Moment van bekering vaststellen

Ds. G.K. Terreehorst / geen reacties

16-01-2019, 11:58

Vraag

Ik kom uit een niet-gelovig gezin. Ongeveer zes maanden geleden ben ik de Bijbel gaan lezen en heb ik het zondaarsgebed gebeden en gevraagd of Jezus mij wil vergeven en in mijn leven wil komen. Op dat moment begreep ik het evangelie nog niet zo goed en ik ervaarde wel iets in mijn leven maar niet veel. Ik ging door met bidden en Bijbellezen, maar mijn geloof bleef heel lang een beetje op een ‘laag’ niveau. Dat duurde ongeveer drie maanden en toen ging ik steeds beter het evangelie begrijpen en in gebed ervaarde ik steeds meer van Gods kracht, ik voelde Zijn aanwezigheid en als ik ging bidden ging dit steeds beter. Mijn geloof wordt nu met de dag groter. Daarom heb ik besloten om me te laten dopen in water.

Mijn geloofsleven bestaat dus eigenlijk uit twee fasen: de eerste drie maanden ervaarde ik niet zo veel, ik veranderde wel iets en zondigde minder, maar ik begreep het Evangelie niet zo goed en ik ervaarde niet zo veel van God. De laatste drie maanden heb ik het evangelie echt begrepen en ben ik gaan meemaken Wie God in mijn leven is (o.a in gebed). Ook aan het begin van deze tweede fase hebben twee mensen op een Alphaweekend voor mij gebeden. Een van deze mannen zei tijdens het bidden voor mij “wij dopen jou in de Geest.”

Mijn vraag is dit: was mijn bekering zes maanden geleden en ben ik toen ook gedoopt in de Heilige Geest, of heeft mijn bekering plaatsgevonden drie maanden geleden toen er voor mij gebeden is (voor de Heilige Geest) en toen mijn leven écht veranderd is? Of heeft mijn bekering zes maanden geleden plaatsgevonden maar mijn doop in de Heilige Geest drie maanden geleden?

Antwoord

Beste vragensteller,

Bijzonder om te horen dat je de Bijbel bent gaan lezen en dat de Heere Jezus in je leven is gekomen. Christen zijn en als christen leven betekent een totale verandering van denken en leven, een totale omkeer van je oude leven zonder God. Begrijpelijk dat je daarover vragen hebt en misschien wel wat verwarring over voelt. Je zult misschien al wel gemerkt hebben dat de verschillende kerken ook verschillend over die dingen denken of ze op zijn minst verschillend verwoorden. Dat maakt het er niet makkelijker op. Ook voor mij is het daardoor lastig om je vragen te beantwoorden.

Mijn antwoord op je concrete vragen zou zijn dat dit er eigenlijk helemaal niet toe doet. Het gaat er niet om dat je precies weet wanneer je bekeerd bent. De Bijbel leert dat als iemand tot geloof komt en God gaat dienen, dat dit het gevolg is van Gods werk in het hart en leven van die persoon. God is vaak al veel eerder aan het werk dan je denkt. Als jij onrustig wordt over de verkeerde dingen die je doet, of de Bijbel gaat lezen, dan is dat het werk van God. Uiteindelijk komt het erop aan om in de Heere Jezus te geloven en Hem als de Koning van je leven te erkennen. Het leven van een christen bestaat uit een dagelijks belijden van zonden, het dienen van de Heere Jezus en het volgen van Hem. In de Bijbel is bekering vooral een levenslang iets van telkens weer meer leren leven zoals God dat vraagt. De Bijbel leert dat je dit niet in eigen kracht kunt, maar daar heb je de Heilige Geest voor nodig die in jou woont en werkt. De Bijbel belooft de Heilige Geest aan een ieder die in Jezus gelooft. Je kunt dus niet eerst in de Heere Jezus geloven en pas een tijdje later de Heilige Geest ontvangen. Ik weet dus niet precies hoe degene die dit bad bedoelde. Ik proef uit je vraag dat dit misschien meer verwarring dan helderheid gaf.

Mijn belangrijkste advies is daarom ook: zoek biddend naar gelovige vrienden die je met deze vragen kunnen bijstaan en helpen. Zoek ‘volwassenen’ in het geloof, die veel van de Bijbel weten. Je mag bidden of God zulke mensen op je weg brengt. Ook mag je zelf biddend en studerend in de Bijbel deze zaken aan God Zelf voorleggen. Veel zegen toegewenst!

Kand. G. K. Terreehorst

Lees ook over de doop in de Geest:

Ds. G.K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

 • Geboortedatum:
  23-05-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bekering
geen reacties

Terug in de tijd

Graag beantwoorden door iemand uit de Gereformeerde Gemeente. Een poosje geleden werd er bij ons in de kerk een gedeelt...
geen reacties
16-01-2009
Aan Marijke Rots. Allereerst hartelijk dank voor alle tijd die u altijd in al uw mooie antwoorden steekt. Het is bijzond...
3 reacties
16-01-2015
Sinds ik op “Het huis van Belle” gelezen heb over de Illuminati denk ik daar veel over na. Ik vind het eng en alles wat ...
geen reacties
16-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering