De heerlijkheid van God derven

Ds. A.A. Egas / geen reacties

01-12-2016, 12:16

Vraag

Als ik de (H)SV vertaling van Romeinen 3:23 leg naast de Engelse vertalingen, valt mij het volgende op. HSV: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” SV: “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.” De Engelse vertalingen zeggen het net iets anders. NIV: “For all have sinned and fall short of the glory of God.” KJV: “For all have sinned, and come short of the glory of God.” Het verschil zit er volgens mij in dat de Nederlandse vertalingen zeggen dat wij de heerlijkheid van God niet meer kunnen ontvangen, omdat wij gezondigd hebben. De Engelse vertalingen lijken veel meer te zeggen dat wij tekortschieten om te voldoen aan het Beeld van God, doordat wij zondaars zijn. Als ik (met mijn zeer beperkte kennis van Grieks) kijk wat er in de grondtekst staat, dan lijkt het er op dat de Engelse vertalingen dichter bij de grondtekst staan. Interpreteer ik de Nederlandse vertalingen niet juist of is er iets anders aan de hand?

Antwoord

Waarde vriend(in),

Er is een spreekwoord dat zegt: “Vertalen is verraden.” Daarmee wordt aangegeven dat je in feiten nooit volkomen recht kunt doen aan de grondtekst. Je moet altijd een keuze maken uit de veelheid van mogelijkheden waarin een woord kan worden vertaald. Dan moet je daarbij onder meer ook nog de context betrekken.

Onze kanttekeningen bij de SV schrijven bij ‘derven’:  Griekse hysterountai, hetwelk betekent eigenlijk in het verkrijgen van enige zaken, inzonderheid in het lopen naar den prijs, verachteren of tekortkomen en derhalve dien moeten derven; gelijk alle mensen tekortkomen die door hun werken de heerlijkheid Gods, dat is, het eeuwige leven zoeken te verkrijgen.

De Studiebijbel schrijft: het werkwoord hystereo betekent: ontberen, missen, gebrek hebben, verstoken zijn van. Prof. J. van Bruggen vertaal in zijn commentaar: ‘ontberen’. Volgens mij kun je het in de KJV gebruikte come short ook vertalen met ‘derven’. Mijn conclusie is dan ook dat de Nederlandse vertalingen met de KJV het juist vertaald hebben en de bedoeling van de tekst is dat door onze zonden (de verstoorde verhouding door vervreemding, vijandschap en toorn, zie de context) niet zullen delen in de heerlijkheid van God, het eeuwige leven dat Hij voor Zijn kinderen heeft bereid.

Hopend hiermede je enigszins verder geholpen te hebben, groet ik je hartelijk,
Ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
geen reacties

Terug in de tijd

Bij ons in de kerk hebben we drie tafels tijdens het Heilig Avondmaal. De predikant die laatst (we hebben geen eigen pre...
1 reactie
01-12-2015
Mijn zoon van 5 zit in groep 2 op een gereformeerde school. Deze school viert zijn 50e jaar en is er een themafeest. All...
13 reacties
01-12-2010
Ik wil mijn leven graag (heel graag) in het teken laten staan van God, maar er gaat nog zoveel verkeerd. Ruzies met mijn...
geen reacties
01-12-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering