Kameel door het oog van een naald

Ds. P. van der Kraan / 7 reacties

17-11-2016, 08:05

Vraag

Een vraag aan iemand van de "Bijbel met uitleg". In een kerkdienst belegd door de GBS hoorde ik  o.a. het volgende over de tekst uit Matth. 19:24. Daar waar het gaat over dat het “lichter” is dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke in het Koninkrijk van God ingaat, stond volgens de predikant in de Bijbel met Uitleg dat Jezus verwijst naar een klein poortje, waar een mens net doorheen kan. Ik heb het nagekeken en dit klopt inderdaad. Maar mijn vraag is waarom, want dit is toch wezenlijk anders dan de tekst zegt?! Een kameel door het oog van een naald is onmogelijk, maar een mens door een klein poortje, de uitleg zegt het al, dat kan nog net. Volgens de dominee wordt hier de onmogelijkheid aan de kant van de mens weggeredeneerd. En ik kan het helaas niet anders zien. Helaas zeg ik, want ik was blij met deze Bijbel.

Antwoord

Het gaat bij uitleg/exegese van de Bijbeltekst om eerlijk luisteren naar de tekst. Welnu, als je eerlijk luistert naar de tekst gaat het in de woorden van Jezus die zijn bedoeld, niet over de onmogelijkheid van zalig worden op zichzelf, maar hierover “dat een rijke (be)zwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal ingaan” (Matth. 19: 23). En hoe (be)zwaarlijk dat is, licht de Heere Jezus toe door zich nader te verklaren (vers 24). “En wederom zeg Ik u: Het is lichter (gemakkelijker) dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het Koninkrijk Gods.” Dat de discipelen reageren met “Wie kan dan zalig worden?” (vers 25) zegt misschien dat zij aan het weinige dat zij bezitten toch nog meer hangen dan goed voor hen is. Want het gaat erom werkelijk alles los te laten om het Koninkrijk Gods te kunnen binnengaan.

De naam “oog van een naald” is afgeleid van de naam van een klein deurtje in een van de stadspoorten van Jeruzalem. Door dat deurtje kon een mens slechts zonder bagage en ballast naar binnen. Maar als een mens zonder bagage door dat deurtje/oog van de naald kan, dan toch zeker geen kameel! Kamelen moesten sowieso buiten de (elke) stadspoort blijven omdat ze  (vanwege hun hoge poten) zelfs niet door de gewone poortdeuren/poorten de stad binnen konden gaan. Er bestaat natuurlijk geen bezwaar om de uitdrukking “oog van de naald” letterlijk te nemen. Maar daarmee verandert er aan de werkelijkheid niets. Want die kameel kan nog steeds niet door het oog van de  naald, of je daarvoor nu letterlijk een naald neemt of de afgeleide betekenis van het deurtje in de stadspoort van Jeruzalem.

Er zijn uitleggers die voor de letterlijk betekenis kiezen. Nou, dat is prima, want exegese berust altijd op het maken van keuzes. Alleen moet je bij de keuze die je maakt de tekst wel eerlijk behandelen en niet laten zeggen wat hij niet wil zeggen. En als we de de letterlijke betekenis aanhouden, kon de tekst nog wel eens scherper zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Want dan onderstreept hij niet de algemene onmogelijkheid om zalig te worden (die ik overigens van harte onderschrijf omdat wij dood zijn in de misdaden en de zonden), maar komt in al zijn scherpte de vraag naar ons toe of wij bereid zijn al het onze eraan te geven en weg te doen om het Koninkrijk Gods te kunnen binnengaan. De vraag doet zich voor of we bereid zijn al het onze te verliezen om het eeuwige leven te vinden.

En nogmaals: de discipelen hebben aan het weinige dat zij bezaten wellicht toch nog vaster gezeten dan goed voor hen  was. Want door het oog van een naald kan geen kameel, maar ook geen muis - een mens met weinig bezit. En als de Heere Jezus dan antwoordt op de vraag “wie dan zalig kan worden?”, dat de dingen die onmogelijk zijn bij mensen mogelijk zijn bij God, wil Hij daarmee zeggen: Weg wereld, weg schatten...  Het lijkt me een levensbelangrijke vraag of we zover al gekomen zijn. Want daarvan hangt werkelijk de zaligheid af!

Ds. P. van der Kraan

Lees ook: Kameel of touw

Ds. P. van der Kraan

Ds. P. van der Kraan

 • Geboortedatum:
  06-02-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingen
7 reacties
Jeremiah
17-11-2016 / 08:23
Mooie uitleg van de ds. Jezus wijst zelf op dit kleine poortje! Het is natuurlijk van belang om de volgende verzen ook te lezen. En dit in context met wat de Heere Jezus zegt: “Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot verderf leidt; velen zijn er die daardoor ingaan; "want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.”
denkna
17-11-2016 / 09:24
Volgers van beide exegeses worden op hun wenken bedient!

In dezelfde Bijbel met uitleg wordt bij Lukas 18:25 wel de betekenis van naald en kameel aangehouden, zonder dat er verwezen wordt naar het poortjes. Er staat letterlijk: Net zo onmogelijk als een kameel gaat door het oog van een naald gaat.

Ik wil daarbij opmerken, dat personen die zulke kleine verschillen in exegese menen te moeten gebruiken om de Bijbel met uitleg in diskrediet te brengen, even zouden moeten doorlezen tot Mattheus 23:24. Daar gaat het ook over een kemel (en een mug..... ) De uitleg daarvan is even kort als duidelijk: Muggenzifters!
Jeremiah
17-11-2016 / 10:15
"Ik wil daarbij opmerken, dat personen die zulke kleine verschillen in exegese menen te moeten gebruiken om de Bijbel met uitleg in diskrediet te brengen, even zouden moeten doorlezen tot Mattheus 23:24. Daar gaat het ook over een kemel (en een mug..... ) De uitleg daarvan is even kort als duidelijk: Muggenzifters!"

Mee eens. Men zou de BMU van harte moeten aanbevelen aan de jeugd.
benefietdiner
17-11-2016 / 17:32
De kanttekeningen van de Statenvertaling bij Matth.19:24 verwijzen naar een kabel i.p.v. een kameel. Dus… de uitleg is: dat een kabel niet door het oog van een naald kan.
Prisma23
17-11-2016 / 18:18
Inderdaad best wel wat muggen gedoe.

Een kameel kan niet door een klein poortje, een kabel past niet door het oog van een naald (naaigerei) en tegenwoordig zou je zeggen dat een vrachtwagen niet door een huisdeur kan. Wat is het verschil?
beiteltje
19-11-2016 / 15:18
In de tijd van Jezus' omwandeling gold algemeen de regel, dat een ieder die de wet onderhield gezegend werd en wetsverzakers ging het minder voor de wind. Denk hierbij aan de vraag van de discipelen bij de blindgeborene: "Wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders?" Rijkdom kon dus het zichtbare teken zijn van Gods gunst als loon op een nauw nemen van de Torah. Zo gezien is de verbazing van de discipelen goed te plaatsen. Een rijke moet wel een vroom mens zijn, want anders was hij niet rijk. Maar zalig worden is dus geen logisch gevolg van een nauwgezette wetsvervulling, maar alleen te verklaren vanuit Gods liefderijke ontferming.
bouwmanjr
04-01-2017 / 19:28
We moeten het denk ik zo zien,
Wat bij de mensen onmogelijk is mogelijk bij God.

Terug in de tijd

Ik heb deze week gehoord dat mijn vriend kanker heeft. Het is heel erg spannend. Zeker omdat in beide gezinnen al gezins...
1 reactie
17-11-2017
Mijn man en ik zijn nu een half jaar getrouwd. We hebben beide een baan. Mijn man studeert daarnaast nog. Dit gaat goed....
3 reacties
16-11-2012
Ik heb verkering met een bijzonder lieve jongen en dat zit verder goed. Alleen heb ik een vraag, hoe ik hem kan helpen b...
geen reacties
16-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering