Leken die preken

Ds. E. Gouda / 1 reactie

29-12-2016, 08:02

Vraag

Geachte dominee Gouda. Graag zou ik reageren op uw bijdrage “Preken van leken”. De reden dat ik op deze wijze reageer, is om van u weer een reactie te vragen. Allereerst wil ik aangeven dat ik er geen voorstander van ben om ‘jan en alleman’ op een preekstoel te laten spreken. Toch kunnen deze leken iets bijdragen dat nuttig en opbouwend kan zijn. In bestaande kerkelijke structuren is het maar de vraag of deze leken wel iets van ruimte krijgen om hun bijdrage te kunnen leveren. Daarvoor vind ik de structuur wel benauwend werken.

In de afgelopen jaren heb ik kennis gemaakt met een gemeente waarbij het niet gebruikelijk is dat afgestudeerde theologen preken. Maar het is ook zeker niet zo dat iedereen maar een preek kan houden. De ouderlingen van die gemeente toetsen de leer en wandel van de mannen in de gemeente, waarna deze mannen mogen preken.

Los van dit voorbeeld van een gemeente, los van de structuur van een kerkelijke organisatie, maar terug naar uw bijdrage. U vergelijkt een tuinman met een rechter, een houtbewerker met een chirurg, een dominee met een leek. Daarbij de duur van een opleiding. U wilt toch niet zeggen dat de opleiding voor predikant of de duur van de opleiding de garantie geeft dat de preek dan inhoudsvol, toegankelijk en Schriftuurlijk betrouwbaar is? In mijn vakgebied zijn er mensen die veel verder doorgestudeerd hebben maar nog fundamentele fouten maken die veel geld kosten, onveilig kunnen zijn en zo meer. Al die opleiding ten spijt.

Daarbij stel ik vast dat een opleiding, hoe lang deze ook geduurd heeft, geen garantie is voor een goed product. Met dit in gedachte is toch wel duidelijk dat de afgestudeerde predikant echt geen garantie is voor een goede preek. Tenminste, dat is de lijn van redeneren in uw bijdrage. Ik ben het eens met u om niet iedereen zomaar op de preekstoel toe te laten, maar er zijn andere argumenten te verzinnen dan de opleidingsduur.

Antwoord

Geachte vragensteller, in de bijdrage waar u naar verwijst heb ik een citaat opgenomen van dr. A. van de Beek. Het gaat in de column die hij schrijft over de bevoegdheid en de deskundigheid. Bij een leek is in elk geval het eerste aspect afwezig. Van de Beek stelt dat het er niet om gaat wat een leek zegt, dat kan op zichzelf best zinnig zijn, maar of er sprake is van bevoegdheid. En met de bevoegdheid moeten we in de kerk en in de maatschappij geen loopje gaan nemen.

Vervolgens gaat de columnist over op het terrein van deskundigheid. Een houtbewerker kan aardig met een mes over weg... Laat hem ook maar eens een operatie uitvoeren. Misschien dat u zichzelf ter beschikking stelt? Van de Beek in elk geval niet. Ik evenmin. Hij stelt dan afsluitend: “Dat er artsen zijn die fouten maken, betekent nog niet dat je de slager hun werk kunt laten doen. Dat je je bij dominees soms afvraagt waar ze hebben gestudeerd, wil nog niet zeggen dat je hun bevoegdheid overlaat aan een politicus. Het oordeel over mensen, over hun lichaam, hun ziel en hun maatschappelijke waardigheid, vraagt de hoogste deskundigheid en een van de basale garanties daarvoor is dat dit wordt uitgesproken door mensen aan wie de bevoegdheid daartoe is toevertrouwd.” Waarvan akte. 

Hartelijke groet,
Ds. E. Gouda

Ds. E. Gouda

Ds. E. Gouda

 • Geboortedatum:
  25-12-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

predikantschap
1 reactie
pauluddel
01-01-2017 / 10:41
Ik ben net begonnen aan het luisterboek van Bunyan op you tube van: "oude paden". Daar hoorde ik dat Bunyan ontslagen was uit de gevangenis en ook in Londen preekte. Quote: Zelfs de koning hoorde van hem, maar hij was niet zo positief over hem. Want hoe kon een ketellapper nu preken? De bekende theoloog John Owen hoorde hem dat zeggen, maar antwoordde de koning, dat hij graag zijn geleerdheid wilde inruilen voor iets van de gave van deze ketellapper... einde quote

Spurgeon is tot bekering gekomen door de preek van een arme man een schoenmaker of kleermaker of zoiets omdat de voorganger niet op kwam dagen door de sneeuw...

Terug in de tijd

Ik heb regelmatig last van ingegroeide baardharen en krijg dan rode bulten. Is er iets om dit te voorkomen?
geen reacties
28-12-2006
N.a.v. de vraag over tv of tv-programma’s via internet bekijken welke beantwoord is door de heer Van Groningen het volge...
geen reacties
28-12-2007
Wat zijn de precieze verschillen tussen een Bijbel van de GBS, of een Bijbel van Jongbloed? Ik hoor regelmatig dat er kl...
geen reacties
28-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering