Christus als vriend aannemen en buigen

Ds. C. Harinck / geen reacties

20-04-2003, 00:00

Vraag

Ds. Harinck, u zei in uw antwoord dat je Christus aan moest nemen als vriend, voor Hem buigen en dan heb je niets te vrezen. Maar voor bekering is toch wel meer nodig dan alleen buigen? En hoe kun je Christus als vriend aannemen?

Antwoord

Ik proef iets bekends in deze vraag. Op de eis en oproep tot bekering en de nodiging tot het geloof wordt dikwijls gereageerd met het antwoord: maar zo gemakkelijk gaat het niet! Op die manier ben je dan van de eis van God af en heb je de prediker, die je deze eis liet horen monddood gemaakt en bij de lichtvaardigen geplaatst.

Het ging in die vraag over de oordeelsdag. In het licht van die dag moet ik je zeggen, dat je op die manier er niet vanaf komt. God zal je verdoemen omdat je je niet bekeerd hebt en omdat je het Evangelie niet geloofd hebt. Nu beroep je je op je onmacht en schuil je liever bij hen, die je vertellen dat het zo maar niet zal gaan en er nog wel heel wat meer nodig is, maar dat zul je op die dag niet meer kunnen doen.

Waarom prediken de rechte predikers dan deze eis? Niet omdat zij geloven dat de mens daartoe nog in staat is, maar omdat God het hen heeft opgedragen. Het behoort tot de rechte wetsprediking om bekering en geloof te eisen en alle uitvluchten van de mensen af te wijzen. Velen, die de mond vol hebben over de noodzaak van de prediking van de wet weten niet eens wat de prediking van de wet inhoudt. De Wet prediken is de eis van God prediken. Vooral ook de eis van bekering en geloof.

De mens in bescherming nemen, zodat hij zich een slachtoffer en geen schuldige voelt, is niet de wet prediken. Door de eis van God word je schuldig gesteld en leer je het evangelie waarderen en als een veroordeelde naar Christus zoeken.

En wat de boodschap betreft: "Maak de Rechter tot je vriend door voor Hem te bukken", dat is een bijbelser boodschap dan je misschien denkt. Ik lees in Psalm 2:12 hetzelfde: "Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar en weinig zou ontbranden". Nu kun je zeggen: er zal heel wat meer nodig zijn en een mens kan dit van zichzelf niet, maar het blijft wel in de Bijbel staan en houd je wel verantwoordelijk.

Er is een betere weg, namelijk je door dit woord in het nauw laten brengen en schuldig laten stellen, je vrome verzet opgeven en voor het eerst werkelijk voor God en Christus bukken en met de tollenaar roepen: O God! wees mij zondaar genadig! Er is toch geen betere raad met het zicht op de oordeelsdag, dan: zorg dat de aanstaande Rechter je vriend is door nu voor Hem te buigen.

Gods zegen toegebeden.

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

Jezus aannemen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb nu in drie maanden tijd al vijftien keer hetzelfde gedroomd. In het echt woon ik samen, al ongeveer vier jaar. Wa...
3 reacties
20-04-2012
Vier jaar geleden ben ik verhuisd van woonplaats en van kerk. Omdat ik in de kerk van mijn ouders (Ger. Gem.) niet lange...
8 reacties
20-04-2011
Ik heb een aantal vragen over de opstanding van Jezus. Deze geschiedenis wordt in Mattheüs 28, Markus 16, Lukas 24 en Jo...
geen reacties
22-04-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering