Man is ontrouw geweest

Ds. A. de Lange / 2 reacties

08-11-2016, 13:27

Vraag

Wij zijn een getrouwd stel, begin dertig. Mijn man heeft me bekend dat hij met een andere vrouw heeft gezoend, gestreeld, geknuffeld maar dat er geen daadwerkelijke seksuele gemeenschap is geweest. Is dit dan toch overspel in de zin dat de echt verbroken is? Want een andere vrouw aanzien is ook al overspel dus dan zou je ook al echtbreuk plegen dus mogen scheiden? Ik had een vermoeden en dat bleek juist nadat ik hem allerlei vragen stelde. Liever had ik gehad dat hij het uit zichzelf had verteld, want nu vind ik het nog eens extra stiekem. Had ik niks gevraagd, dan had hij waarschijnlijk niets verteld. Hoe ga ik hier mee om? Ik voel mij zeer gekwetst. Ik ben de laatste tijd geen gemakkelijke vrouw voor hem geweest die hem weinig aandacht in allerlei opzichten gaf. Natuurlijk geeft hem dat nog steeds geen reden om het bij een ander te zoeken. Maar hoe komen we hier uit?

Antwoord

Ik schat in dat je grootste probleem wat betreft de affaire van je man is dat je je innerlijk gekwetst voelt. Het is ook geen kleinigheid. Je man is je ontrouw geweest. En er is een derde in het spel geweest. Dat mag je best erg vinden en dat je daaraan lijdt is niet vreemd. 

Dat is zeker niet vreemd, omdat je vrouw bent. Gemiddeld genomen zijn de seksuele handelingen voor een vrouw veel meer met alles verbonden. Als vrouw ben je geneigd om te denken: als mijn man met een ander gezoend, gestreeld en geknuffeld heeft, dan heeft hij ook  ‘alles’ met haar: dan ‘voelt’ hij alles voor haar en ‘wil’ hij ook alles met haar. Een man is in zijn structuur veel meer een hokjesfiguur. In zijn denken en beleven heeft hij ‘alleen’ maar met die vrouw geknuffeld, maar meer niet. Hij heeft heus niet ‘alles’ met haar. Dat wil niet zeggen dat wat je man gedaan heeft minder verkeerd is. Maar het verklaart wel, waarom je man simpeler zal kunnen zeggen: het is geweest, maak er niet zoveel van, het is voorbij. Terwijl jij er vreselijk mee zit. 

Wat betreft je vraag of je man overspel  begaan heeft: Geestelijk gezien heeft hij dat wel gedaan. Zo moet hij er zelf ook naar God en jou toe mee om leren gaan. Het is zaak dat hij op die manier zijn schuld leert erkennen en belijden. Praktisch gezien heeft hij geen overspel begaan. Om vast te stellen of man en vrouw één vlees geworden zijn, is Bijbels gezien daadwerkelijke seksuele gemeenschap (penetratie) hetgeen waarnaar beoordeeld wordt of man en vrouw één vlees geworden zijn.  

Ik proef uit je vraag dat je zozeer gekwetst bent en dat jullie huwelijksomgang zo mankerende is, dat je soms overweegt of je je van je man mag laten scheiden. Ik zou je van die gedachtegang willen terugroepen. Juist ook met God voor ogen, die een volk dat Hem ontrouw geweest is, niet opgeeft, maar opnieuw voor Zich zoekt te winnen. Lees het boek van de profeet Hosea. Besef dat je man en jij samen moeten leven van Gods vergevende liefde en dat je Hem vaak ontrouw geweest bent en nog bent en dat Hij je niet afwijst. Zoek je aan die liefde van God over te geven. Bijbels gezien hoeft ontrouw geen eindpunt te zijn, namelijk wanneer het een bekeringspunt wordt.

Ik zou je ook willen aanraden om te proberen weg te komen uit een blijvend veroordelende houding  naar je man toe. Ik heb goede hoop dat je die weg wilt gaan. Juist omdat  je erkent dat je de laatste tijd geen gemakkelijke vrouw voor hem geweest bent en dat je hem in allerlei opzichten weinig aandacht gegeven hebt. Dat betekent dat je erkent dat jij mede schuld hebt aan het feit dat het in jullie huwelijk niet goed gaat. Als je die schuld erkent heb je weinig reden meer om alleen je man te veroordelen. Je moet het ook jezelf doen. Ik hoop van harte dat jullie samen aan de voeten van de Heere Jezus mogen komen om schuld te belijden en door Zijn vergeving en vernieuwing een nieuw begin te mogen maken. 

Ik besef dat ik deze dingen in het kort neer kan schrijven. Maar dat jullie in de weg die je ermee te gaan hebt misschien best hulp kunt gebruiken. Voor jezelf kan het helpen als je helder hebt, waarom je je man zo weinig aandacht hebt gegeven en als je je gekwetste gevoelens kunt uitspreken. Voor je man kan het helpen als hij leert inzien wat de oorzaken en gevolgen geweest zijn van deze affaire. En voor jullie samen is hulp om elkaar weer echt te vinden waarschijnlijk ook niet overbodig. Bij instanties als de Vluchtheuvel of Eleos kunnen ze je zeker helpen. 

Geef de hoop niet op. Voor jezelf niet, voor je man niet, en voor jullie huwelijk niet. 

Misschien zijn er ‘ervaringsdeskundigen’ die nog meer goede raad hebben.

Ds. A. de Lange, Nieuw-Lekkerland

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

echtscheidingoverspel
2 reacties
AHHK76
08-11-2016 / 16:14
Het is niet makkelijk allemaal...
Ik hoop dat jullie beiden bereid zijn om te praten over jullie gedrag en het waarom daarvan en wat het gedrag van de ander met je doet.
Als jullie samen
- open willen en durven zijn
- jullie gevoelens uiten
- elkaar daar de ruimte voor geven
- gaan voor de waarheid
- gaan voor herstel
Dan kan het met hulp van God en mensen goed komen...
Kijk anders ook eens op www.kostbaarvaatwerk.nl of www.dichterbijherstel.nl of www.relatie-herstel.nl
Sterkte en Gods zegen toegewenst...
drj
11-11-2016 / 11:22
Als het waar is wat hij zegt...
Als dit voor jou een scheidingsgrond zou zijn, probeer dan achter de waarheid te komen, eventueel door met de andere partij te spreken zonder het hem van tevoren te zeggen. Hij zou de eerste niet zijn die het officiele verhaal met zijn buitenechtelijke ... had afgestemd.

Veel mensen vertellen dit soort verhalen en het klopt zelden.
Ik weet niet hoe lang je getrouwd bent, of er kinderen zijn en hoe hij verder zo is, maar ik kan me voorstellen dat dat meeweegt in de overweging.

Zelfs al zou er geen daadwerkelijke gemeenschap zijn geweest, dan ben in het met de dominee eens dat er op z'n minst sprake is van geestelijk overspel en wat betreft het lichamelijke overspel, daar lopen de meningen blijkbaar uiteen.

Overweeg goed hoe belangrijk het voor je is de waarheid te weten, want op dit moment is hij niet zonder meer te vertrouwen.

Terug in de tijd

Waarom wordt er regelmatig gebeden voor vaders op hun werk en moeders in het gezin? Wanneer je als man zijnde trouwt, kr...
2 reacties
07-11-2011
Deze vraag wil ik graag stellen aan een kind van God. Ik stel deze vraag omdat ik er achter gekomen ben dat het wat ik v...
5 reacties
07-11-2011
Ik ben een vrij-gezellig(e) vrouw. Ik heb een vraag waar ik maar geen antwoord op kan vinden. Wat jammer dat dingen vaak...
geen reacties
07-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering