Het leerzaam huisraad - Jan Luiken

Dr. J. P. Zwemer / geen reacties

23-07-2014, 08:00

Vraag

Ik las onlangs in het boek(je) “Het leerzaam huisraad” van Jan Luiken het gedicht over De Tafel. Halverwege kwam ik de zinsnede “Die na bestaande van Gemoed” tegen. Deze zin is mij niet helemaal duidelijk. Ook het lezen in het verband brengt geen uitkomst. Wat wordt hier bedoeld? Alvast hartelijk dank.

Antwoord

Het volledige zinsverband van het fragment dat voor u onduidelijk is, luidt als volgt:

...tot het Eeuwig leven,
Om eenmaal vrolijk en gerust
In zulk een Staat te zijn verheven,
Daar ’t leven Hemels werd gevoed
In Maatschappy van lieve Vrinden,
Die na bestaande van Gemoed
Malkaâr daar zalig zullen vinden;
Van Oost, van West, van Zuyd, van Noord,
Schoon zy malkander nooit en zagen,
En d’Een van d’Aar nooit had gehoord
In ’t Jamerdal van deze dagen.

In de vierde regel van dit gedeelte betekent ‘werd’ wordt, terwijl in plaats van ‘Maatschappy’ door ons tegenwoordig ‘gezelschap’ zou worden gebruikt. Ik ben er zo goed als zeker van dat ‘Gemoed’ hier ‘gezindheid’ betekent. Het betreffende zinnetje luidt in vertaling dus: ... die elkaar na staande van (of: qua) gezindheid...

Je zou ook, korter nog, kunnen vertalen met: ...die, als verwante zielen, elkaar daar zalig zullen vinden, ...hoewel ze elkaar in dit tranendal nooit hadden gezien of van elkaar hadden gehoord.

Dr. J. P. Zwemer

Dr. J. P. Zwemer

Dr. J. P. Zwemer

 • Geboortedatum:
  09-07-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Serooskerke
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Historicus en schrijver
geen reacties

Terug in de tijd

In Mattheüs 28:18 zegt Jezus: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde.” De Vader heeft macht aan Jezus gegeve...
1 reactie
25-07-2019
Ik ben christelijk en mijn vraag is of plastisch chirurgie mag? Want ik heb namelijk grote ogen waardoor ik veel ooglid ...
4 reacties
23-07-2012
Mijn vriendin en ik zijn bina 3 jaar samen en houden zielsveel van elkaar. Wij zijn beiden christenen, gaan naar de kerk...
4 reacties
24-07-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering