Worstelingen in het verbeteren van je leven

Ds. J. Bos / geen reacties

11-07-2016, 08:00

Vraag

We weten uit de Bijbel dat God de Eerste is die zoekt. Als je bezig bent met Hem, valt het voor mij niet mee. Ik denk voor veel mensen niet! Worstelingen in het verbeteren van je eigen leven om naar zijn Eer te leven is bij mij echt een onmogelijke opdracht! “Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden!” Dat probeer ik. Eigenlijk ook weer niet voldoende om het vol te houden. Terwijl het wel zal moeten volgens Jezus’ woorden. Als je de hoofdstukken leest in de Romeinenbrief komt dat ook naar voren. Wat ik haat, dat doe ik, maar het goede dat doe ik niet... Later zie je in de verdere hoofdstukken het tegenovergestelde! Van mijn kant blijft het een onmogelijke opdracht op langere termijn?

Ik zoek de liefde in mijn eigen hart voor God, omdat Hij mij eerst heeft lief gehad. Ik wil zingen voor Hem. Maar ik vind er geen vreugde in. Omdat ik niet goed kan beoordelen of het echt uit de diepte van mijn ziel komt, voor Hem! Terwijl Hij alles geeft. Soms denk terug aan mijn oude leven. Zelfs dan vind ik geen vreugde, ondanks dat God mij heeft omgekeerd. Ik was dood, Hij heeft mij levend gemaakt. Ik hoor het wel eens zeggen: alleen Hij heeft toekomst. Hij heeft de sleutels van het hemelrijk. Dit weet ik ook uit de Schriften. Wat doe ik nu fout ten opzichte van God? Ik heb Hem al zoveel tekort gedaan en zelf wil je het goede doen, maar dat werkt niet. Dan voel ik me net als die vijf dwaze maagden, terwijl je eigenlijk de wijsheid van de Heere Jezus wil doen.

Ps. Ik ben licht verstandelijk beperkt met taal.

Antwoord

Geachte vrager,

Veel van wat u zegt is herkenbaar. Tenminste voor een die het geestelijk mag verstaan. U spreekt van “bezig zijn met Hem” en dat dit “worstelingen” geeft. Dat het onmogelijk is om tot Zijn eer te leven”. U probeert te “volharden”. Wie van Gods kinderen zal niet hetzelfde belijden. U verdiept u in Gods Woord. U weet ervan dat Hij u eerst heeft liefgehad. U was dood, maar bent levend gemaakt belijdt u. En toch geen vreugde schrijft u verder. Omdat u niet zeker bent dat het echt is en u echt Hem bedoelt. 

De HEERE roept: “Komt herwaarts tot Mij”. Ik kan alleen maar zeggen: zeg al deze dingen tegen Hem. Het vertrouwen waar u naar zoekt en de zekerheid die u wilt is alleen van Hem te verkrijgen. Pleit op Zijn beloften. Dat is de weg omdat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Lees en herlees de volgende Woorden. Psalm 50: 14, 15. Hebreeën 13: 15. Vraag en antwoord 56. Bid: “Leid mij in Uw Waarheid, Uw Woord is de Waarheid.” De strijd blijft, maar de overwinning is zeker. O ja, straks zal Zijn volk steeds wonen naar Zijn Raad. In Hem hun hoogst geluk beschouwen. Straks... Kom Heere Jezus! 

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloofsstrijd
geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil zo graag verlost worden van alle verleiding die leidt tot verwarring en chaos. Hoewel ik graag geloven wil in een...
1 reactie
07-07-2017
Ik heb een vraag over een situatie die niet alledaags is en die ik hier meer tegenkom. Ik woon op Aruba met mijn gezin. ...
7 reacties
07-07-2010
Mijn man kijkt vaak enge films, zoals politieseries. Maar ik vind het heel eng als iemand vermoord wordt enz. Nu kan ik ...
23 reacties
07-07-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering