Mijn vrouw spreekt in tongen (2)

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

09-03-2016, 08:02

Vraag

Aan ds. M. J. Paul. Wat wordt er bedoeld in de vraag 'Mijn vrouw spreekt in tongen'?  Hoe moet ik het zien dat de vrouw van de vraagsteller in tongen spreekt? Het valt mij op dat u het ook niet verwerpt.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Uit het archief haal je een vraag en antwoord uit 2005, om daar nu op te reageren. Ik begrijp helaas niet goed wat je bedoelt. Eerst vraag je: “Wat wordt er bedoeld in deze vraag?” Ik ken de vraagsteller van toen niet en heb op grond van de korte vraag zo goed mogelijk gereageerd. Daarna vraag je: “Hoe moet ik het zien dat de vrouw van de vraagsteller in tongen spreekt?” Dat lijkt op de vraagstelling van elf jaar geleden “Wat kan ik nu het beste doen”?

Inderdaad verwerp ik het spreken in tongen niet bij voorbaat. In de loop van de kerkgeschiedenis zijn er genoeg voorbeelden van kinderen van God die deze gave ontvingen, al weet ik ook dat dit bij de meesten niet het geval was. Helaas bestaan er ook verkeerde vormen van tongentaal, met een occulte achtergrond. Daarom leek het mij goed om criteria aan te reiken ter onderscheiding. Ik sta nog steeds achter het antwoord van elf jaar geleden. Het lijkt mij niet juist om op grond van een enkele zin van de vraagsteller het verschijnsel en het gedrag van vrouw en kind goed te keuren of te verwerpen. Daarin moeten we zorgvuldiger zijn.

Aanbevolen voor meer achtergronden: R. J. A. Doornenbal en P. A. Siebesma (red.), “Gaven voor de gemeente. Over het werk en de gaven van de Heilige Geest”, Boekencentrum te Zoetermeer, 2005.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

gaven van de Geest
geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil graag iets vragen aan dhr. Van Dooijeweert. Ik ben nu al een hele tijd in aanraking met de ger. gezindte en zo oo...
7 reacties
08-03-2012
Een ongelovige klasgenoot vroeg: Straft God mensen die niet in Hem geloven? Hoe kan ik hem dat het best uitleggen?
3 reacties
08-03-2011
Wat is een reden/wat zijn redenen om het invoeren van gezangen en meer instrumenten dan het orgel af te wijzen? In de Ge...
22 reacties
09-03-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering