When you believe

G. Slurink / geen reacties

24-01-2017, 08:04

Vraag

Wat moet ik denken van liederen als “When you believe”? Niet christelijk van oorsprong, maar mag je zulke liederen wel gebruiken om te zingen tot Gods eer? Kan dat überhaupt met deze tekst?

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Zoals misschien bekend is “When you believe” een liedje uit de Hollywood tekenfilm “De prins van Egypte”, welke gaat over de de uittocht uit Egypte. Het lied gaat over wonderen te kunnen ervaren wanneer je maar genoeg gelooft. “There can be miracles when you believe. Who knows what miracles you can achieve when you believe.” Is dit het bijbelse geloof? Dit is meer een soort van positief denken. Als je ergens maar genoeg in gelooft kan je alles bereiken. Dit is een gedachte die voortkomt uit een verkeerde uitleg van dat geloof bergen kan verzetten. Maar we moeten niet ons vertrouwen zetten op ons geloof, maar op Degene in wie we geloven. Zoals Paulus zegt in Ef. 6:10: “Wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.” Helaas komt juist dat in het liedje totaal niet tot uitdrukking. Dan zou de tekst meer zijn in de lijn van: “Vertrouw op God. Hij kan wonderen doen. Hij zal doen wat Hij heeft gezegd. Hij is getrouw.” Maar deze gedachte vind ik niet terug. Ik zie dan ook niet hoe dit tot eer van God zou kunnen zijn.

Het liedje is ook een beetje dubbel. Het spreekt enigszins over menselijke zwakte maar tegelijk is er sprake van een hoop die ondanks alles niet ten onder gaat. Het zegt dan: “We were moving mountains long before we knew we could.” Maar deze soort van hoop ken ik ook van ongelovigen, die ondanks allerlei tegenslagen toch de moed niet verliezen. Bij christenen is deze hoop juist verankerd in de Heere Jezus door wie we het kindschap van God ontvangen door het geloof in Zijn Naam. Hij die heeft gezegd: “Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” Deze hoop overstijgt ook de dingen van dit aardse leven. Dan leren we leven als een schaapje onder de hoede van de Goede Herder. Als een kind dat aan de hand van zijn vader gaat, dat alleen niet goed durft, maar aan de hand van vader dapper doorstapt, veilig onder zijn hoede. Dat is geloof tot eer van de Heere Jezus Christus en tot eer van God.

Nu zal misschien iemand die dit soort liedjes wil verdedigen er een eigen draai aan willen geven en het proberen in te vullen vanuit de Bijbel. Als je bepaalde zinnen door de vingers ziet en probeert een beetje om te buigen kun je mogelijk een aardig eindje komen. Maar ik vraag me dan af: waar gaat het je dan eigenlijk om?

Stel dat je geliefde voor lange tijd op reis gaat en je blijft achter met alleen wat foto’'s van je geliefde waar je het mee moet doen totdat je geliefde terugkomt. En er zijn verschillende foto's. Scherpe en duidelijke foto’s waar je geliefde duidelijk op staat, en onscherpe foto's waarbij op sommige daarvan je geliefde zelfs amper te herkennen is. Welke foto's zou je aan de muur hangen of op je kastje zetten? Zou je niet de meest duidelijke foto’s van je geliefde koesteren? Zo is het denk ik ook met christelijke liederen. Daarom geef ik de voorkeur aan liederen waarin mijn Geliefde en Zijn werken het duidelijkst en zuiverst naar voren komen. Dat geeft mij houvast en helpt me uit te zien naar Hem.

Het gaat er hierbij niet over om wat te zeggen over mensen die dergelijke liederen zingen met goede intenties. God weet wat in de duisternis verborgen is en zal de overwegingen van het hart van ieder mens openbaar maken. Zingen tot eer van God komt allereerst uit het hart. “Doe alles in de Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem”, zegt Paulus. Maar inhoud is geen bijzaak. “Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende de Heere met dank in uw hart.” Liederen als deze zijn op hun best troebel en verwarrend en potentieel misleidend. Er is al zoveel verwarring en dat wordt hiermee alleen maar groter, zeker voor iemand waar de inhoud van het geloof voor een groot deel voortkomt uit allerlei liedjes en dat is denk ik voor veel jongeren het geval. Ik denk dat zo iemand hiermee nog het meest schade doet aan zichzelf en zich zo een meer zuivere kennis van God, van Christus en van wat het christelijk geloof inhoud ontzegt, met alle gevolgen van dien, ook wat de eer van God betreft 

Ik hoop dat dit antwoord helpt.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

muziekpopmuziek
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom staat in het avondmaalsformulier Apostel (met een hoofdletter dus) geschreven en niet gewoon apostel?
geen reacties
23-01-2005
Ik weet van mezelf dat ik zelf niks aan mijn bekering kan toedoen. Soms voel ik dat echt, maar bid ik of de HEERE JEZUS ...
geen reacties
23-01-2006
We moeten geld verdienen om in onze levensbehoefte te kunnen voorzien, maar mag je van mede-christenen geld verwachten t...
2 reacties
24-01-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering