Geloven in de kracht van Gods beloften

J.A. Mol / 2 reacties

05-01-2017, 09:48

Vraag

Wat is Bijbels v.w.b. het geloven in de kracht van God. Wat is wel of niet bijbels:

1. Geloven (door genade) dat God het kan?

2. Geloven (door genade) dat God het doen zal?

3. Geloven (door genade) dat God het gedaan heeft (metterdaad/directe vervulling).

En dan voor de meest uiteenlopende situaties: geven van kinderzegen (Ps. 128:3), genezing van zieken (Jak. 5:14/15, Matt. 17:20, Marc 16:17), Matt. 21:21-22, of al het overige (Mark. 9:23). Ik besef dat geloof door genade de enige juiste vorm is, maar zie toch vaak een schroom bij 2 en zeker bij 3 om te pleiten op Gods beloften. Terwijl het goud voor het oprapen ligt in de vorm van de beloften. Ongeloof of terechte schroom?

Antwoord

Beste vriend(in),

Wat is Bijbels? Geloof is een gave van God. Geloof ontvangen is genade. Helemaal. Er valt niets op onze rekening te zetten. Wij zijn zondaren! Tegelijk is ongeloof zonde. Ongeloof is schuld. Helemaal. Er valt God niets te verwijten. Hij is zo goed!

Geloof is een gave van God. Ongeloof is onze eigen schuld. Hoe breng je dit bij elkaar? Dat zal je niet lukken. Het is een geheim, een mysterie. Wie het verstaat, die verstaat het! Hoe kom je tot de erkenning hiervan? Gebruik de middelen. God belooft deze te zegenen. Lees je Bijbel, bidt elke dag.

Er kan inderdaad sprake zijn van schroom. Terechte schroom: als je ziet op wie je zelf bent (ook na ‘ontvangen genade’). Tegelijk mogen we met vrijmoedigheid tot de Heere gaan: als je ziet wie de Heere is en op grond van Zijn Evangelienodiging. Hij staat klaar als de vader van de verloren zoon: met Zijn armen wijd uitgespreid: kom tot Mij! Laat je gedoopte voorhoofd aan de Heere zien. Wie het van Hem verwacht, zal niet beschaamd worden.

Met hartelijke groet,
Kand. J. A. Mol

J.A. Mol

J.A. Mol

 • Geboortedatum:
  19-10-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Driesum
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

belofte(n)
2 reacties
DeDwaler
05-01-2017 / 14:52
Geloof is een gave van God, omdat wij niet in Hem geloven Die God gezonden heeft.

"Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.
Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn." (Joh. 3:17-21)

We zijn dus al veroordeeld vanwege ongeloof. We gaan niet naar de Heere Jezus (het Licht), omdat we de duisternis lief hebben boven het Licht.
Als je je eigen onrechtvaardigheid op de waarheid toepast dan krijg je tegenstrijdigheden zoals: Hoe kan God ons verantwoordelijk houden voor iets (ongeloof) dat we zelf niet kunnen (geloven)?

Dat is hetzelfde als wat de Israëlieten tegen God zeiden:

"Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël:
De vaders eten onrijpe druiven, en de tanden van de kinderen worden stomp?
Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken!
Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven." (Ezechiël 18:2-4)

"Verder zegt u: De weg van de Heere is niet recht. Luister toch, huis van Israël! Mijn weg is niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen onrecht?
Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en daarom sterft, dan sterft hij vanwege zijn onrecht, dat hij gedaan heeft.
Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, die hij gedaan heeft, en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven behouden." (Ezechiël 18:25-27)

De Heere eist bekering en geloof, omdat Hij heilig is en wij niet. Het feit dat wij de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, maakt de eis van God nog niet onrechtvaardig.
Sammie2016
06-01-2017 / 10:06
Lieve brievenschrijver (-ster),

Geloof je in de belofte van God dat het Paradijs dat op aarde zal worden hersteld (.. dat Adam en Eva hebben verloren door zonde)?
In dat Paradijs zal de volledige waarde van Jezus' zoenoffer voor de zonde van de hele mensheid worden aangewend.
Dat is NU nog niet helemaal het geval!
Pas als Satan en zijn demonen (die de gehele aarde beheersen/misleiden) en alle goddelozen zullen zijn verwijderd van de aarde en alléén Gods ware aanbidders op aarde zullen leven dan zal dat pas gebeuren!
Tot die tijd zullen er geen wonderbare genezingen plaatsvinden, noch doden worden opgewekt etc.
De Bijbel zegt dat kennis, spreken in talen, profeteren en dus ook genezingen zullen worden weggedaan (1Kor. 13:8).
Ze hebben hun doel gediend t/m de laatste apostel. Mensen moeten nu het juiste geloof in Jezus Christus hebben om door God te worden goedgekeurd.

Hebr. 11:6
Bovendien is het zonder geloof onmogelijk [hem] welgevallig te zijn, want wie tot God nadert, moet geloven dat hij bestaat en dat hij de beloner wordt van wie hem ernstig zoeken.

fijne dag.

Terug in de tijd

Een vraag heb ik niet echt, alleen een probleem waarmee ik geruime tijd mee worstel. Ik ben getrouwd en vader van drie k...
5 reacties
04-01-2012
Adam en Eva hadden kinderen. Hoe hebben zij zich voortgeplant? Trouwde Kain met zijn zus? God verbiedt dat toch?
8 reacties
05-01-2018
Ik hoorde net op de radio reclame/ledenwerving van het humanistisch verbond met de slogan: geloof jij ook in het leven v...
6 reacties
04-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering