Heilige Geest bidt voor de heiligen

Ds. A.A.F. van de Weg / 1 reactie

29-06-2016, 13:44

Vraag

Ik wil deze vraag graag stellen aan ds. Van de Weg. In Romeinen 8 staat dat de Heilige Geest bidt voor de "heiligen". Hoe moeten we dat opvatten? Zijn "heiligen" gelovigen ("onheilige heiligen")? Dat zou betekenen dat de Geest niet voor onbekeerde mensen bidt. En hoe kan dan ooit iemand zalig worden? In de Bijbel staat ook dat Jezus zegt "Ik bid niet voor de wereld", wat in dezelfde lijn lijkt te liggen. Of wordt met "heiligen" bedoeld degenen die gedoopt zijn? Bij de doop wordt je immers "in Christus geheiligd."

Antwoord

Beste vragensteller of -stelster,

Mooi, deze vraag over Romeinen 8. De tekst waar jij op doelt is vs. 27. Daar staat inderdaad dat de Heilige Geest voor de heiligen bidt (of pleit). Wie zijn die heiligen? Het gaat daar over kinderen van God. Aan hen is de bijzondere genade voorbehouden van het gebed van de Geest, de ondersteuning die zij meer dan nodig hebben in het leven van het geloof. Maar wat zijn die heiligen? Heiligen zijn mensen die weten dat ze zondaren zijn. En toch heilig? Ja, in Christus. Heiligen kunnen niet meer zonder Christus. Zijn dood is hun leven. Ze zijn in hun zonden en ellenden tot Hem gevlucht en hebben hun zaligheid buiten zichzelf in Jezus Christus gezocht!

Je refereert ook aan Joh. 17, waar staat dat Jezus niet voor de wereld bidt. Maar wist je dat er in Joh. 17 niet alleen staat “Ik bid niet voor de wereld”, maar ook dat Hij bidt voor degenen die nog in Hem zullen gaan geloven (vs. 20)? Met andere woorden: zondaren kunnen nog steeds aangenomen worden tot kind van God. Is het jouw verlegenheid hoe dat moet en zal gaan? Vlucht tot de Heere Jezus Christus, Die gezegd heeft: Bid (dat geldt ook voor jou!) en je zult ontvangen (zie Luk. 11:1-13). De hemelse Vader wil de Heilige Geest met graagte en royaal geven aan hen die tot Hem bidden (Luk. 11:13)!

Met hartelijke groet,
Ds. A. A. F. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

 • Geboortedatum:
  09-03-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Abbenbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

heiligen
1 reactie
Jeremiah
30-06-2016 / 07:55
Johannes 9:31 "En wij weten, dat God de zondaars niet hoort; maar zo iemand godvruchtig is, en Zijn wil doet, dien hoort Hij."

En in deze context worden de volgende verzen ook genoemd in mijn Bijbel:

Spreuken 15:29 "De HEERE is ver van de goddelozen; maar het gebed der rechtvaardigen zal Hij verhoren."

Spreuken 28:9 "Die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn."

Jesaja 1:15 "En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed."

Micha 3:4 "Alsdan zullen zij roepen tot den HEERE, doch Hij zal hen niet verhoren; maar zal Zijn aangezicht te dier tijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben."

Terug in de tijd

Ik loop al een aantal weken rond met een vraag. Een paar weken geleden heeft een goede vriendin van mij op een ochtend t...
4 reacties
29-06-2013
Bij mij is grote verwarring ontstaan! Men zegt dat wij de zevende dag moeten heiligen, door rust te nemen en God te zoek...
geen reacties
30-06-2015
Er wordt wel eens gezegd dat we een ingeschapen Godskennis hebben, omdat we allemaal het idee hebben dat er een God is. ...
geen reacties
29-06-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering