Sluier van een bruid

Ds. G.K. Terreehorst / 1 reactie

01-04-2016, 16:38

Vraag

Ik heb een vraag over de sluier van een bruid. Wat me opvalt is dat in de Bijbel de bruid altijd met een sluier beschreven wordt. Is dat cultuurgebonden? Wat voor betekenis heeft de sluier, buiten dat het mooi kan staan bij huidige bruiden?

Antwoord

Het dragen van een bruidsluier is een cultureel gebruik. Nergens in de Bijbel lezen we van een gebod om een sluier te dragen. Tegelijk zien we wel dat het dragen van een sluier een oud en wijdverbreid gebruik is, dat in de tijd van de Bijbel al voorkwam. Het lastige met dit soort gebruiken is dat ze in Bijbel alleen maar zijdelings genoemd worden en dus nergens worden uitgelegd. De eerste lezers waren met de gebruiken bekend en hadden die uitleg ook niet nodig. Voor ons, die eeuwen later leven, is het lastig om te bepalen wat de gebruiken precies waren en wat de betekenis ervan was. Het feit dat dit in de Bijbel nergens wordt uitgelegd, laat zien dat het in ieder geval (in de figuurlijke zin) geen hoofdzaak is.

Wie de weinige gegevens uit de Bijbel naast elkaar zet, die ziet dat het dragen van een sluier bij het huwelijk al in de tijd van de aartsvaders gebruikelijk was. In het geval van Lea (zie Gen. 29:22-25) lijkt dit de reden te zijn dat Jakob pas later ontdekt dat hij met haar en niet met Rachel getrouwd is. De sluier werd niet alleen gedragen tijdens een huwelijk. Zowel Rebekka (zie Gen. 24:65) als Ruth (zie Ruth 3:15) hebben een sluier als deel van hun ‘dagelijkse’ kleding. We moeten dan waarschijnlijk denken aan een soort hoofddoek waarmee het gezicht (gedeeltelijk) bedekt kon worden. Iets wat ook vandaag nog in heel veel culturen voorkomt, denk bijvoorbeeld aan veel moslima’s in Nederland. Uit de geschiedenis van Lea en Rebekka blijkt dat de sluier als doel had om het gezicht van de bruid voor de bruidegom verborgen te houden, tot na het huwelijk. Als Rebekka Izak in de verte ziet aankomen dan bedekt ze haar gezicht met een sluier. Uit Genesis 38 vers 14-15 blijkt dat ook prostituees de gewoonte hadden het gezicht met een sluier te bedekken. Op die manier was de vrouw als prostituee herkenbaar, maar bleef ze anoniem. Kortom: de sluier had een bredere functie dan alleen tijdens het huwelijk.

Wat de precieze betekenis was van het dragen van een sluier bij het huwelijk is, blijft onduidelijk. De Bijbel zegt er verder niets over. In Ezechiël 16: 6-15 vergelijkt de HEERE Zijn gemeente met een bruid, die door Hem gekleed wordt met onder andere een sluier. Het is daar het beeld van het bedekken van de zonde. In het Nieuwe Testament is de hoofdbedekking een teken van onderdanigheid (zie: 1 Kor. 11:3-15 en alle antwoorden op Refoweb met de tag 'hoofdbedekking'). Nergens wordt echter duidelijk dat dit ook de betekenis van de bruidsluier is. Elders is te lezen dat de sluier symbool staat voor reinheid en onschuld. Anderen verklaren dat de sluier de bruid zou beschermen tegen geesten. Ergens anders zijn weer andere verklaringen te lezen. Kortom: de betekenis van de sluier blijft versluierd.

We kunnen de conclusie trekken dat het dragen van een sluier een heel oude traditie is, die meer dan 4000 jaar teruggaat. De betekenis is echter onduidelijk en het is dan ook puur een kwestie van smaak of een bruid wel of geen sluier draagt. 

Kand. G. K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

Ds. G.K. Terreehorst

 • Geboortedatum:
  23-05-1986
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

bruidsjurk
1 reactie
handelingen2_21
01-04-2016 / 21:22
Toch wel mooi...

Nu zijn we als kerk nog bedekt met een sluierm maar straks (als door een spiegel , 1kor13) straks zullen we Hem zien van Aangezicht tot aangezicht....

Terug in de tijd

De Joden geloven dat de Messias nog moet komen. Hoe kijken zij dan nu tegen God aan? Zien ze Hem ook als Drie-eenheid of...
2 reacties
01-04-2011
Hoe kan het dat een kind in de nabijheid van moeder/vader verlegener is als dat ouders er niet bij zijn? Ik hoorde dat t...
geen reacties
01-04-2011
Wat hebben de hemel en de hel te maken met het christendom? Groeten twee meisjes.
geen reacties
01-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering