Geloof en depressiviteit

Ds. H. Paul / 1 reactie

09-08-2016, 08:00

Vraag

Aan een Ger. Gem.-dominee. Sinds een poos ben ik depressief en krijg hier hulp voor. Soms is het zo heftig dat ik ‘rust’ wil en verlang ik naar de hemel waar geen pijn en verdriet meer zal zijn. Ik twijfel nog zo of God in mij bezig is. Hij kan door mijn kruis mij immers een weg leren. Soms is God zo dichtbij en is het zo heerlijk om Zijn naam te loven en te ‘voelen’ dat ik misschien wel bij Hem mag wonen. Tijdens het avondmaal een poos geleden hoorde ik een stem die zei: “Je hoort bij de schare die niemand tellen kan.” En ik wilde zo graag aan het avondmaal, maar kon niet; ik heb nog geen belijdenis gedaan.

Op de momenten als ik depressief ben voel ik God nergens terwijl ik weet dat Hij altijd alles hoort en ziet. Ik ben dan boos op God, of bid en Bijbel lees ik weer een week slecht. Zou een echt kind van God ook zo zijn? Als ik kijk naar David wel, maar we leven nu in een andere tijd. En zou een kind van God wel zo over de dood denken? Sommige momenten is het zo stil en leeg in mijn hart, God is dan ook zo ver weg. En dan is Hij weer dichtbij. Was dat altijd maar zo!

Een 17-jarige.

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Beste vraagstel(ler)(ster),

Het is een goede zaak met geestelijke dingen bezig te zijn. Dat we beseffen buiten de Heere geen ware rust te zullen vinden. Dat depressiviteit daarop een negatieve invloed heeft, is bekend. Door een donkere bril is alles donker.

Maar waar ik met nadruk op wil wijzen is dat we geen rust zullen kunnen vinden buiten de geloofskennis van de Heere Jezus. Het leven bij een gevoelige tegenwoordigheid van de Heere mag aangenaam zijn, maar de geloofskennis van Christus brengt gegronde hoop op - en een zekere verwachting van de zaligheid. 

Zoek die genade te verkrijgen waar Hij Zelf toe nodigt: "Al wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen."

Hartelijke groeten,

ds. H. Paul 

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

depressief
1 reactie
WobTabak
15-08-2016 / 07:59
Beste 17-jarige,

Stel je vertrouwen op de Heer, Hij zal naar je luisteren. Maar blijf ook praten met je ouders, je familie en vrienden. Want ondanks je wanhoop ben je nooit alleen. Je leeft ook voor God en je naasten. Het eerste en tweede gebod.

En ga in overleg met je psycholoog kijken of je een antidepressivum kunt krijgen. Het zal je lijden verzachten. En dan kijk je weer heel anders tegen het leven aan. Een antidepressivum werkt slechts in 75% vd gevallen. Het kan dus treffen dat je verschillende middelen moet proberen. Maar zet door.

Ik ben een 50 jarige man. En heb heel lang geworsteld met depressies. Ik ben gereformeerd opgevoed, jaren atheist geweest maar wedergeboren begin ik langzaam te snappen wat God's werk is met de mens. Dat is niet altijd makkelijk maar de troost is dat we al gered zijn.

Ga met God door Christus.

Met vriendelijke groet,

Wob Tabak

Terug in de tijd

Als je weleens geld hebt gestolen of zoiets en je krijgt er later veel berouw over, wil de Heere het dan vergeven als je...
1 reactie
08-08-2017
Er is al heel veel geschreven over gezinsplanning, maar ik zit toch nog met een vraag. Wij hebben inmiddels drie gezonde...
1 reactie
09-08-2017
Ik heb me opgegeven voor belijdenis volgend jaar. Ik ben dankbaar en blij dat ik Jezus mag kennen als mijn Redder. Ik ka...
geen reacties
08-08-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering