Andrew Gray

Ds. H. Paul / geen reacties

23-02-2016, 08:03

Vraag

Aan een Ger. Gem.-dominee of ouderling. Andrew Gray roept in zijn preek "De grote Zaligheid" z’n toehoorders op Jezus aan te nemen voordat ze de kerk verlaten. In de Ger. Gem. hoor je dit soort prediking niet. Hoe moet ik Andrew Gray duiden? Ik lees regelmatig een preek van hem. Is dat oke?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
De preken van Andrew Gray zijn beslist goed gereformeerd. Zelf heb ik er veel aan gehad. Dat hij aandringt op het aannemen van Jezus als eis, die tot ons komt uit het Evangelie, is overeenkomstig Gods Woord. "Dit is Zijn gebod, dat ge gelooft in Hem, Die Hij gezonden heeft."

Maar ds. Gray heeft meer gezegd. Hij spreekt ook van het genadekracht van de Heilige Geest die er voor nodig is. Dat doet aan de eis geen afbreuk, maar wijst de weg aan waarlangs het verkregen wordt. Zoals Augustinus zegt: "Schenk, Heere, wat U beveelt."
 
Dat in onze gemeenten, die eis niet zo gehoord wordt is mede te wijten aan de oppervlakkige wijze waarop in sommige kringen die eis zo gesteld wordt alsof men in eigen kracht hieraan voldaan kan worden. Denk aan de Remonstranten en de invloed ervan in charismatische kringen. Laat de eis staan, maar vlucht ermee naar de Heere. Hij laat geen bidder staan.
 
Hartelijke groeten, 
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

oudvader
geen reacties

Terug in de tijd

Er zijn veel mensen om mij heen die denken dat ik al bekeerd ben. Maar ik ben het niet. Is het een goed teken dat andere...
geen reacties
22-02-2006
Ik had aan een oude kennis voorgesteld om een gebedsgenezer die in God gelooft, in Jezus’ Naam zijn doodzieke zoon te ge...
10 reacties
23-02-2018
Ik heb wat vragen over het oordeel in Openbaring 20:11-15 (HSV): "En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat...
1 reactie
22-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering