Onmogelijk om te hertrouwen

J.P. van den Brink / geen reacties

17-01-2017, 14:11

Vraag

Ik ben lid van de Ger.Gem., ben gescheiden en heb twee kinderen. De belangrijkste reden van de scheiding is overspel van mijn kant. Een terugkeer naar mijn partner is absoluut onmogelijk. Relatietherapie gevolgd en de kerk is er veel aan te pas gekomen. Ik heb nu een andere relatie. Is er geen enkele reden dat ik mag hertrouwen? De een zegt dat ik wel mag hertrouwen als mijn ex hertrouwd is. Ook merk ik dat onder dezelfde kerkverbanden toch verschillende regels zijn. Als ik de Bijbel lees kan ik daar alleen uithalen dat een overspelige NOOIT meer mag hertrouwen, om welke reden dan ook. Ik ben nu bang dat ik zwanger ben van mijn huidige vriend. Er staat nergens in de Bijbel beschreven wat er dan moet/mag. Is er dan wel een mogelijkheid om in de kerk te trouwen? Kunt u mij alstublieft antwoorden?

Antwoord

Beste vraagstelster,

Over de vraag onder welke voorwaarden er na een scheiding hertrouwd kan worden is op Refoweb al heel veel geschreven. Zoekt u onder de zoekterm hertrouwen en u vindt alle antwoorden die u nodig hebt. Er wordt inderdaad verschillend over gedacht, maar in uw specifieke situatie denk ik niet dat er veel verschillen van inzicht zijn. U geeft zelf aan dat u overspel heeft gepleegd en uw huidige situatie is zo dat u ongetrouwd met een vriend een relatie hebt waaruit u vreest een kind te verwachten. Op basis van deze gegevens  zie ik geen Bijbelse gronden om te kunnen trouwen. Het feit dat uw gedachten uitgaan naar in de kerk trouwen vind ik als zodanig hoopgevend, dat betekent dat de dienst des Heere voor u betekenis en waarde heeft, ondanks alles.

Hoe nu verder? Ik denk bij uw verhaal aan twee vrouwen in de Bijbel die, elk met hun eigen omstandigheden, in dezelfde zonde vielen als waar u van spreekt. Toen ik de geschiedenis van één van hen eens overdacht heb ik er een gedicht van gemaakt, wat ik u graag wil meegeven omdat ik het zo leerzaam vind voor ons allen om te zien hoe God aankijkt tegen de zonde en in Jezus ook tegen een zondaar:

OP DE KORREL GENOMEN

Toen een zondares bij Hem werd gebracht
-blijkbaar werd zij van overspel verdacht-
wilde men Zijn oordeel wel eens weten.
“Zonde moet toch zonde heten?”
Roerend in modder met man en met macht
werd haar veroordeling afgewacht

Hij zweeg waardoor Hij aan hen verklaarde
dat Hij dit als een geheim bewaarde.
Terwijl Hij zweeg zag je mannen loeren:
“Hoe beoordeelt Hij de hoeren?”
Schrijvend in stilte, in losse aarde
boog Hij Zich, Hij hield haar in waarde.

Men beproefde Hem door vraag en door list
Hij had hen door, verstond wat niemand wist.
Zijn vinger legt Hij op de wonde
Hij, Die Zelf is zonder zonde.
“Bent u echt rein, en wordt u niet betwist,
gooi dan een steen, uw eerste die niet mist.”

Het werd heel stil, zij spraken toen niet meer,
zij gingen heen, Zijn oordeel trof hen zeer.
Zijn vinger bleef toch verder schrijven.
Wat?  Dat zal verborgen blijven.
Toen sprak Hij dit vonnis, scherp èn teer: 
“U bent vrij, ga heen en zondig nu niet meer.”

Ik denk bij uw verhaal ook aan de manier hoe Jezus omging met de Samaritaanse vrouw. Hij vroeg haar om haar man te gaan halen. De vrouw antwoordde dat ze geen man had. Jezus onderschreef dit antwoord, want zei Hij: U hebt vijf mannen gehad en de man bij wie u nu bent is uw man niet. Hoewel ik uit uw beschrijving niet een volledig beeld heb van uw persoonlijke situatie en die van uw eerste man, de kinderen en uw huidige vriend, zie ik veel parallellen met deze geschiedenis. Leg uw hart en uw leven naast dat van de Samaritaanse vrouw en erken de Heere, Die alle dingen weet.

Het goede nieuws is dat er ook voor uw situatie bij de Heere doen aan is. Als u uw zonde laat en belijdt, is er ook vanuit uw gebroken leven herstel mogelijk. Ik snap dat een herstel met de vader van uw twee kinderen naar menselijke begrippen onmogelijk is; op basis van de mij bekende gegevens kan ik dit echter niet volledig beoordelen. Maar ga toch niet verder in een buitenechtelijke, overspelige relatie. De man die u nu hebt (uw huidige vriend) is niet uw man!

Hoe dat in praktische zin moet, daarvoor heeft u bij voorkeur hulp nodig van uw eigen kerkenraad of andere (professionele) hulp. Zoek en accepteer deze hulp ook! Dat zal allemaal niet zonder pijn en moeite gaan; u zult het, gegeven de omstandigheden, niet makkelijk krijgen en dan is het goed om niet bij alles alleen te hoeven staan. Maar als u zich met uw nood en zonde tot de Heere wendt, zal Hij u niet afwijzen; daarvoor is het gelukkig nog niet te laat. Maar vanuit deze situatie trouwen en zeker trouwen in de kerk is niet aan de orde. Wel wil ik u adviseren zo snel mogelijk duidelijkheid zien te krijgen of uw vrees op een zwangerschap terecht is. De Bijbelse lijn is in dat geval niet anders; maar een op handen zijnde geboorte moet meegewogen worden in het zoeken naar een werkbare, praktische oplossing die uw leven voor Gods aangezicht niet nog verder belast, maar juist verlicht en weer in ten goede kan ombuigen. Opdat u het uit Jezus’ mond zelf horen mag door de werking van de Heilige Geest: “U bent vrij, ga heen en zondig nu niet meer.”

J. P. van den Brink

J.P. van den Brink

J.P. van den Brink

 • Geboortedatum:
  10-06-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Eindhoven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Ouderling

Tags in dit artikel:

hertrouwen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben 16 jaar en homoseksueel. Ik kan me er niet tegen verzetten. Ik zou het graag willen, maar elke avond gaat het mis...
geen reacties
16-01-2006
Is het mogelijk dat de Gereformeerde Gemeenten de synodeuitspraken van 1931 ontdoen van het bindende karakter? Niet omda...
geen reacties
17-01-2018
In de Bijbel staat dan wij onze naaste moeten vergeven omdat God ons anders ook niet kan vergeven. Ook bidden wij “verge...
geen reacties
16-01-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering