Belijdenis gevolgd door Heilig Avondmaal

Redactie Refoweb / 10 reacties

19-09-2016, 12:56

Vraag

Moet ik, als ik belijdenis doe, ook aan het Heilig Avondmaal? Of is dat niet verplicht?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

10 reacties
Lecram
19-09-2016 / 20:11
Je vraag zou moeten zijn: mag ik afblijven van het heilig avondmaal? Is het geoorloofd om niet te geloven? Als je niet gelooft, waarom doe je dan belijdenis? Wat doe je dan überhaupt in de kerk?
Jezus roept ons op om Zijn dood te herdenken en als je dan blijft zitten, wat heeft dat te zeggen?
In Kolossenzen 2:12 schrijft Paulus: U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
En verder in Kol 3: 1-3 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

Dus als je gedoopt bent én je hebt belijdenis gedaan van je geloof, dan hoor je altijd aan te gaan.
Vissermar31077
19-09-2016 / 21:19
Tjonge, als ik deze reactie kreeg zou ik nooit meer wat durven vragen. Volgens mij staat er in het bijbelboek Timotheus dat we zachtmoedig met de mensen met vragen om moeten gaan om hen zo voor Christus te winnen.
Janneke25
22-09-2016 / 12:24
Nou Lecram, je laatste zin klopt niet, er hoort en moet niets, er kunnen zoveel belemmeringen zijn waarom je niet kan of mag aangaan. Er staat niet voor niets in het formulier " alle dan die alzo gezind zijn", dus er gaat wel wat aan vooraf. Maar het is geen optelsommetjes van ik heb belijdenis afgelegd en ik geloof dus ik moet aan het Heilig Avondmaal maar we moeten ons iedere keer weer onderzoeken of we nog in het geloof zijn.( zie formulier)
Lecram
22-09-2016 / 15:57
@Janneke: het is echt niet zo vrijblijvend zoals jij stelt. Het is een opdracht van onze Verlosser en Redder, Jezus zelf. Hoe kan je dan zeggen dat je niet moet aangaan?
Jezus zegt in Lukas 22:15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Dan zeggen wij: ja, maar ik heb nog wat belemmeringen. En als Hij zegt in Lukas 22:19 Doe dat tot Mijn gedachtenis. En Paulus in 1 Kor. 1:26 Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. Dan zeggen we: wij voelen ons niet zo in staat om dat te doen. Wat is erger: aangaan terwijl je je niet zo prettig voelt om aan te gaan of de opdracht van de Meester in de wind slaan? Het is een Goddelijke opdracht.
Je hebt gelijk dat het geen optelsommetje is. Maar is het doen van belijdenis dan wel een optelsommetje? En waarom doe je dan belijdenis? En het feit dat je gedoopt bent? Het heeft niets met optelsommetjes te maken, maar met gehoorzaamheid aan God. We zijn al vanwege onze doop verplicht Jezus na te volgen en Hem te gehoorzamen. Mensen die jaren in de kerk zitten en nog steeds Jezus verwerpen zouden hun ogen uit hun hoofd moeten schamen, dat ze al zo lang hun Meester hebben laten roepen. Er is geen enkele reden om Jezus niet aan te nemen.
Het avondmaalsformulier zegt dit over het onderzoek, namelijk dat je gelooft dat al je zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn; en de volkomen gerechtigheid van Christus je als je eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen, alsof jijzelf in eigen persoon, voor al jouw zonden betaald, en alle gerechtigheid volbracht had.
Hoe kan je belijdenis doen als je dit niet gelooft? En als je dit gelooft bij de ene keer aan het HA of bij je belijdenis, waarom dan niet de volgende keer? Is je geloof dan weg? Het gaat niet om een volkomen geloof, maar om een geloof in een volkomen Zaligmaker.
Janneke25
23-09-2016 / 08:46
Beste Lecram, we kunnen hier oneindig over discuseren maar het is en blijft een persoonlijke zaak. En ja het zou zo moeten zijn dat als we belijdenis van ons geloof hebben afgelegd je ook aan het avondmaal zou moeten gaan maar de vrijmoedigheid moeten we van God krijgen. Daarom is het ook genade alleen...
Lecram
23-09-2016 / 15:56
@Janneke25, we moeten helemaal niet eindeloos hierover discussieëren, maar gewoon God gehoorzamen.
En inderdaad: 100% genade. Zelfs ons geloof brengt ons niet dichter bij God. Alles door het offer en opstanding van onze Redder, Jezus Christus.
Juist daarom is blijven zitten geen optie. Genade verachten is een vreselijk kwaad. De genade van God is een open deur naar het Avondmaal, geen belemmering. En die genade komt tot ons allemaal, zonder uitzondering. Wat moeten wij dan nog meenemen? Helemaal niets. Wat houdt ons dan nog tegen?
hvdijk66
23-09-2016 / 20:14
Beste Janneke25,
Het liefst zou ik hier eens face to face met je over doorspreken. Dit is best wel wezenlijk. Inderdaad kan er van alles tussen God en ons instaan. Maar de vraag is of dit een belemmering moet zijn om aan het avondmaal deel te nemen.
Brood en wijn staan voor je klaar om je te bepalen bij Gods genade en vergeving. Als je denkt dat het niet kan, geef je dan juist over aan dit wonder. Wat moet God nog meer doen? Pak Zijn uitgestoken hand.
Gods zegen!
RSTHG21
23-09-2016 / 23:20
@hvdijk66
Met welke hand en zou je dat moeten doen? Als ik bijv. Efeze 2 lees kunnen wij zelf niet pakken.
Lecram
23-09-2016 / 23:43
@RSTHG21: Hoe kan je de situatie van de Efeziërs vergelijken met iemand die christelijk is opgevoed, is gedoopt en belijdenis heeft gedaan van zijn/haar geloof? Paulus refereert naar een voormalige staat van de Efeziërs toen zij nog vervreemd waren van het evangelie van het koninkrijk van God. Paulus vertelt dat de Efeziërs uit genade, door het geloof, inderdaad als gave van God, zalig, gered, zijn geworden. Ze waren dood door de zonden en misdaden omdat ze zonder God leefden, ze wisten niet eens dat Hij bestaat.

Nu is dat evangelie aan velen van ons al van kinds af aan verkondigd. Sterker, door de doop zijn wij ingelijfd in het Lichaam van Christus. En met de belijdenis hebben wij dat bevestigd. Als we nu zijn ingelijfd in Christus, waarom zouden we dan niet Zijn dood verkondigen en herdenken? Dat is dan zelfs onze plicht, omdat Hij ons daartoe oproept. Zonder voorwaarden of iets vanuit ons. Jezus roept ons op om Hem te volgen en te gehoorzamen. Nergens in de bijbel lezen we dat wij aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om het Avondmaal te houden. Ja, dat moet waardig gebeuren, dus niet om er een vreetpartij met veelvuldig drankmisbruik van te maken. Dat bedoelde Paulus met onwaardig wijze eten en drinken. Wat onwaardig wijze is staat in vers 21 van 1 Kor. 11. Wat waardig wijze is is wat in de verzen 23-26 staat, namelijk dat we het doen tot Zijn gedachtenis. Dat heeft niets te maken met hoe wij ons voelen of dat wij ons zelf onwaardig of waardig voelen. Dat heeft te maken met de manier waarop het Avondmaal gehouden wordt.
Er zijn helaas hier al vele misstanden door ontstaan die velen onterecht van het Avondmaal hebben afgehouden.
Vissermar31077
24-09-2016 / 13:58
En even nog dit als je ingelijfd word in het Lichaam van Christus word je ingelijfd in Hemzelf. Want Zijn lichaam is in Hem begrepen.

Terug in de tijd

Moet je zolang de belijdenis zuiver is, lid blijven van de vaderlandse kerk? In Nederland was dat de Ned. Herv. Kerk. Nu...
geen reacties
19-09-2005
Kent iemand van u een goed boek over leren genieten en ontspannen, maar ook gekoppeld in en aan Chr. perspectief?
geen reacties
19-09-2006
Is het normaal om op je dertiende nog regelmatig een pak voor de blote billen te krijgen? Jongen van 13.
6 reacties
19-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering