Twijfel over belijdeniscatechisatie

Ds. A. Simons / 2 reacties

08-09-2016, 14:00

Vraag

Binnenkort start de belijdeniscatechisatie weer. Ik voel het verlangen om dit ook te volgen, maar ik weet niet of ik hier goed aan doe. Het is namelijk zo dat ik in de kerk geen geestelijk voedsel vind. De prediking is erg oppervlakkig en gaat met name over de praktijk van het christenleven. De weg tot bekering en de (persoonlijke) omgang met God komt nauwelijks aan bod. Soms leidt dit bij mij tot verwarring, omdat ik meer met een boodschap van 'zelf doen' naar huis ga, dan dat er gewezen wordt op de leiding en het werk van de Heilige Geest. Ik ben bang dat ik op de belijdeniscatechisatie ook tegen kom. Wat moet ik doen?

Antwoord

Ik heb je vraag gelezen en herlezen. Het is moeilijk om op grond van deze gegevens iets concreets te zeggen wat je doen moet. Wel wil ik een paar lijnen trekken.

Je schrijft over een verlangen om belijdeniscatechese te gaan volgen. Ik neem aan dat je dan wat mag weten van het werk van de Heere in je leven toch? Dat is ook het enige fundament om belijdenis te kunnen doen. Christus is immers onze enige grond, beide in leven en in sterven. Als je door genade zo in het leven staat en in de kerk, dan ligt er een grote roeping voor je klaar. De kerk is niet alleen de plaats om gevoed te worden maar ook moet je leren lijden aan de kerk. We kunnen niet ontkennen dat het oordeel van God over de kerk gaat.

Misschien is het grootste oordeel wel de verwarring in de leer. Wet en Evangelie worden gemengd. Het lijkt soms hutspot. Net zoals je schrijft: een mens wordt wettisch of evangelisch aan het werk gezet. We moeten zoveel om zalig te kunnen worden... Arme mensen! Wat een arm Woord.

Maar je grote vraag is nog niet beantwoord. Wat moet ik doen? Kan ik zo wel naar de catechese? Ik kan daar voor jou zo geen antwoord op geven. Wat is Gods weg in je leven? Misschien roept God je toch om op je post te  blijven. Je mond te openen en middelijker wijze iets te mogen betekenen voor anderen op de catechese.

Van harte Gods zegen in deze moeilijke zoektocht in je leven. Hang als een Jakob aan de nek van die Man en je zal eruit geholpen worden. Al kom je misschien hinkende uit de strijdt, maar met een nieuw naam: Israel. In Christus meer dan overwinnaars.

Hartelijke groet,
Ds. A. Simons, Montfoort

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

belijdeniscatechisatie
2 reacties
CrA
08-09-2016 / 19:33
Beste vraagsteller, wat zijn de belijdenisvragen(verschilt per kerkverband) waarop je ja zegt?
Is de eerste vraag deze:Verklaart u dat u de leer van onze kerk, die u geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schriften? Zo ja, dan lijkt mij, gezien je vraag, dat je daar niet met volle overtuiging ja op kan zeggen.
Lecram
08-09-2016 / 22:11
De meeste preken gaan over de praktijk van het christenleven. Wat is dan het probleem? Daar draait het om! Het grootste deel van de HC gaat over de dankbaarheid. We worden wedergeboren om in een nieuw leven te wandelen. Daarom ontvangen we vergeving van zonden. Ik lees bijna niet anders in de bijbel dan hoe we moeten wandelen als een gelovige.

Probeer eens op een andere manier te luisteren. Er is niets heerlijkers dan als een christen te wandelen met Jezus!

Terug in de tijd

Aan een beantwoorder van de Ger. Gem. Mag je de conclusie trekken dat je niet in de juiste (dus valse) kerk verkeert (NG...
3 reacties
08-09-2011
Aan Els van Dijk. Als eerste wil ik even zeggen; wauw! Wat bent u een inspirerend persoon. Ik heb respect en waardering ...
1 reactie
08-09-2011
Ik heb meerdere malen een mail gestuurd naar het Vaticaan om de Paus te benaderen. Maar ik heb nog altijd niets van de P...
6 reacties
08-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering