Katholieke doopdienst

Ds. M. Baan / geen reacties

23-04-2004, 00:00

Vraag

Familie van mij wil hun kind in de katholieke kerk dopen. Mag ik bij die dienst aanwezig zijn, of moet ik duidelijk laten merken dat ik het er niet mee eens ben door niet naar die dienst te gaan?

Antwoord

Beste mensen,
 
Als ik de vraag goed begrijp, dan zijn het eigenlijk twee vragen ineen! De eerste vraag is: mag ik aanwezig zijn bij een roomse doopdienst. De tweede vraag luidt: moet ik aangeven dat ik het er niet mee eens ben. Dat ik deze vraag in twee onderdelen uit elkaar haal, is maar niet voor de aardigheid! Juist door die twee vragen met elkaar te verwarren, krijg je in de praktijk wel eens wonderlijke dingen, zoals: ik ga daar niet heen, want ik ben het er niet mee eens! Laten we daarom vraag voor vraag bekijken. Ik begin met de tweede vraag:
 
Moet ik laten blijken het niet met die roomse doopdienst eens te zijn? Het antwoord is: ja! Als we werkelijk christenen zijn, dan moeten we altijd verantwoording afleggen van de hoop die in ons is. We hebben ook te staan voor de waarheid Gods. En de roomse doop is niet overeenkomstig de waarheid, het Woord Gods. Wat mankeert er dan aan? Nou, een klassieke roomse doopdienst houdt in dat men gelooft dat de priester door het doopwater de erfzonde van dat kind afwast op Gods bevel. Dopen is bij Rome geen teken en zegel van Gods genadeverbond, maar werkt op een hokus-pokus manier. Het doopwater heeft op zich reinigende kracht bij Rome. Althans... als de roomse geestelijke zelf nog gelooft in de leer van Rome. Dergelijke geestelijken zijn echter tamelijk schaars. De meesten hebben de strikte leer van Rome -óók m.b.t. het dopen- losgelaten en daarvoor is nauwelijks iets in de plaats gekomen. De meeste roomse priesters zijn dan ook vaag in hun opvattingen. Zeg maar: tamelijk vrijzinnig. De Paus wordt van dergelijke denkbeelden en opvattingen dan ook helemaal niet blij. Overigens: al denkt een roomse pastoor modern en vrijzinnig, hij zal formeel altijd de doop bedienen op de manier die Rome eist! Dus blijft het een typisch roomse doopdienst die niet is in overeenstemming is met Gods Woord. Ik denk dat we dit duidelijk tegen dergelijke doopouders moeten zeggen.
 
De tweede vraag is: mag je daarbij aanwezig zijn? Die vraag vind ik moeilijker te beantwoorden. Als je je bezwaren niet kenbaar maakt, dan zou ik zeggen: niet daarbij aanwezig zijn, want wie zwijgt stemt toe! Maar moet je dan zeggen: maar als je je bezwaren onder woorden hebt gebracht, dan kun je rustig naar zo'n dienst toe? Dat gaat ook net ver genoeg! Want zo'n dienst bijwonen is ergens toch ook een beetje deelnemen aan zo'n dienst! En daarmee draag je verantwoordelijkheid voor een kerkdienst met een valse leer, die niet naar de Schrift is.

Wellicht is dìt een oplossing, die ik zelf ook wel eens in praktijk heb gebracht: ik woon zo'n dienst wel bij, maar ik neem er niet aan deel. Ik ga naar die dienst toe, maar ik neem er bewust niet aan deel. Je kunt dat ook tegen die doopouders van tevoren zeggen. Gaan tijdens die dienst de kerkgangers knielen en zingen en weet-ik-wat-allemaal, dan blijf je gewoon zitten. Dat staat in een roomse kerk overigens helemaal niet gek. Bij ons zou dat anders zijn. Kortom: je bent er bij! Maar je neemt er niet aan deel!
 
Ik hoop zo een praktisch te hanteren antwoord te hebben gegeven!
 
Met een hartelijke groet, ds. M. Baan

Ds. M. Baan

Ds. M. Baan

 • Geboortedatum:
  16-02-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

doopRooms Katholieke Kerk
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn nu drie jaar getrouwd en hebben een zoon van acht maanden. Na de geboorte van ons zoontje is ons huwelijk enorm...
7 reacties
23-04-2015
Aan ds. M. J. Paul. Op het moment doe ik een B-studie met een echtpaar. Beiden zijn geïnteresseerd. De man zegt paranorm...
geen reacties
23-04-2009
Ik heb me een week geleden bekeerd, maar ik heb niet goed nagedacht over de gevolgen en wat ik nu niet meer mag doen omd...
39 reacties
23-04-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering