Geloof is probleem in nieuwe relatie

Ds. L. Krooneman / 2 reacties

01-07-2016, 16:09

Vraag

Ik worstel erg met m’n geloof over hoe en waarom sommige dingen gaan. Ik heb sinds kort een relatie. We hebben allebei een scheiding achter ons, wat nog heel veel impact heeft. Er is nog een te grote nasleep van. We houden veel van elkaar, maar m’n vriendin zeg dat ik haar op het gebied van het geloof niet kan bieden wat ze zo graag wil. Ze is bang dat onze relatie dan ook zou stuk gaan later. Net als haar vorige relatie.

Ze kent een ander leven en ik niet. Mijn vraag is nu wat ik kan doen. Ik wil haar daar ook in kunnen bijstaan en tot hulp kunnen zijn. Dat we daar samen over kunnen praten. Wil haar daar niet in teleurstellen. Maar weet niet hoe. Nu is onze relatie even in een rustpauze. Ik zou ook graag de Heere beter willen leren kennen als de Zaligmaker van mijn zonden. Maar ik kom er niet meer uit. Ik loop vast daarin.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Jij en je vriendin hebben allebei heel veel meegemaakt. Jullie zijn allebei getrouwd geweest en zijn allebei gescheiden. Jullie weten zelf wat de reden van jullie scheidingen is geweest. Nog los daarvan heeft een scheiding altijd veel impact. Inmiddels hebben jullie elkaar gevonden maar blijkt ook deze relatie nog niet stabiel te zijn. Als ik het goed begrijp is het geloof op dit moment het grootste probleem. 

Het is te prijzen in je vriendin dat ze een man wil die één is met haar in het geloof. Het is te waarderen in jou dat je je vriendin niet teleur wilt stellen en dat je de Heere graag beter wil leren kennen als Zaligmaker van je zonden. Daarnaast is het wel belangrijk dat je niet om je vriendin de Heere Jezus gaat zoeken, maar omdat je zelf gaat inzien dat je Hem nodig hebt. Want zolang je de Heere Jezus niet kent, stel je niet alleen je vriendin teleur, maar nog veel meer de Heere Jezus zelf. 

Dat is dus nodig. Dat je de HEERE God echt leert kennen zoals Hij is. Tegen Hem hebben wij gezondigd. En dat doen we elke dag weer. Maar Hij heeft Zijn Zoon gezonden om voor de zonden te betalen. En door Zijn Zoon kun je de Heere God weer echt leren kennen zoals Hij is. Hij ontfermt zich over zondaren. Hij ontfermt zich ook over jou. Hij heeft Zijn bloed gestort om onze zonden weg te wassen. Hij ziet het zo graag dat je op je knieën gaat, je zonden belijdt en gelooft dat het bloed van Hem je reinigt van al je zonden. Slechts door één blik op wat Jezus heeft gedaan aan het kruis op Golgotha. Het kruis van Jezus, dat redt levens. 

Dat is het begin. En Hij wil dat je Hem steeds meer en steeds dieper leert kennen. Lees in de bijbel. Lees vooral die gedeelten die over Jezus gaan. Want Hij is de Zaligmaker. En buiten Hem is er geen Zaligmaker. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Lees in het begin vooral de evangeliën. En luister naar preken die over Jezus gaan. De levende verkondiging waar Jezus in het middelpunt staat. In de Bijbel was er ook een man die vastliep. Het was de stokbewaarder. Hij vroeg aan Paulus: Wat moet ik doen, opdat ik zalig wordt? En Paulus antwoordde: Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden.

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden wordt Hij veracht
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan
als Hij roept 'Het is volbracht!'

Ik wens je van harte toe te buigen en te leven aan de voeten van het Lam. 

Met hartelijke groet,
Ds. L. Krooneman

Ds. L. Krooneman

Ds. L. Krooneman

 • Geboortedatum:
  28-06-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Schiedam
 • Status:
  Actief
2 reacties
Mona
02-07-2016 / 15:04
@Vragensteller:
Je zegt:
"Ze kent een ander leven en ik niet", en ook: "Ik zou ook graag de Heere beter willen leren kennen als de Zaligmaker van mijn zonden"

Ik zou zeggen: laat mijn reactie maar even voor wat het is, maar ga éérst op je knieën.
Het kan geen uitstel lijden. Vergeet je vriendin...

In Mattheus 6 vers 33 zegt de Heere Jezus Zelf:
Zoek eerst (!!) het Koninkrijk van God. Dus voordat je ook maar iets anders nodig hebt, of je aandacht naar je vriendin uitgaat: zorg vóór alles dat je deel krijgt aan Hem. Als de Heere zegt Hem eerst te zoeken, dan mag je er ook vertrouwen dat Hij te vinden valt, anders zou Hij daar geen opdracht toe geven. En je kan Hem vinden door aanhoudend gebed en door Zijn Woord.
In het volgende hoofdstuk, Mattheus 7 staat:
Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Want een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.
Het zijn zulke overbekende woorden, maar het is wel de kern: De Heere Jezus geeft een opdracht (en heeft daarmee je behoud op het oog), en geeft gelijk de belofte erbij, dat je gebed verhoord zal worden! Dus mocht je nog twijfelen aan Zijn gewilligheid: hier staat het zwart op wit!

Je stelt de vraag: Zij kent een ander leven, en ik niet. Wat kan ik doen?
Laat het maar los wat je zelf kunt doen.
Zie alleen op Hem, en Zijn koninkrijk. Hem te kennen als je Borg en met Hem te leven, is het belangrijkste en heerlijkste voor in dit aardse leven, en voor voor na dit leven.
En dan zullen je nog veel meer dingen ten deel vallen.
Ook een vrouw, als God het wil!

Vroeger zei men wel eens: Eerst bekering en dán verkering. En dan dacht ik: dat zal wel loslopen. Maar nu denk ik: Wat een waarheid is dat!
Een Godvruchtig huwelijk is zo'n grote genade!

Vraag aan Hem: Wat wilt U dat ik doe Heere? Hij geeft antwoord, want dat heeft Hij beloofd. Wacht daarop voordat je iets anders doet!
Harold72
03-07-2016 / 11:43
Hoi mona.

Bedankt voor je reactie.
Je heb volkomen gelijk maar sommige dingen kan ik niet bevatten.

Ik zou graag met je in contact willen komen om hier meer over te kunnen praten.

Groeten,

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 16 jaar, ga na de vakantie naar vwo 5 en ga naar de kerk. In de kerk zit een jongen van 21 jaar. A...
2 reacties
01-07-2019
Een reactie/vraag op de zingende engelen, waarover ds. Van der Wind het heeft in zijn laatste antwoord. Waar in zijn bij...
geen reacties
01-07-2006
Aan iemand die betrokken is bij de Herziene Statenvertaling. Vandaag las ik in de krant (RD 24-6) dat er een HSV-studieb...
geen reacties
01-07-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering