Bidden voor het behoud van mijn kinderen

B.S. van Groningen / 1 reactie

28-01-2019, 14:14

Vraag

Hebben Adam en Eva niet gebeden voor Kaïn en David voor Absalom, dat ze bekeerd zouden worden? Heeft de Heere deze gebeden dan niet verhoord? Ik dacht altijd dat de Heere zulke gebeden altijd verhoorde! Als ik bid voor het behoud van mijn kinderen, mag ik dan niet geloven dat ze tot geloof zullen komen?

Antwoord

Beste vraagsteller/ster,

Een bijzondere vraag, niet gemakkelijk te beantwoorden, omdat we zeker bij Kaïn geen gegevens terug kunnen vinden in de Schrift.

Als het goed is zullen gelovige ouders ook het behoud van hun kinderen op het oog hebben en er voor bidden en smeken. Maar de Heere is vrij om onze gebeden te verhoren. En we weten ook niet hoe zij gebeden hebben. Wat we wel weten is, dat Kaïn zelf twijfelde aan Gods genade, want hij zei, dat zijn misdaad groter was dan dat zij vergeven zou worden. Hij was ook bang dat hij door anderen gedood zou worden, om zijn doodslag. En dan laat de HEERE zien dat Hij ook nog genadig is voor Kaïn, want Hij waakt in zekere zin over Kaïn, maar uit de geschiedenis blijkt dat het niet zaligmakend is geweest. Kaïn ging zijn eigen weg. Hij had de genade niet nodig. Wel ingrijpend, maar wel de realiteit van zijn leven. 

Bij David en Absalom ligt het weer anders, maar de uitkomst is hetzelfde. David wilde zelfs in de plaats van Absalom sterven, omdat hij wist dat Absalom de Heere niet vreesde. Uit het vervolg van de geschiedenis blijkt dat Absalom de Heere niet nodig had en ook niet wilde leven naar Gods geboden.

Deze gebeden zijn niet verhoord. Het is ook niet automatisch dat de Heere onze gebeden verhoort. Altijd zal in ons gebed moet doorklinken: Uw Wil geschiede. Natuurlijk mag/moet je blijven bidden voor het behoud van je kinderen, maar laat de verhoring aan de Heere over. Hij is aan ons niets verplicht, maar blijf wel aanhouden in het gebed. De Heere geeft het zelfs als een opdracht: Bidt zonder ophouden, Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden.

Nogmaals een moeilijke vraag, waar we geen passend antwoord op hebben. Maar het is zeker waar: wie Mij aanroept in de nood (ook van mijn kinderen), vindt Mijn gunst oneindig groot. Paulus bad ook of de Heere de doorn in zijn vlees wilde wegnemen, maar de Heere deed het niet, maar gaf wel een passende antwoord: Mijn genade is u genoeg.

Wanneer het zo eenvoudig was: ik bid om het behoud van mijn kinderen en nu gebeurt dat ook. Ook die kinderen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Als zij hun eigen wegen gaan en geen belang hebben bij bekering, kan de Heere nog ingrijpen, maar in hun leven zal toch moeten blijken dat het bij hen ook om de Heere te doen is. Wij kunnen en mogen God niet narekenen, maar Hem heilig lastig blijven vallen. Jakobus schrijft dat een krachtig gebed van een rechtvaardige veel vermag, niet alles. Helaas zijn er ook onverhoorde gebeden.

Maar ik zou zeggen: Houdt aan grijpt moed! Wie weet, God mocht zich ontfermen, denk aan de inwoners van Ninevé. Van harte sterkte voor jezelf en voor de kinderen.

Wij hadden vorige week een doopdienst. In die dienst stond een tekst uit Jeremia 31 centraal: Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE... (vers 17a).

Met hartelijke groeten,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

bidden
1 reactie
CrA
29-01-2019 / 12:12
Beste vraagsteller, je vraagt je af of je niet mag geloven dat al je kinderen tot geloof in Jezus komen als je ervoor bidt. We geloven niet blindelings, maar het geloof heeft zijn basis in het Woord. In de Bijbel staat nergens dat God al onze kinderen, hoofd voor hoofd, tot geloof zal brengen. Wel is er de algemene belofte dat God de Heilige Geest zal geven aan de nakomelingen. Abraham had ook de belofte, dat er uit zijn zaad de Christus geboren zou worden. Omdat hij niet wist uit wie dat zou zijn, heeft hij bevel gegeven aan al zijn kinderen en zijn huis om de weg van de HEERE in acht te nemen (Gen18:19), opdat zo God de belofte die Hij aan Abraham gedaan heeft vervullen zou. Zo heeft dus ook Ismaël de opdracht gekregen om de weg van de HEERE in acht te nemen. Abraham heeft hem ook besneden en voor hem gebeden of hij mocht leven voor Gods aangezicht (Gen. 17:18). Ouders hebben dus niet alleen de taak om voor hun kinderen te bidden, maar zij behoren ook gebruik te maken van hun gezag om, zoals ook Abraham deed(hij gaf bevel), hen op te voeden overeenkomstig de Bijbel. In die weg mag je zegen van God verwachten.

Terug in de tijd

Wat wordt er in Lukas 16:9 bedoeld? "En ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit de onrechtvaardigen Mammon, opdat, wa...
geen reacties
28-01-2006
Geachte heer Borst, door een lange incestgeschiedenis van mijn 5e tot mijn 19e jaar (ik ben nu 34) heb ik veel problemen...
1 reactie
28-01-2010
Ik ben 21 jaar en heb al een tijd een gelukkige relatie met mijn vriend (24). De laatste tijd gaan er veel vrienden uit ...
5 reacties
28-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering