Ik kan genezen door handoplegging

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

03-02-2016, 14:36

Vraag

Na lang aarzelen wil ik toch mijn vraag stellen. Ik ben een meisje van 16 jaar en ik kan mensen genezen door middel van handoplegging. Ik doe dit al een hele tijd met veel succes. Totdat ik een vriendin ‘genas’ die hoofdpijn had. Die heeft dat tegen haar vader verteld. Ze vond het erg wonderlijk, want niet één dokter kon haar van die hoofdpijn afhelpen. En ik had alleen even m'n handen boven en op haar hoofd gehouden en ze had het weg voelen trekken. Haar dagelijkse hoofdpijn is ook niet meer teruggekomen.

Maar haar vader is vreselijk geschrokken. Hij zei tegen me dat ik in het bezit was van duivelse machten en dat ik occult bezig was. Hij had het over Jomanda en dat het duivels en zondig was wat ik deed. Ik begrijp het echt niet meer, want in de Bijbel deden bekeerde mensen dit toch ook? Zou dit echt geen gave van God kunnen zijn? Als ik daarmee mensen kan helpen, mag ik dat dan echt niet meer doen, ook al helpt het echt? Ik weet wel dat wanneer God iemand geneest, Hij het gelijk goed doet, daar staan voorbeelden genoeg van in de Bijbel. Maar er wordt ook gesproken van bekeerde mensen die dat konden door Gods kracht. Zou die energie die ik dan krijg van de duivel zijn? Hoe moet ik daar achter komen?

Laat deze vraag alstublieft niet onbeantwoord, ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik voel me (denk ik) heel schuldig wanneer ik dit werk niet meer mag doen. Ik snap heus wel dat ik deze kracht niet van mezelf heb.

Antwoord

Beste vriendin,

Je bent een meisje van 16 jaar en kunt, schrijf je, mensen genezen door handoplegging en doet dat al een hele tijd met veel succes. O.a. heb je een vriendin van hoofdpijn genezen door even je handen boven haar hoofd te houden, terwijl niet één dokter haar van haar hoofdpijn kon genezen. Maar nu zegt de vader van die vriendin dat je occult bezig bent en wat je bij zijn dochter deed duivels is. En daar zit je mee. Zou wat je doet geen gave van God kunnen zijn? vraag je. In de Bijbel deden bekeerde mensen dit toch ook? Zou dan de energie die jij krijgt van de duivel zijn? 

Goed dat je die vraag gesteld hebt, beste vriendin. Je zit er mee, je voelt je zelfs heel schuldig, schrijf je, wanneer je dit werk niet meer mag doen. En, je hebt gelijk, in de Bijbel lees je ook van wondere genezingen. Natuurlijk denken we dan in de eerste plaats aan Jezus: Hij genas een blindgeborene, een verlamde, een dove die heel moeilijk kon spreken en nog veel meer mensen. Maar met Hem en wat Hij deed wil je je natuurlijk niet vergelijken. Hij deed het als de Heiland en richtte door Zijn wonderen tekenen op van het Koninkrijk van God. Maar de apostelen deden het ook, bijvoorbeeld de genezing van de kreupele man bij de tempelpoort door Petrus en Johannes (Handelingen 3). Maar met hen wil je je natuurlijk ook niet vergelijken. Bovendien: Petrus deed het heel nadrukkelijk in de Naam van Jezus Christus; hij zegt dat ook (vers 6).

En dat zou mijn vraag aan jou zijn: Kun jij dat, van wat jij deed, ook zeggen? Zijn gaven van genezing, waar in de Bijbel van gesproken wordt, niet heel bijzondere gaven die in dienst staan van het Evangelie?

Je schrijft ook: in de Bijbel waren het bekeerde mensen die dat konden door Gods kracht, en daar stel je meteen een vraag achteraan: Zou die energie die ik krijg dan van de duivel zijn? Nu, beste vriendin, dat geloof ik niet direct. Maar wel zou ik als ik jou was heel voorzichtig zijn. Wat de vader van je vriendin zegt, dat je in het bezit bent van duivelse machten en dat je occult bezig bent en lijkt op Jomanda, is wel heel erg rechtuit en hard. Maar mijn vraag aan jou is wel of je wel goed bezig bent. Zou het werkelijk waar zijn dat de Heere je de gave heeft gegeven om mensen te genezen?

En om wat voor genezingen gaat het dan? De Bijbel spreekt van blinden, verlamden, doven, bezetenen. Dat zijn toch wel heel uitzonderlijke genezingen. Zouden de genezingen die door handoplegging door jou plaatsvonden ook niet op een andere manier te verklaren zijn? Waren het wel werkelijk genezingen? Je weet vast wel dat er ook veel psychosomatisch te verklaren is, bijvoorbeeld dat er van een handoplegging of van strijken met de handen een zekere rust kan uitgaan die genezend van bepaalde pijnen kan zijn? Denk aan een kind dat gevallen is en zijn knie heeft bezeerd: als moeder of vader er naar kijkt en het kind over de knie of het hoofd strijkt is de pijn over: van moeder of vader gaat een zekere rust uit. En dan denk ik er nog niet eens aan dat genezingen ook geen werkelijke genezingen kunnen zijn, maar alleen tijdelijk de pijn wegnemen, maar niet de kwaal die achter de pijn zit.

En je weet natuurlijk wel dat dat met de genezingen in de Bijbel anders is; die zijn voorgoed en totaal. Daarom, nog eens: ik zou heel erg voorzichtig zijn met de gave die je denkt te hebben. Nee, voel je niet schuldig alsof je occult bezig zou zijn. Maar voel je vooral ook niet schuldig wanneer je het in het vervolg niet meer doet.

Ik denk dat heel belangrijk is dat je als een gewoon 16-jarig meisje doet wat je doen moet en van je verwacht mag worden: op school, thuis, in de gemeente waartoe je behoort. Denk ook aan de catechisatie, aan een jongerenbijbelkring, aan jeugdwerk, e.d. Heel belangrijk dat je daar in je jonge meisjesjaren aan deelneemt. Ik ken je niet, ik weet niet hoe je in het leven staat, maar je vindt het vast niet erg dat ik zeg: probeer heel evenwichtig en gelovig te leven, samen met andere christenjongeren, dichtbij God en Zijn Woord, en probeer te vergeten waar je mee bezig was. Dat zal je vast rust geven. God zegene je daarin.   
 
Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

natuurgeneeskundeoccult
geen reacties

Terug in de tijd

Voor ds. Molenaar. Een reactie op een vraagsteller. Hallo vraagsteller en antwoordende predikant. Vraagsteller ik kan me...
geen reacties
03-02-2010
Een vraag aan ds. Pieters. In Amerika is er strijd inzake het zogeheten "Lordship salvation." Tegenstanders menen dat di...
2 reacties
03-02-2012
Na vele jaren van diëten die niets opleverden wil ik nu wel eens echt afvallen. Mij wordt Biohcg aangeraden. Ik heb ook ...
6 reacties
03-02-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering