Leven in verdrukking

Ds. P.D.J. Buijs / 5 reacties

17-10-2016, 12:16

Vraag

Aan ds. P. D. J. Buijs. Ik heb een vraag over het antwoord dat u gaf naar aanleiding van de vraag over tolerantie naar de islam en moslims. Het is eigenlijk al een vraag die mij langer bezig houdt. Ik weet dat er in de Bijbel staat dat we de overheid moeten gehoorzamen. Maar ik krijg steeds meer het idee dat de Nederlandse overheid niet naar zijn burgers luistert en vooral christenen niet beschermt; mede dankzij het cultuurmarxisme, cultuurrelativisme en de invloed van links en de liberalen die er vooral op uit zijn dit land te vernietigen (en uitleveren aan de politieke islam) en moslims  vooral beschermt. Het zijn vooral de autochtonen die dingen ontzegd worden, terwijl er uitzonderingen worden gemaakt voor niet-westerse allochtonen. Onze joods-christelijke wortels raken bij de overheid steeds meer uit beeld. Vooral het gelijksheidsdenken/mensenrechten en de seculiere waarden worden steeds meer op de voorgrond gezet.

Wordt het dan geen tijd om onszelf te gaan beschermen en te verdedigen? Natuurlijk heeft geweld niet mijn voorkeur, maar als er geen andere keus is dan moet het wel. Dat we moslims als onze naaste moeten lief hebben is 100 procent op de Bijbel gebaseerd. Dat is me duidelijk. Maar hoe zouden we naast gebed kunnen zorgen dat we zelf niet onderdrukt gaan worden? Het lijkt me niet dat de Bijbel ons oproept om ons als schapen naar de slachtbank te laten brengen. Dus hoe zouden we hier op moeten anticiperen, want van de overheid verwacht ik niets.

Antwoord

Beste lezer,
 
De tekening van de ontwikkeling in de cultuur en de grote zorgen daarover herken ik en deel ik voor een belangrijk deel. Nederland ontgroeit in rap tempo aan de wortels van ons staatkundig begin - ieder die de geschiedenis van ons land kent, kan dat constateren. Dat doet diep verdriet, vooral omdat hiermee de Heere zoveel verdriet wordt gedaan: zijn geboden worden met voeten getreden. Neem alleen het meest recente voorbeeld: een kabinet dat ‘stervenshulp’ wil gaan regelen. Bizar!
 
Maar nu de vraag wat onze houding hierin moet zijn. In elk geval niet die van geweld. Als de Heere Jezus ons één ding leert, dan wel dat. Denk alleen maar aan wat Hij zegt over het liefhebben van onze vijanden, in Mattheüs 5:43-48.

Ik heb de indruk dat wij als christenen hier in het Westen nog steeds niet beseffen dat dat de ‘normale’ situatie voor de kerk van Christus is: leven in verdrukking. “In de wereld zùlt gij verdrukking hebben”, zo heeft de Heiland eens gezegd. Met andere woorden: houd er maar rekening mee; dat is de normale situatie. Dat zien we trouwens ook in het boek Handelingen terug.

De tijd is (waarschijnlijk definitief) voorbij dat er sprake was van een groot ‘christelijk’ gemenebest waarin voornamelijk christenen de dienst uitmaakten. Laten we dat overigens niet idealiseren; zo christelijk was het nou ook allemaal weer niet. Maar we gaan nu terug naar de situatie van de eerste christenen. Met dit verschil: toen ging het christelijk geloof het heidendom meer en meer doortrekken, nu rukt het heidendom weer op en worden christenen weer hoe langer hoe meer een minderheidsgroepering waarmee geen rekening meer wordt gehouden. Alleen: het laatste is erger dan het eerste. Een samenleving die door het christendom heenslaat en vervalt in modern heidendom is te vergelijken met wat we in Lukas 11:24-26 lezen.
 
Laat het helder zijn: alleen de overheid is gerechtigd om in noodzakelijke gevallen geweld te gebruiken - dat gezag heeft ze (zie Romeinen 13:4). Individueel zullen christenen het lijden moeten aanvaarden. Dat wordt zelfs genade genoemd (zie Filipp. 1:29). Daarin vertonen zij het beeld van hun Meester Die Zich als een lam naar de slachtbank liet leiden (Jesaja 53:7). En dat beeld gaat Hij nu ook in de Zijnen afdrukken: zie Romeinen 8:36. De Heere geeft er de belofte bij: “... maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33).
 
Dus maar lijdelijk afwachten totdat je opgepakt wordt? Dat zeg ik niet. Binnen de grenzen van ons democratisch bestel hebben wij nog heel wat mogelijkheden om te protesteren, petities te tekenen, hoorzittingen bij te wonen en daar onze inbreng te hebben, brieven aan de overheid te schrijven, etc. Eerlijk gezegd: zijn we daarin veelal niet laks geworden? Ik heb de indruk dat we deze legale mogelijkheden veel te weinig uitbuiten. Laten we elkaar daartoe opwekken. Maar nooit tot geweld, want wie het zwaard opnemen, zullen door het zwaard vergaan (Matt. 26:52).
 
Ten slotte een praktische tip: neem vooral kennis van wat door stichtingen als De Ondergrondse Kerk, Friedensstimme en Open Doors wordt doorgegeven over de manier waarop christenen in de verdrukking met het lijden om Christus' wil omgaan. Daar word je meer dan eens stil van.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

politieksecularisatie
5 reacties
blijblij
17-10-2016 / 16:28
Zo lang de overheid zelfs nog het vervoer van kinderen naar refoscholen die toevallig wel binnen verband zijn, terwijl de bassischool in het dorp zelf dit niet is, vergoedt, zou ik het niet in mijn mond durven nemen om van verdrukking te spreken. Dan zou ik inderdaad eens bij OpenDoors kijken! Eigenlijk is het een belediging voor christenen die voor hun leven moeten vrezen.

Maar ik ben wel benieuwd! Wat wordt ons christenen precies ontzegd?

Mogen ze niet samenkomen? Jawel
Eigen scholen, zorginstellingen, politieke partijen, vakbonden? Jawel
Worden die ook nog betaald door de overheid? Jawel

Het enige dat ik zou kunnen aanwijzen is dat mensen de mogelijkheid krijgen om zaken te doen die refo's niet Bijbels vinden. Maar let op: 'kunnen doen.'
Niemand is verplicht om op zondag te werken/boodschappen te doen en of op z'n 80ste een pilletje te nemen. Christenen kunnen er dus prima voor kiezen om dat allemaal niet te doen (of wel).
Sammie2016
18-10-2016 / 08:50
Volgens velen zitten we in de eind der tijden, de laatste dagen!
Dat de druk voor iedereen zal toenemen dat is evident en zelfs voorzegd ook door de Heer Jezus.
In 2 Timotheüs 3:1-5 worden de laatste dagen 'kritieke tijden' genoemd die moeilijk zijn door te komen.
We stevenen af op een complete anarchie, in sommige landen is die er al.
Daarbij zijn christenen nog een extra doelwit van Satan de Duivel, de heerser van de wereld waarin wij leven (lees 1Joh 5:19 en Openb 12:9).
Want zoals Jezus zei "indien zij mij hebben vervolgd zullen zij u vervolgen".

Maar we mogen vragen om bescherming van de Almachtige God ...
Mat 6:13 .. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Bid ook om Gods Heilige Geest die zal ons alles leren toepassen wat wij aan goddelijk onderwijs hebben ontvangen.
jaarmaro
27-10-2016 / 19:20
Lees het boek Thuiskomst van Randy Alcorn eens. Heel confronterend!
dorpeling
28-10-2016 / 13:59
Ik denk dat het in europa, amerika etc met die verdrukking nog wel meevalt. Wanneer ik in gebieden van het mo of afrika kijk, dié mensen leven pas in de verdrukking. Maar wij?

Ik merk er bijna nooit wat van. Jullie wel?

De dagen moeilijk door te komen lees ik hierboven, dat aat hier toch echt (nog) niet op hoor. We zijn tot en met verwend, we kennen niks. Wat een lijden in de wereld, en dan spreken van verdrukking, hier?? Nee hoor, we hebben het (veel te) goed.

Want wanneer ik hoor dat vooral in verdrukking de kerken tot bloei komen, is het misschien niet eens zo verkeerd dat alles niet meer vanzelfsprekend gaat...
Sammie2016
31-10-2016 / 15:16
Dorpeling,

Verdrukking bestaat in vele vormen. Je doelt misschien op oorlogen, rampen en natuurgeweld.
Maar in de westerse werelde is de verdrukking subtieler.
Denk aan materialisme, moreel verval, psychologische druk, patriottisme etc etc.

Dit zijn allemaal zaken die ons scheiden van de bron van het leven, God onze hemelse Vader.

Deze zaken zijn blijkbaar zo gewoon geworden dat velen ze niet meer opmerken of als bedreiging zien voor hun geloof.
Maar pas op de duivel heeft vele streken om ons te misleiden.

Terug in de tijd

Graag wil ik de volgende vraag voorleggen waar ik echt mee bezig ben. Meerdere mensen in mijn omgeving hebben burn-out v...
16 reacties
18-10-2019
Ik heb verkering met een jongen uit een andere kerk dan ik. We zitten er vaak over na te denken naar welke gemeente wij ...
3 reacties
17-10-2012
Waarom wordt het toegestaan dat meiden korte rokjes en zo aan hebben op school? Ik kan er echt niet tegen. Wat kan ik hi...
geen reacties
17-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering