Verschil King James Bijbel en Statenvertaling

Gereformeerde Bijbelstichting / 4 reacties

30-04-2016, 10:01

Vraag

Wat is het verschil tussen de King James Bijbel en de Statenvertaling?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
De Engelse King James Version verscheen in 1611 en de Nederlandse Statenvertaling in 1637. We willen voorop stellen dat de verschillen tussen beide vertalingen niet principieel van aard zijn. De vertalers hanteerden hetzelfde vertaalprincipe, namelijk om Gods Woord zo letterlijk mogelijk te vertalen. Ze waren ervan overtuigd dat de Bijbel van woord tot woord het geïnspireerde Woord van God is. Daarom wilden ze in hun vertaling niet alleen rechtdoen aan wat er in de oorspronkelijke tekst is geschreven, maar ook hoe dat is geschreven.

De tekst die ten grondslag ligt aan de King James Version en de Statenvertaling is wat het Oude Testament betreft de ‘masoretische tekst’, en voor het Nieuwe Testament de ‘textus receptus’. Onze zusterorganisatie, de Trinitarian Bible Society (TBS), noemt de King James Version op haar website “de meest accurate en betrouwbare vertaling in het Engels die voorhanden is.” Hetzelfde geldt voor de Statenvertaling in de Nederlandse situatie.

Als vertalers dezelfde vertaalmethode hanteren en uitgaan van dezelfde grondtekst, wil dat evenwel niet zeggen dat ze overal dezelfde vertaalkeuzes maken. Dat heeft ook te maken met het verschil in de doeltalen, in dit geval het Engels en het Nederlands. Neem bijvoorbeeld de vertaling van het Griekse woord “hilastèrion” in Romeinen 3:25. De Statenvertalers hebben dit woord vertaald met “verzoening”. De Engelse taal biedt verschillende woorden voor “verzoening”, waardoor het mogelijk is om “hilastèrion” nog preciezer te vertalen. De Engelse vertalers vertaalden het woord namelijk met “propitiation”, en konden daarmee expliciet weergeven dat het gaat om het wegnemen van de toorn.

Er zijn ook voorbeelden dat de Statenvertaling een preciezere vertaling geeft dan de King James Version, zoals in Genesis 33 vers 9 en 11. De Statenvertalers drukken daar met hun vertaling “ik heb veel” en “dewijl ik alles heb” het onderscheid tussen Ezau en Jakob uit. Ook in de Hebreeuwse grondtekst staan hier twee verschillende woorden: “rav” en “kol”. De King James Version heeft echter op beide plaatsen “I have enough.” Zo zijn er meer verschillen te noemen. In het softwareprogramma “GBS Digitaal 3.0” zijn beide vertalingen handig met elkaar te vergelijken door middel van een parallelweergave.

De verschillen tussen de King James Version en de Statenvertaling hoeven niet ten koste te gaan van onze waardering voor beide vertalingen. De Statenvertalers zelf hadden grote waardering voor de King James Version en hebben die ook bij hun vertaalwerk geraadpleegd. Die waardering kwam tot uitdrukking in een groot aantal kanttekeningen dat begint met het woordje “anders:”, waarna er een andere vertaalmogelijkheid volgt. In de meeste gevallen is dat dan de vertaling van de King James Version. 

Ten slotte, de King James Version bevat wel verwijsteksten, maar -in tegenstelling tot de Statenvertaling- geen verklarende kanttekeningen.
 
Met vriendelijke groet,
Lennart van Belzen,
wetenschappelijk medewerker GBS

Gereformeerde Bijbelstichting

Gereformeerde Bijbelstichting

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Leerdam
  • Status:
    Actief
4 reacties
Yoshi
30-04-2016 / 10:59
De King James vertaling is in het Engels, de Statenvertaling is in het Nederlands.
mortlach
30-04-2016 / 11:14
Het Engels heeft sowieso een veel grotere woordenschat dan het Nederlands. Zo veel meer, dat er speciale synoniemenwoordenboeken (thesauri) bestaan. Nu bestaan deze in het Nederlands ook wel, maar hier zijn ze toch minder noodzakelijk.

Het is aan de ene kant geweldig om zo veel woorden te hebben die in hoge mate synoniem zijn maar toch subtiele betekenisverschillen hebben. Aan de andere kant moet je haast wel 'native speaker' (Engels als moedertaal) zijn om al die verschillen te kunnen waarderen.
Duuk
01-05-2016 / 00:45
1 Samuël 25:22 is ook verschillend vertaald. Zoek maar eens op.
mieptruus
02-05-2016 / 20:32
Romeinen 3:4 SV
4 Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt.

Romans 3:4Authorized (King James) Version (AKJV)

4 God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged.

Daniel 3:25 SV
25 Hij antwoordde en zeide: Ziet, ik zie vier mannen, los wandelende in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen; en de gedaante des vierden is gelijk eens zoons der goden.

Daniel 3:25Authorized (King James) Version (AKJV)

25 He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt; and the form of the fourth is like the Son of God.

Terug in de tijd

Hoe kan het dat je bijvoorbeeld een paar dominees heel fijn vindt om te horen, terwijl daartussen toch zo'n afstand is i...
geen reacties
29-04-2006
Wij zijn een stel van eind 30 en nog niet zo lang getrouwd. Ondanks dat we echt heel erg veel van elkaar houden, zijn we...
12 reacties
29-04-2014
Ik ken een lied: "Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet. Wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet." Mijn vraag is...
geen reacties
29-04-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering