Erg veel veranderd in gemeente

Ds. C. Harinck / 1 reactie

19-11-2016, 09:48

Vraag

Aan ds. Harinck. We gaan naar een gemeente (Ger. Gem.) waar ik ben opgegroeid. Vroeger vond ik het een erg fijne gemeente en kerkenraad. Nu is er echter heel veel aan het veranderen. Er is veel verloop vanuit onze gemeente naar andere kerken (HHK, huisgemeenten e.d.). De gemeente is in zijn totaliteit aan het veranderen, de mensen die een liefdevolle uitstraling hebben gaan weg. De reden? Omdat er meer de wet dan Christus gepredikt wordt. Jarenlang hebben we een erg ‘rechtse’ dominee gehad waar weinig liefde van de Heere Jezus van uitging. En nu op het moment worden er veel predikanten gevraagd om te preken die in diezelfde lijn staan en dit terwijl ik er naar smacht om een woord van liefde te ontvangen.

Ook merk ik dat erg veel predikanten van ieder Bijbelverhaal een bekeringsweg maken. Ik kan dit in de lessen van de Heere Jezus, Paulus, Petrus, Johannes enz. niet terug vinden. Ook merk ik dat de kerkenraad op dit moment uit ‘angst’ handelt. Vorig jaar is er een stel uit onze gemeente getrouwd in de HHK. Ze woonden avonden van de stichting Jijdaar! bij. De kerkenraad wilde dat ze hiermee stopten en anders mochten ze geen belijdenis doen en ook niet trouwen. Hun antwoord was: “We willen aan de Heere vragen wat hierin de weg is die wij moeten gaan.” Antwoord van kerkenraad: “Dan kunnen we jullie geen belijdenis laten doen en niet trouwen.” Ze zijn nu weg(gejaagd)... Ook zijn er pasgeleden twee gedreven  leiders van de jeugdvereniging weggestuurd. Voor hen was dit werk een roeping. De reden? Een van hen had gezegd dat als de Heere begint te werken in een mens, dat die mens zal buigen. Maar ook dat de Heere op verschillende manieren roept, vooral uit liefde en niet als een boze Vader. En dat niet bij iedereen de zonden vooraf met geween doorleefd worden. Maar belijdenis van zonden is wel nodig. De Heere zal een ieder zijn of haar zonden na de bekering wel laten zien. De andere leider zat op diezelfde lijn en was kritisch m.b.t. een hypercalvinistische levenshouding. En er is nog veel meer aan de hand in onze gemeente. Het lijkt wel of de Heilige Geest zich terugtrekt uit onze gemeente.

Als ik het toets aan de Bijbel, kan ik me niet voorstellen dat dit alles naar Gods Woord is. Een gesprek met de kerkenraad loopt ook vast op het punt hoe de Heere een mens bekeert. En hoe bijbels is het punt dat ik geplaatst ben in deze gemeente? Waar in de Bijbel staat dat je niet weg mag vanachter de kerkmuren waar je gevangen lijkt te zitten?

Dominee, hoe moet ik hiermee omgaan? Ik vind dit zo ontzettend moeilijk. Het liefst zou ik uit deze gemeente wegrennen en de liefde van De Heere Jezus op een andere plek volgen! In alles mag ik ook zeggen dat ik de Heere ken, Hij de mijne en ik de Zijne. Er is zoveel liefde van Hem. Ook geeft de Heere zoveel getuigenis in mijn hart, maar ik durf hier niet met een ouderling of diaken over te praten, omdat het niet volgens de leer van deze gemeente is gegaan. Maar wel zoals de tollenaar die geroepen werd. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Antwoord

Ik vind dit moeilijke vragen. Ik kan niet oordelen over zaken die ik niet ken. Ik hoor het nu alleen van uw kant. 

Wat ik u wel wil adviseren is, volg de Bijbelse weg en leg deze vragen aan de broeders van de kerkenraad voor. En vergeet niet te bidden of de Heere de eensgezindheid rondom Schrift en Belijdenis wil terugbrengen in de gemeente
  
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus
1 reactie
refoweb
23-11-2016 / 10:11
Aanvulling van een meelevende ouderling uit een kleine gereformeerde gemeente:

Beste vraagsteller, ik vind dit soort onderwerpen erg verdrietig, omdat er heel veel strijd, verwarring en persoonlijk verdriet achter schuilgaat. Daarom wil ik proberen met je mee te worstelen.

Je hebt het over een “rechtse” predikant waar weinig van de liefde van de Heere Jezus vanuit ging. Ik zal niet ontkennen dat ook predikanten wel eens van hun plaats kunnen zijn. Toch mag ik uit ervaring spreken dat als wij zulke predikers of ambtsdragers in onze gebeden aan de Heere opdragen dat de Heere ook door middel van hun arbeid wonderen werkt. Mijn oproep aan jou en anderen in vergelijkbare situaties is dan ook om te staan op de plaats waar de Heere je heeft gesteld en inderdaad van de Heere om de doorwerking van Zijn Geest te bidden.
Een persoonlijke ervaring van mijzelf gaat nu bijna 40 jaar terug. Een van de ouderlingen in onze gemeente had grote zorgen over het werk van onze Jeugdbond. Hij vond het nodig –als hij dienst had in de leesdienst – om in het gebed (!) de jeugd via de Heere (!) te waarschuwen om niet naar de bondsdag te gaan. Ik wil iedereen die dit leest vragen om dit incident niet uit te vergroten, want het staat in een bepaalde context,die ik nu niet verder toe kan lichten. Maar je mag van mij weten dat ik als tiener deze wijze van opereren bepaald niet kon waarderen. Het werd mij zelfs bijna onmogelijk om onbevangen naar de kerk te gaan als deze broeder moest lezen. Ik zat boordevol kritiek (en ik meen nog steeds, na al die jaren, terecht!) en mijn verbondenheid met mijn kerk(verband) werd zwaar op de proef gesteld. Toch werd het mij in mijn stille tijd tot schuld dat ik nog nooit echt voor deze ouderling gebeden had. Toen ik dat daarop dat wel gedaan had en de man moest weer lezen, werd de ban werd verbroken, de ambtsdrager viel weg en het Woord viel open. Ik geloof dat de betrokken ouderling een kind van God was, niet altijd wijs en verstandig in zijn oordeel, maar toch moest ik buigen. En ik weet van nabij dat deze ambtsdrager voor velen tot zegen is geweest.
Ik geef dit verhaal hier weer om aan te geven dat ik je worstelingen begrijp, maar ook om aan te geven dat ik vast geloof in het belang van het gebed in deze zaken.

Daarmee is overigens niet alles gezegd, en ik onderschrijf van harte de oproep van ds Harinck om het gesprek met betrokken kerkenraad aan te gaan. Desgewenst met meerderen uit de gemeente. (waarbij overigens gewaakt moet worden voor partijvorming)
Wij hebben in onze gemeenten nodig (niet alleen in de Ger Gem, maar mi is dit in de breedte van de gereformeerde gezindte nodig) een hernieuwde reformatie waarin predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden elkaar weer vinden bij het Woord van God. Opdat we daarin zouden studeren, ons verwonderen en ons er samen voor buigen. Wij leven in het laatste der dagen waarin velen zich niet meer kunnen of willen onderwerpen, maar zich laten leiden door hun “persoonlijke” geloofsbeleving, die wordt gekarakteriseerd door ik vind, ik denk, ik voel. En als daarbij gelijkgezinden zich in elkaar herkennen wordt deze beleving al heel snel ervaren als het antwoord van de Heere op hun gevoelens van onvrede.

Ik ken geen ambtsdrager die in zijn ambtelijke praktijk nog nooit een pastorale blunder heeft begaan. Helaas worden er van ambtelijke zijde wel pastorale brokken gemaakt, maar in veel kerkelijke strijd ontbreekt zo vaak dat we de ander uitnemender achten dan onszelf en dat we moeten leren om eerst kritisch naar onszelf te kijken , vervolgens voor de ander te bidden en dan als die van Berea, dat wat we horen van de predikers toetsen aan de Heilige Schrift. (dat ook!)

Tenslotte, in je vraag verwijs je naar een pijnlijke kwestie met mensen die in conflict met hun kerkenraad kwamen om door betrokkenheid bij het werk van Jij daar! Dat maakt mij toch ook weer voorzichtig. Vanuit de breedte van de gereformeerde gezindte zijn er door gezaghebbende predikanten toch zwaarwegende zorgen geuit over eenzijdigheden bij groepen als jij daar! Je kunt hier van alles over vinden, en het voert te ver om in deze vraagbeantwoording een gebalanceerde waardering van de organisatie Jij daar! te geven, maar naar mijn bescheiden mening is de verwarring in de gereformeerde gezindte over de toe-eigening van het heil door de bijdrage van diverse particuliere bovenkerkelijke initiatieven in hun strijd tegen dode lijdelijkheid er niet kleiner op geworden. Naast de dode lijdelijkheid aan de “rechterzijde” is er ook een klip aan de “linkerzijde”. De Hervormde ds Blenk zegt in een terugblik op zijn ambtelijke loopbaan dat hij tot zijn blijdschap een toename heeft gezien in het aantal avondmaalgangers. Deze toename ging echter gelijk op met een afname van het aantal bezoekers aan de tweede dienst op zondag. Twee tegenstrijdige tendensen, die eigenlijk niet samen zouden moeten / kunnen gaan. Ik meen dat dit niet alleen geconstateerd kan worden in hervormde kring alleen, maar in de breedte van onze gezindte. Paulus waarschuwt Timotheus en ons: Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;
En begrijp mij goed: ik ga nu geen exegese van deze tekst geven om deze tekst op welke groepering dan ook te kunnen plakken. Maar er is een geweldige strijd om zielen aan de gang! En in die strijd moet het scheepje van de kerk een rechte koers varen. Ik proef bij jouw vraag een hoge mate van zorg en betrokkenheid. Ik bid dat je deze zorg en betrokkenheid niet zult gebruiken in het groter maken van negatieve gedachten, maar dat hieruit juist een levend gebed voor je gemeente en haar kerkenraad versterkt mag worden!
En, omdat de Heere Jezus nog nooit een tollenaar heeft afgewezen: Gode bevolen!

J.P. van den Brink (10-06-1960)
Ouderling Gereformeerde Gemeente Eindhoven

Terug in de tijd

Is het een zonde om een door twee overspeligen gesloten huwelijk te verbreken als ze spijt en berouw hebben en ze mogen ...
geen reacties
18-11-2013
Deze vraag vloeit voort uit mijn jarenlang ziek zijn, alhoewel dit niet is te zien aan de buitenkant, maar heeft wel tot...
15 reacties
18-11-2010
Mijn vraag wil ik richten aan een dominee in de Ger. Gem. Zondag was ik bij vrienden in de Ger. Gem en een dominee waar ...
geen reacties
18-11-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering