Homoseksualiteit scherper veroordeeld dan echtscheiding

Ds. H.H. Klomp / geen reacties

04-01-2022, 09:58

Vraag

Wetenschappelijk onderzoek zou hebben aangetoond dat seksuele voorkeuren en gender reeds voor geboorte in de hersenen zijn vastgelegd. Een homo zou dus al homo zijn door geboorte. Je zou eigenlijk kunnen concluderen dat God dit zo heeft gewild. Hij is de Schepper van alle dingen.

In onze kerkelijke gemeente wordt scherper geoordeeld over dit soort mensen dan bijvoorbeeld over mensen die zijn gescheiden en hertrouwd. Terwijl je geaardheid of gender geen keuze is en scheiden en hertrouwen wel. Jezus heeft wel iets gezegd over scheiden en hertrouwen, maar nooit iets over homoseksualiteit en transseksualiteit. Waarom is de kerk dan zo sterk afwijzend ten opzichte van homo’s als het gaat om de praktisering er van?

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Beste betrokkene bij een teer onderwerp,

Door drukke voorbereiding voor kerst en jaarwisseling heeft mijn antwoord op zich laten wachten. Graag geef ik nu een reactie.

Je hebt gelijk als je vaststelt dat in onze kerkelijke gemeenten onverdraagzamer wordt gereageerd naar homo’s en transgenders dan naar mensen die gaan scheiden en daarna hertrouwen. Een afwijkende geaardheid en/of genderbeleving kan er al vanaf de geboorte/conceptie zijn, maar is niet met de Schepping al meegegeven. De wetenschap kan dit alleen maar veronderstellen doordat zij de bijbelse openbaring loslaat. Want God schiep de mens naar Zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen (Gen. 1:27). Na voltooiing van het geheel zegt God zelfs: “en zie het was zeer goed!” (Gen. 1:31).

Dat afwijkende (seksuele) gevoelens bij homo’s èn hetero’s er toch (kunnen) zijn, heeft alles te maken met de ontsporing door de zondeval. Jezus wijst daar Zelf op als Hij antwoord geeft op de vraag of je mag scheiden als het tussen man en vrouw niet meer gaat. Er was toen wel een regeling getroffen (ter bescherming van de vrouw!) - maar vanaf het begin was dit zo niet bedoeld. Zie Matth. 19:8. Een huwelijk wordt (onder Gods zegen) voor het leven gesloten! Zie Gen. 2:22-24; Matth.19:6-9; 1 Kor.7:39 en Ef.5:31-33.

Nu mogen we afwijkende/ontsporende gevoelens die het gevolg zijn van de ontwrichting door de zondeval wel proberen te bestrijden. Maar dan altijd  binnen de bijbelse kaders. Dat mag je tegenwoordig haast niet meer hardop zeggen. Want de huidige tendens in onze samenleving is: maak er zelf wat van! Doe wat je wilt! Ga je eìgen gang! Helaas dus helemaal losgeraakt van Gods openbaring... In de gemeente des Heeren vragen we wel naar Gods wil.

Er zijn gemeenteleden -ouderen en jongeren- die wat intimiteit/sexe en gender betreft een lastige strijd hebben te strijden. Maar hopelijk zullen ze (blijven) vragen naar het juiste 'medicijn' uit de hemelse apotheek. Zowel wat een huwelijkscrisis betreft, alsook bij genderdysforie en homoseksualiteit.

Over de twee laatste begrippen heeft de Heere Jezus inderdaad nooit gesproken. Maar er zijn wel duidelijke lijnen in Oude Testament en Nieuwe Testament aan te wijzen over hoe de Bijbel denkt over lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit. Niet alleen maar toegespitst  op homofiele naasten. Maar geldend voor de hele gemeente die in God gelooft en met Zijn regie in eigen leven rekening wil houden. Homo’s, hetero’s, transgenders, gehuwden, gescheidenen, weduwen, alleengaanden en mensen/jongeren wat meer op de achtergrond en toch erbij horend. Mooi dat de Bijbel niet stigmatiseert maar liefdevol persoonlijk onderwijst en leert wat de weg van de Heere met Zijn mensen is. Zie bijvoorbeeld Rom. 13:13-14; 2 Kor. 2:12 en 2 Kor. 7:6; Filippenzen 4:7-9; 1 Thessalonicenzen 5:26 en 2 Samuel 1:25-26. Wie door genade van de Heere houdt, wil ook leven zoals Hij het vraagt. In geloofsgehoorzaamheid wordt dan ook van Hem de persoonlijke genade ontvangen, die ons (vol-)maakt tot zoals Hij ons wil hebben! Onze identiteit ligt dan in Christus. In en om Wie het man- en/of vrouw-zijn uiteindelijk niet de doorslag geeft. Zie Gal. 3:28. Want je bent een nieuw schepsel geworden – het oude is voorbijgegaan (2 Kor. 5:17).

Het geldt elk gelovig gemeentelid. Ook als je niet in het rijtje homo/transgender/gescheidene of opnieuw-getrouwd past. In de gemeente komt òns het oordeel naar anderen niet toe. Al is het wel de verantwoordelijkheid van elk gemeentelid elkaar aan te spreken op zoals de Heere het wil en bedoelt. Altijd pastoraal en zachtmoedig, want wie en hoe zijn we zelf...?!

Beste betrokkene: heel wat bijbelteksten zijn genoemd. Ik sta open voor meer toelichting dan dat ik hier kan geven en hoop dat je met het aangebodene geestelijk winst zult doen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van de gemeente, het welbevinden van (lijdende) gemeenteleden en de eer van God! Gods zegen toegebeden in 2022!

Groet,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

geaardheid
geen reacties

Terug in de tijd

Ik vind het moeilijk om open met mijn ouders te praten. Kunnen jullie mij tips geven hoe ik dat zal moeten doen?
geen reacties
03-01-2007
Ik heb een vraag over Gods geopenbaarde wil en Gods verborgen wil m.b.t. de remonstrantse denkwijze. Is de Gods geopenba...
3 reacties
03-01-2014
Mijn vriend en ik hopen ergens dit jaar te gaan trouwen. Al langere tijd hebben we besloten om ons huwelijk kerkelijk te...
geen reacties
04-01-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering