussen ook met bv jullie predikant of ouderling praten, of je huisarts. Het zou fijn zijn als je vader tot inkeer komt alleen met een gesprek met jou. Maar is dat niet zo, of durf je het gesprek niet aan dan laat je de hulpverlener praten met je ouders. Heb je nog een moeder? Laat zij dit gebeuren of doet je vader dit als ze er niet bij is? Dan wordt het hoog tijd dat je haar erbij betrekt. Als je moeder er wel vanaf weet dan moet je regelrecht naar een hulpverlener, want zij is niet in staat blijkbaar om het te stoppen en voor haar kind op te komen. Maak een afspraak bv met je huisarts, dat kan bij de meeste huisartsen online. Zij hebben zwijgplicht dus ze zeggen niet tegen je ouders dat je daar geweest bent. Succes, je hebt deze stap gezet, zet nu door!
Johan100
31-01-2017 / 12:25
@M71 Uit de vraag kan ik nu niet zo goed opmaken of het nu nog steeds gebeurt of dat het in het verleden is gebeurd.
Er wordt over gevoelens uit het verleden gesproken namelijk (gevoeld) en geslagen wordt in de verleden tijd geschreven. Dus het lijkt meer iets van het verleden waar vraagsteller nog steeds zijn vragen bij heeft en het dus nog niet verwerkt heeft.
Als het in het heden gebeurt zou ik niet in eerste instantie met een predikant of ouderling gaan praten, maar eerst je huisarts benaderen en hij kan dan verder meedenken.
ErikJan64
04-02-2017 / 21:59
Ik heb een dergelijk verleden en hate mijn vader intens en God des te meer. Ik heb hem nooit leren kennen en 17 jaar geleden is hij overleden mijn biologische vader die met een enorme lijdens weg stierf zijn sterven was afschuwelijk geweest met heel veel pijn. Op latere leeftijd ben ik opnieuw tot geloof gekomen maar het woord vader kon ik niet uitspreken het gaf een walging en wrokgevoelens. God kon ik nog wel accepteren maar God als vader was toch wel een brug te ver. Ik draag de littekens van die tijd en heb dertig jaar geworsteld om alle trauma's te verwerken en ben ik ook meer gaan begrijpen wat God heeft gedaan voor mij, Hij gaf namelijk zijn Zoon om voor mij te sterven voor mij aan dat kruis en zo mij te vergeven en genade te schenken, door dit meer te begrijpen ben ik mijn vader anders gaan zien beetje bij beetje. Ook hij heeft de Here Jezus nodig en of hij mijn biologische vader nu bij God is en vrede met Hem heeft kan ik alleen maar hopen, zodat ik hem mijn biologische vader ooit eens in mijn armen kan sluiten. Een kind heeft liefde en geborgenheid en veiligheid nodig, maar geen ouders die hem slaan, vervloeken en weg stoppen in een kindertehuis. Mijn moeder was een gebroken mens , verslaafd aan drank en was psychisch ziek, een kind hoort niet zijn moeder op te zoeken in een psychiatrie dat hoort niet.
Ik ben de enige die de Here Jezus heeft aangenomen in zijn leven. Mijn broers en zussen en familie zie ik al meer dan dertig jaar niet, ik ben wel eenzaam maar niet meer alleen, God mijn Vader is als de schaduw van mijzelf altijd bij mij , Hij heeft belooft mij nimmer te verlaten.
Sammie2016
06-02-2017 / 09:02
Ik had ook zo'n vader (lid NH kerk) die mij fysiek mishandelde en hij zei in God te geloven!

Wat ik uit de Bijbel leer is het volgende ...
Spreuken 1: 8-9 ... 8 Mijn zoon, luister naar de vermaning (of streng onderricht) van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet,
9 want ze zijn een kostbare krans om je hoofd,
en schakels van een ketting om je hals.

"luister" naar streng onderricht staat hier en niet "voel" in het geval dat iemand geslagen of geschopt wordt.
Streng onderricht moet echt met de mond worden gegeven en dan ook nog liefdevol, rekening houden dat ieder kind anders is en verschillend op onderricht reageert en ook rekening houdend met het niveau van het kind.

Probeer dat met met je ouders te bespreken, vraag een rijpe christen dat met je te doen, maar doe dat wel met respect en achting voor je ouders.

succes en Gods zegen!
ErikJan64
06-02-2017 / 09:34
Beste Sammie, ben het wel deels met je eens wat je schreef en de tekst vanuit de bijbel. Maar soms kan het ook zo zijn dat het jaren kan duren voor je zover bent om datgene wat jou is aangedaan achter je te laten. Ik heb persoonlijk moeite om gelijk met teksten aan te komen vanuit Gods woord, al is het wel de waarheid. Voor de ander ligt het toch wat ingewikkelder en kost het veel tijd en energie om er überhaupt er over te praten wat jou is aangedaan. Tenslotte ligt het ook aan de persoon zelf en wat hij/zij is aangedaan. Daarnaast word het nog ingewikkelder als degene ook nog eens is overleden en jij het nooit meer goed kunt maken of jou pijn kunt delen met je vader in dit geval. Dat heb ik als zeer heftig ervaren en heb ook alles kapot geslagen van boosheid en verdriet en van onrecht en al die emotie horen bij het proces en mogen er zijn, ja zelfs moeten er zijn en mogen niet worden bedekt met woorden of teksten vanuit de bijbel want dan kan het gaan etteren, de eerste stap is alle emotie te uiten en alle pijn en verdriet hoe lelijk ook de woorden zijn die geuit worden. Beste Sammie je spreekt met een ervaringsdeskundige die geleerd heeft zich te uiten, God vind dit niet erg maar moedigt je aan om het te doen, dan alleen kan Hij komen in de diepte van jou pijn en je gemis en je eenzaamheid, dan kan Hij de wonden reinigen met het bloed van Zijn Zoon de Here Jezus en dan kan het proces van herstel beginnen snap je.

Gods rijke zegen
Sammie2016
06-02-2017 / 11:21
Hi ErikJan,

Bedankt voor jouw reactie, lief en zeer aanmoedigend.
Mijn reactie op de 18-jarige was aanmoedigend bedoeld hoor niet belerend!
Het was ook niet om nu mijn verdriet te uiten eerlijk gezegd heb ik die niet meer zo want onze hemelse Vader heeft mij door Zijn vertroostende Woord (die ik ijverig bestudeer) geheeld en gesterkt.

Ik ervaar elke dag de kracht van Gods levende Woord, zoals ik al jaren zeg en ervaar "Gods Woord is helend" (Hebreeën 4:12).
Natuurlijk heb je gelijk, men moet het leed verwerken (ook in de jeugd opgelopen), maar doet het niet alleen als je Hemelse Vader bereid is je hierin te helpen.

Zoek je hemelse Vader elke dag door bemiddeling van Zijn zoon Jezus.

Ook jou en iedereen wens ik de rijke zegen van onze Heer Jahweh.
ErikJan64
06-02-2017 / 12:23
beste Sammie bedankt voor je lieve en begripvolle reactie. Waarom ik zo reageerde is gewoon weg dat je heel vaak maar even niet met de bijbel moet aan komen bij mensen met een intens verdriet. Zij zoeken naar een luisterend oor en meer ook niet. Ik ben zo blij en dankbaar dat God de Vader mij in zijn Vader hart heeft gesloten en het doet Hem meer intenser verdriet dan ik mij kan voorstellen. Hij houdt onvoorwaardelijk van mij ook al doe ik veel dingen verkeerd en doe ik Hem te kort en verdriet toch wijst Hij mij niet af.

God hield al zo intens veel van mij en jou vooordat je gevormd werd in de moeder schoot, Zijn liefde is zo intens dat kunnen wij niet bevatten zo groot.... lieve Sammie als ik het zo mag zeggen, we kunnen enkel en alleen maar het aannemen dat het zo is, De liefde van God werd zichtbaar in het Offer van Jezus,.

Gods onmisbare zegen toegewenst. Erik
Samanthi
07-02-2017 / 01:12
Ik begrijp jullie en voel met jullie mee. Oh Hem Vader te noemen. de pijn het verdriet zul je niet vergeten, maar probeer de wrok achter je te laten. Dat geeft vrede in je ziel en vrede met God.

Terug in de tijd

Ik zie geloven in God als iets persoonlijks en intiems omdat het een tere/verborgen omgang met Hem betreft. Hoe kan ik Z...
geen reacties
30-01-2019
Als jonge vrouw van 23 jaar heb ik een vraag over voeding. Al geruime tijd heb ik niet of nauwelijks een honger- en dors...
geen reacties
30-01-2014
Ik heb enkele (reële) vragen:  1. Ik heb nagenoeg alle klassieke Bijbelverklaringen: Calvijn, Matthew Henry, de Korte...
4 reacties
30-01-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering