Ellende teken van God of duivel?

Ds. J.J. Tigchelaar / geen reacties

27-07-2016, 08:10

Vraag

Een dominee zei laatst in zijn preek dat iedere aanslag en iedere oorlog een teken van God zijn, om de wereld te laten herinneren aan Zijn bestaan. Mag je dit zo zeggen? Zijn dit niet juist dingen van de duivel?

Antwoord

1. Ik neem aan dat deze predikant wel iets meer gezegd heeft over deze bewering. Anders zou hij bij meerdere mensen, met de vraagsteller, vragen oproepen.

2. Ik wil er op in gaan omdat er verschillende aspecten met de vraag verbonden zijn. Het gaat namelijk om de almacht van God, de instrumenten die Hij gebruikt om Zijn wil uit te voeren en de verantwoordelijkheid van mensen.

3. Eerst een voorbeeld: stel dat ik door ongeoorloofd seksueel verkeer een HIV-infectie oploop met grote kans op Aids. Wie is dan verantwoordelijk: God die alles bestuurt, of de drager van het HIV-virus dat hij of zij aan mij doorgeeft, of ben ik zelf door mijn fout gedrag de schuldige? De vraag is duidelijk en het antwoord ook, naar ik meen. Zelfs voor ons mensen die bijna altijd de schuld voor fouten en tegenslagen bij anderen zoeken, Eventueel zelfs bij God of de duivel.

4. Terug naar de vraag. Op heel veel plaatsen in de Bijbel heeft God door profeten en apostelen gewaarschuwd voor de zonde en het oordeel en daar duidelijk straffen en rampen mee verbonden: natuurrampen, ziektes, oorlogen, verbanning, honger, etc. Waarom Hij de ene mens of het ene volk op een gegeven ogenblik straft en de andere niet, is voor ons terecht verborgen. Elke speculatie wordt door Jezus Christus afgewezen. Lees het begin van Johannes 9 en van Lukas 13 nog maar eens. 

5. Voor de uitvoering gebruikt Hij soms de duivel, soms overheden met hun legers, soms verscheurende dieren, soms besmettelijke ziektes. De lijst is nog veel groter.

6. Een treffend voorbeeld hoe God gebruik maakt van uitvoerders van Zijn plan vinden we  bij Job. Deze man wordt door God vroom, oprecht en godvrezend genoemd (Job 1:8). Toch gebruikt God de satan om zowel Job als ook zijn vrienden bescheidenheid en verwondering te leren.

7. Zo zijn de vroegere en huidige aanslagen en oorlogen tekenen van God om te tonen dat Hij ons verkeerd, zondig gedrag niet zonder gevolgen ongestraft laat gebeuren. Het is een geweldig wonder dat dat niet veel meer gebeurt. Laten we maar dankbaar zijn dat Gods geduld oneindig veel groter is dan het mijne en het onze. 

8. Middenin alle verwarring, rampen en oorlogen wil Hij het Koninkrijk van Jezus Christus nog laten verkondigen. En daarvoor gebruikt Hij de kerk en de gelovigen. Dat is geen straffend, maar een heilzaam gebruiken.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

oorsprong van kwaad
geen reacties

Terug in de tijd

Is de dikte van de oogleden per persoon verschillend? Ik bedoel niet het dunner worden ervan bij toenemende leeftijd, ma...
geen reacties
26-07-2010
Als er geen mogelijkheden zijn om je kinderen naar een reformatorische school te doen, kan je dan beter kiezen voor een ...
9 reacties
26-07-2012
Wij zijn lid van de Gereformeerde Gemeenten en hebben twee geadopteerde kinderen (19 en 14 jaar). Afgelopen zondag was e...
11 reacties
26-07-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering