Het recht om een zuster als vrouw mee te nemen

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

27-01-2017, 14:34

Vraag

Wat bedoelt Paulus met 1 Korinthe 9:5? “Hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen, en de broers van de Heere, en Kefas?”

Antwoord

Beste vragensteller, 

Paulus  verdedigt zijn apostelschap tegenover  dwaalleraars in Korinthe, die dat ter discussie stelden en een groot gedeelte van de gemeente daarin meetrokken. Hij zou -volgens zeggen- geen apostel zijn. Dat ben ik wel, zegt Paulus. Ik heb ook Jezus Christus de Heere gezien (al was dat dan niet tijdens diens omwandeling op aarde, maar op de weg naar Damascus). Jullie zijn als gemeente zelf het bewijs (zegel) van mijn echt apostel zijn. 

Paulus heeft dus evenveel bevoegdheden en rechten als al de andere apostelen. Bijv. het recht op onderhoud en dus niet zelf de kost te hoeven verdienen. Maar ook desnoods het recht om een vrouw, die dan een zuster in de Heere zou moeten zijn, mee te nemen op de zendingsreizen. De andere apostelen hebben namelijk dat recht ook  en maken daar kennelijk soms ook gebruik van. Hij noemt  daarna van die apostelen alleen Kefas met name, dus niet de eerste de beste. Tevens maakt hij melding van de broeders des Heeren (Jezus had er vier, waaronder de bekende Jakobus, die in de Handelingen  nogal voorkomt), die dit recht ook hadden en wellicht uitoefenden. Zouden wij (Paulus en Barnabas) dat recht dan niet hebben? Paulus zag er echter van af. Hij had geen vrouw om mee te nemen op de zendingsreis en ook van het recht op levensonderhoud heeft hij in elk geval in Korinthe  geen gebruik gemaakt om iedere beschuldiging van hebzucht in de kiem te smoren. Dat hij ervan afziet is dus zelfverloochening, geen erkenning zijnerzijds van het onwettige van zijn apostelschap. 

Hartelijke groeten 
Ds. J. L. Schreuders, Urk 

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Korinthe
geen reacties

Terug in de tijd

Op dit moment volg ik belijdeniscatechisatie in de Gereformeerde Gemeenten. Hier sta ik voor de volle 100 procent achter...
geen reacties
27-01-2020
Gaan echt alle mensen die het evangelie niet gehoord hebben naar de hel? Menselijk gedacht: ze kunnen er toch niets aan ...
geen reacties
27-01-2010
Er staat in de Bijbel: Wie zoekt zal vinden. Maar zoeken is toch doen? Dus is dat dan niet door werken zalig worden?
geen reacties
27-01-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering