Andere psalmberijming invoeren

Ds. C.G. Vreugdenhil / 6 reacties

14-03-2016, 12:01

Vraag

Aan een predikant van de Gereformeerde Gemeente. Het is bekend dat de psalmberijming van 1773 sporen bevat van verlicht denken. Nu heeft ds. Meeuse een andere berijming gemaakt die naar mijn mening veel dichter bij de oorspronkelijke tekst ligt. Waarom wordt deze berijming dan niet als standaard ingevoerd in de Ger. Gem.? Is een betrouwbare berijming, die uit eigen kring komt en die ook nog eens begrijpelijk is, niet veel belangrijker dan een berijming waarin zich verkeerde invloeden bevinden en die ook nog eens veel sterk verouderde woorden bevat?

Antwoord

Je opmerking is helaas waar. In de berijming van 1773 zit een stukje verlichtingsdenken en ook hebben de Remonstranten er aan meegewerkt.

Wat echter eenmaal ingeburgerd is, kun je niet zomaar veranderen zonder dat er weer een golf van kritiek op komt en dat bevordert de onderlinge vrede niet. Datheen is wel gereformeerd, maar heeft vanwege de grote haast teveel kreupelrijm. De berijming van Marnix van Sint Aldegonde is gereformeerd en wat het literaire niveau betreft veel hoogstaander. Ds. Meeuse heeft die berijming ook gebruikt en is er heel goed in geslaagd om de tekst dichter bij onze tijd te brengen. Ik wenste wel dat deze in onze kerk gezongen zou kunnen worden.

Maar iedere verandering geeft nogal wat impact op de gemoederen van de mensen. Het zou goed zijn als onze synode zich over dit onderwerp zou buigen. Dan moet dit wel aangereikt worden via Classis en Particuliere Synode naar de Generale Synode. Jij zou daarmee kunnen beginnen door dit onderwerp aan te kaarten bij je kerkenraad. Als bijlage stuur ik een heel interessante studie mee, die gemaakt is door een paar Pabo-studenten.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Psalmen
6 reacties
tochrefo
14-03-2016 / 12:20
Wat is er mis met de psalmberijming van 1963? Het was voor "ons" (Gereformeerden en Hervormden) ook best wennen, maar uiteindelijk is deze berijming ingeburgerd. Wat zou het toch mooi zijn als we allemaal in Nederland uit dezelfde berijming gaan zingen.
pannenkoek
14-03-2016 / 15:55
Sorry hoor,
De psalmberijming van Ds. Meeuse 'lijkt' er zo door te kunnen, terwijl er op de HSV enorm véél commentaar is, zelfs op de Bijbel Met Uitleg is er commentaar..... zelfs uit eigen kring....
De Statenvertaling is geinspireerd werd er dan gezegd, zijn dat de psalmen van Ds. Meeuse ook????

'Iedere verandering heeft nogal wat impact op mensen.....' Het zal de Ds. pijn doen, hij heeft zelf ook meegewerkt aan de HSV.
Melancho
17-03-2016 / 12:57
Ja, wat mij betreft direct invoeren. Zou de overgang van Datheen naar 1773 ook geen problemen en weerstand ondervonden hebben en veel rumoer en noem maar op gegeven hebben...... Oudere mensen moeten zich gaan inspannen om Meeuse te leren maar jongere generaties groeien er (op school) mee op, zo is dat vroeger dus ook gegaan. Maar mensen hebben aversie tegen veranderingen, ik ook hoor... Maar gezond verstand moet voorrang krijgen vooral bij ouderen en dat gebeurd helaas niet.

Zo ook de HSV, iedereen kan er wel wat over zeggen maar worden Bijbels voor zendings- en/of evangelisatie doeleinden ook omgezet naar de taal die er pakweg 400 jaar geleden geleden gesproken/gehanteerd werd omdat alleen die taal geïnspireerd zou zijn....... Nee dus, onmogelijk, daar heeft blijkbaar bijna niemand moeite mee als een eenling of enkele personen dat ter hand nemen en er ook geen synode belegd is om het wel of niet goed te keuren voor gebruik van de Chinezen, inboorlingen en noem maar op... Heel bijzonder!! Dat wil niet zeggen dat er geen fouten in de HSV zouden staan, natuurlijk, maar er wordt afgegeven op de HSV door personen die niet wilden of geen deel hebben genomen aan deze vertaling. Dat is makkelijk. Ik snap er niks meer van, hoe krom kan er tegenwoordig gedacht worden ondanks het hogere opleidingsniveau. Ook de Bijbel met uitleg is er zo'n voorbeeld van, onvoorstelbaar wat zijn we daarin tegenwoordig toch naïef en dom. Laat ik het hier maar bij laten, triest.
pannenkoek
17-03-2016 / 14:04
@melancho, als dit Facebook was zou ik mijn duim omhoog steken.
Ben het helemaal met je eens!
Het heeft geen zin om op het zendingsveld te lezen 'zo wit als sneeuw' Daar las mijn zwager 'zo wit als katoen'..... nooit één haan die daar naar kraaide.
Mona
17-03-2016 / 17:23
Voor mezelf zing ik de psalmen in gedachten vaak in het hedendaags Nederlands. (Toen ik de HSV ging lezen was dat ook zo heerlijk duidelijk opeens.)
Nu zing ik met mijn mond nog : Gij, wierd, ai, nevens, schier, enzovoort.
Maar ik vertaal deze woorden zelf onder het zingen in mijn hoofd. Dat maakt soms een psalm al veel duidelijker.
Jaleco
17-03-2016 / 17:30
@ Mona
Helemaal mee eens. Soms kun je door een gezongen psalm een beetje te 'verbouwen' (niet verkeerd bedoeld) hem persoonlijker maken.
Zo zing ik vaak de aangepaste variant van Psalm 48:6
Want deze God is ook mijn God
Hij is mijn deel, mijn zalig goed
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden
Ter dood toe zal Hij mij geleiden

Terug in de tijd

Kent satan ons hart, onze gedachten? Een tijdje geleden zei iemand, dat de duivel onze gedachten niet weet. Zelf denk ik...
1 reactie
14-03-2014
Als ik de Bijbel wil naspreken moet ik nog iets zeggen. God heeft de duivelen “tot het oordeel van de grote dag met eeuw...
geen reacties
14-03-2009
Ik ben net 17 jaar geworden, maar ik ben al bijna twee jaar niet meer ongesteld geweest. Kan ik nog wel zwanger worden?
geen reacties
14-03-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering