Intiempiercings

J. Boeijenga / geen reacties

25-02-2016, 12:03

Vraag

Ik las de vraag over navelpiercing. Hoe zit dat dan met intiempiercings? Die zijn niet voor anderen zichtbaar en als je het zelf doet hoef je je ook niet uit te kleden voor anderen met het zetten daarvan. Hoe denkt u hierover?

Antwoord

Beste vragensteller,

Soms bekruipt mij het gevoel: waar zijn we nu toch mee bezig? En wat doe je überhaupt met het antwoord? Welk gezag heeft de mening van een ander bij jou? Maar goed, dat is een gemoedsoprisping die wat over mij zegt, de vragen zijn daarmee nog niet beantwoord. Overigens probeer ik ‘mijn mening’ zoveel mogelijk te baseren op de letter en de geest van de Bijbel, zoals alle medewerkers aan dit forum.

In Genesis 24:22 geeft Eliëzer, de dienaar van Abraham, een oorring en armbanden aan Rebecca, de aanstaande vrouw van zijn zoon Izak. In Exodus 32:2-3 giet Aäron het gouden kalf uit omgesmolten oorringen van mannen en vrouwen. Deuteronomium 15:12-17 lijkt oorpiercing als teken van slavernij voor te schrijven. Ook latere tekstplaatsen die spreken van het, al dan niet vrijwillig, laten doorboren van de oren, zijn geassocieerd met slavernij en onderwerping. Het doorboren van oren en het al dan niet voorzien van die gaatjes van sieraden komt in de Bijbel dus wel voor. Het doorboren/doorsteken/insnijden van andere lichaamsdelen wordt ook wel in de Bijbel genoemd, maar dan in het kader van het bedrijven van heidense rituelen. Een bekend voorbeeld hiervan is het gedrag van de Baälspriesters op de Karmel in de aanwezigheid van Elia: 1 Kon. 18:28. Over intiempiercings wordt echter niets vermeld.

Intiempiercings: Dit betreft piercings van tepels en geslachtsdelen. Zoals de vragensteller al aangeeft: deze piercings zijn normaal gesproken niet zichtbaar. Het dient dan ook niet een primair cosmetisch doel, maar heeft een erotisch bedoelde functie.

Onze Schepper heeft in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid ons lichaam geschapen met vele gecompliceerde organen en weefsels. Hierbij is de tastzin bepaald niet onderbedeeld: van top tot teen is de mens voorzien van huid, en in de huid zitten veel gevoelszenuwen. Als we ons nu beperken tot de zogenaamde erogene zones, dat zijn die delen van het lichaam die bij aanraking seksuele gevoelens kunnen opwekken, dan is het toch al bijzonder dat we hiermee voorzien mogen zijn? Is het dan niet een aanklacht tegen onze goede God dat Hij ons kennelijk niet genoeg gevoel heeft geschonken op deze tere plekken, dat er d.m.v. een piercing nog een extra prikkel toegediend moet worden? Dat lijkt me het sterkste argument om intiempiercings af te wijzen.

Het zelf  ‘zetten’ van zo’n piercing is bovendien een nodeloze (zelf)kastijding, het laten zetten door anderen vereist dan ook nog eens blootstelling aan een vreemd persoon van een intiem lichaamsdeel om niet-medische redenen. Ook dat strookt niet met hetgeen over bedekking van onze naaktheid (schaamte) in de Bijbel wordt vermeld. Al met al lijkt mij het niet Bijbels  te verdedigen om intiempiercings aan te (laten) brengen.

Johan Boeijenga

J. Boeijenga

J. Boeijenga

 • Geboortedatum:
  26-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: sedationist

Tags in dit artikel:

sieraden
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn leven is een geestelijke chaos. Ik ben 18 jaar en ben heel mijn leven 'braaf' geweest. Ging altijd naar de kerk, éé...
1 reactie
26-02-2015
Aan iemand van de Ger. Gem. De afgelopen weken heb ik best vaak een discussie over het geloof met een collega die ook ge...
3 reacties
26-02-2015
Aan ds. A. A. F. Van de Weg. U twitterde onlangs het volgende: Niemand ontdekt het geheim van de #vrijheid dan door...
geen reacties
27-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering