Verborgen zonde

C.A. Hoekman / geen reacties

09-11-2016, 16:32

Vraag

Ik heb een vraag over verborgen en openbare zonden. Wanneer is iets een verborgen zonde? Tijdens mijn studie heb ik twee jaar in het buitenland gestudeerd. Als ik toen in het buitenland een zonde heb begaan, die daar openbaar is gekomen en ik kom weer terug in Nederland en daar vertel ik niemand van mijn zonde, is mijn zonde dan een verborgen zonde? Dit in verband met schuldbelijdenis doen. Ik heb namelijk veel spijt van wat ik gedaan heb en wil hierin graag de rechte weg bewandelen. En ik hoop dat mijn zonde hier verborgen kan blijven, maar is dit bijbels als het in het buitenland wel openbaar is geworden.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Tijdens je studie hebt je twee jaar in het buitenland gezeten. Je hebt daar een zonde begaan die openbaar is gekomen. Je komt terug naar Nederland en je vertelt niemand iets over je in het buitenland begane zonde. En dan komt je vraag: is mijn zonde dan een verborgen zonde (in Nederland)? Ik leg het verder zo uit dat je hebt geconcludeerd, wanneer het een verborgen zonde is in Nederland, je geen schuldbelijdenis hoeft te doen in Nederland. (Want) je hebt namelijk veel spijt van wat je gedaan hebt en wilt (toch) graag de rechte weg bewandelen. Je hoopt ook dat je zonde (in Nederland) verborgen kan blijven, maar is dit bijbels als het in het buitenland wel openbaar is geworden. Zo interpreteer ik je vraag om te proberen tot een bijbels antwoord te komen.

Wat is een heimelijke zonde? Een zonde die aan één of slechts enkele mensen bekend is. Wanneer ik het slot van je vraag goed lees “als het in het buitenland wel openbaar is geworden”, is het dus in die zin geen verborgen zonde meer, maar een openbare zonde. Ze is bekend geworden bij meer mensen in de gemeente en zal dus op zijn minst vragen hebben opgeroepen. Verder concludeer ik dat je, daar begane, zonde geen kerkelijke gevolgen heeft gehad, ondanks dat het toch bekend was. Immers, wanneer je daar oprecht schuldbelijdenis had gedaan voor God en de gemeente was er bij je terugkomst geen gewetensnood geweest, omdat je in het bijbelse spoor zou zijn gebleven en niemand in Nederland zou je daarop dan nog kunnen en mogen aanspreken. Ik denk dat je al begrijpt waar ik naar toe wil. Mijns inziens is de bijbelse weg dat je je zonde belijdt daar, waar ze bedreven is: in het buitenland.

Hoe je dat moet doen? Je zou een brief kunnen schrijven naar de kerkenraad van de gemeente waar je toen verbleef en eerlijk je zonde belijden en je verdriet daarover. Tevens dat je graag in een bijbelse weg wilt gaan en bereid bent voor God en de gemeente je schuld te belijden. Je moet dan biddend afwachten hoe ze daarop zullen reageren. Ik denk dat het mee zal vallen, want die zijn zonde belijdt en laat zal barmhartigheid verkrijgen (Spr. 28:13). Lees Psalm 32 eens rustig door. David zegt in deze psalm, toen ik zweeg werden mijn beenderen verouderd; zijn hart en geweten veroordeelt hem en dat beangstigt en benauwt hem. Wondere ontferming van God wanneer hij zijn zonde bekend maakt en zijn ongerechtigheid niet bedekt: en Gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde.

En wat denk je van het handelen van de Heere Jezus met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Hij gaat niet om haar zonde heen in vers 16; ze moet (mag) haar zonde erkennen, belijden in vers 17 en toch laat Jezus haar dan niet los, want later volgt: Ik ben het, Die met u spreek. En de toepassing? Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?

Overigens blijft je vraag voor mij toch teveel omfloerst. Eigenlijk had ik eerst nog een aantal meer concrete vragen moeten stellen voor ik antwoord zou kunnen geven. Ik heb het toch geprobeerd.
Ik ben bereid om hierover, wanneer je dat wilt, verder van gedachten te wisselen. Je kunt mij bereiken via vragen@refoweb.nl om per mail persoonlijk contact met mij op te nemen.

Hartelijke groet en wijsheid toegebeden.

C. A. Hoekman, Kapelle

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Ouderling Ger. Gem. Kapelle-Biezelinge

Tags in dit artikel:

schuldbelijdeniszonde
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 17 jaar en ik heb een vraag. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: hoe kan het dat bepaald...
4 reacties
10-11-2017
Ik, jonge vrouw midden 20, hoop in 2020 te gaan trouwen. We kijken erg uit naar ons getrouwde leven. Echter ben ik al ru...
2 reacties
11-11-2019
Volgens het doopformulier is de kinderdoop in plaats gekomen van de besnijdenis. Hier is al veel over geschreven en gedi...
geen reacties
09-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering