Actief of passief bidden

Ds. R.H. Kieskamp / 1 reactie

20-05-2016, 09:48

Vraag

Als ik een gebedszaak heb, leg ik dat aan de Heere voor en vraag dan niet of Hij het wil geven maar dat Zijn wil moge geschieden. Echter, ik lees van Jakob dat hij zei: “Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent” en ook anderen, zoals in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, bidden veel aanhoudender. Zij smeekten het van de Heere af. Ik ben daarom bang dat ik te passief ben. Het is misschien wel erg makkelijk om iets aan de Heere voor te leggen en het dan verder aan Hem over te laten. Ik vraag me af hoe ik hier mee om moet gaan.

Antwoord

Een gebedszaak aan God voorleggen en dan vragen dat Zijn wil moge geschieden, is minder eenvoudig dan het lijkt. Het is in ieder geval goed er dan achteraan te bidden dat het in Zijn gunst zal zijn en ook of God wil geven dat we het eens mogen zijn met wat Hij doet. Het kan immers een hele worsteling zijn om de wil van God te aanvaarden wanneer het anders verloopt dan wij zouden wensen. Beter lijkt het mij om ook concreet te vragen of God wil helpen in dat waar  het ons om gaat. Daarbij mogen we zeker onze wensen, als dat bijbels verantwoorde wensen zijn, ook aan God voorleggen, terwijl we tegelijk bidden dat daarin Zijn wil moge geschieden. De Heere Jezus is ons daarin voorgegaan bij zijn bidden in de hof van Gethsemane.

Wanneer we bidden dat de wil van God moge geschieden dan zal dat echter nooit iets zijn waar we passief bij betrokken zijn. We zullen niet lijdelijk afwachten, maar in vertrouwen biddend verwachten. Bidden is iets dat met geloven te maken heeft en geloven maakt ons nooit lui, doch juist heilig actief. Dat laten de voorbeelden die de vraagsteller aanhaalt, namelijk van Jacob en de onrechtvaardige rechter, ook zien. Met name het voorbeeld van Jacob is mooi. Daar kijken we het bijbelse geloof diep in het hart, want dat geloof weet wat worstelen met God is. We kunnen en willen God niet loslaten en komen als het ware tot heilig dwingen. Dit heilig dwingen heeft niets te maken met God de wet voor schrijven hoe het moet. Het is anders. In diepe afhankelijkheid erkennen we dat God niets verplicht is en dat we niets verdienen. Tegelijk bidden we met grote aandrang, want we doen een  beroep op het Vaderhart van God en daarin op zijn genadige beloften van heil in Christus. Vaak speelt er ook in mee dat we in grote nood zijn. Dat kan nood zijn van zorgen en moeiten, vooral gaat het om nood vanwege onze verlorenheid door de zonde. En dan geldt wat een psalmregel zegt namelijk: “Wie Mij aanroept in de nood vindt Mijn gunst oneindig groot.”

De discipelen van Christus vroegen Hem: “Leer ons bidden."  Dat mag de vraagsteller ook doen, waarbij het goed is te onderzoeken wat bijbels bidden is. In ieder geval heeft bijbels bidden met vertrouwen te maken dat God zal geven wat goed en nodig voor ons is en wat Zijn eer dient.  

Ds. R. H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

 • Geboortedatum:
  11-11-1935
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lienden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bidden
1 reactie
JohannesHermanus
21-05-2016 / 10:57
Lukas 18!

Een heel hoofdstuk gewijd aan het gebed.

Terug in de tijd

In Gods Woord lezen we van het bedroeven van de Heilige Geest. Kunnen alleen Gods kinderen de Heilige Geest bedroeven of...
geen reacties
19-05-2009
Je hoort wel eens zeggen dat iemand rijp is voor de Hemel, en God dan iemand wegneemt, bijvoorbeeld in jonge jaren. “Hij...
geen reacties
19-05-2008
Ik ben acht maanden gehuwd en we denken na over een kindje. Nu is het zo dat ik een erg spannend beroep heb, werk als ho...
3 reacties
19-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering