Gezag van uitspraken van Jezus

Ds. W. van Weelden / geen reacties

05-02-2016, 16:31

Vraag

Hebben uitspraken van Jezus extra gezag in vergelijking met andere delen van de Bijbel?

Antwoord

Het antwoord is heel eenvoudig. Ja. Hij heeft het zelf gezegd. Grotere autoriteit kennen wij niet dan dat het uit de mond van de Heere Jezus zelf is opgetekend.

Wat zegt dit voor het gezag van de Heilige Schrift? Wij belijden dat de Heilige Schrift niet gezonden is noch voortgebracht door de wil van een mens (NGB art. 3). De Heilige Schrift is het werk van de Heilige Geest. “Al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is” (2 Timotheüs 3:16).

Het feit dat God Zelf spreekt en dat de woorden van de Heere Jezus gehoord en onthouden en opgeschreven zijn, heeft een extra gewicht in het geheel van de Heilige Schrift. Het is te vergelijken met de wet Gods. De tora beslaat de vijf boeken van Mozes. Maar zondag aan zondag wordt de wet gelezen en dan horen wij de tien geboden. Want die zijn het die God gegeven opdat het volk voor Zijn aangezicht zou leven. Daarmee zijn de andere geboden niet weggezet, maar de nadruk ligt op “alzo spreekt de Heere HEERE.”

Het is dus niet de bedoeling dat de andere woorden van de Heilige Schrift een treetje lager gezet worden. Er is een oude regel dat de Schrift zichzelf uitlegt. We moeten de vraag dan ook niet verstaan in de trant van meer of minder, maar in de weg van de intensiteit. Wanneer de Heere Jezus het zelf zegt, dan dienen wij extra aandachtig te zijn. 

Het beste is het te vergelijken met een gezelschap waarin er een primus inter pares is. Een eerste onder gelijken. Dan blijf het doel van de Heilige Schrift voor ogen: “Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam” (Joh. 20:31).
 
Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

Ds. W. van Weelden

 • Geboortedatum:
  13-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oud-Alblas
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn verloofde heeft, door overspel van haar ex-man, een soa opgelopen (genitale herpes). Nu hopen wij over een tijdje t...
12 reacties
04-02-2011
Voor Van Groningen. Onder een preek gebeurde er iets. Ik schrok. En dacht dat er iets uit het plafond viel, of de domine...
geen reacties
04-02-2013
Al een aantal maanden houdt me een vraag over het geloof bezig. Ik ben dooplid in de Gereformeerde Gemeente. Op school h...
8 reacties
04-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering