Beroepingswerk

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

28-01-2016, 10:19

Vraag

Als een predikant een beroep heeft aangenomen, wanneer mag de gemeente dan weer zelf gaan beroepen?

Antwoord

Beste vragensteller, 

Een kerkenraad dient daarmee te beginnen binnen een maand nadat de predikantsplaats vacant is geworden. In vroeger tijden bracht men ook wel eens een toezegging van beroep uit voordat de predikant die op vertrekken stond  daadwerkelijk afscheid had genomen. Behalve dat  een dergelijke toezegging  geen kerkordelijke status had, was het ook riskant. Het kon gebeuren dat het vertrek van een predikant om een of andere reden in het gedrang komt (bijv. door  langdurige ziekte). Dan zou een opvolger de toezegging al hebben kunnen aannemen zonder dat een tijdige overkomst mogelijk zou zijn. Tegenwoordig wordt de toezegging van beroep dan ook niet of nauwelijks meer uitgebracht, maar wordt er gewacht tot de predikantsplaats daadwerkelijk vacant is geworden. Wel is het natuurlijk mogelijk dat een kerkenraad zich tevoren intern beraadt en oriënteert op te nemen stappen voordat de vertrekkende predikant afscheid  heeft genomen en in de nieuwe gemeente is bevestigd. Pas dan is de gemeente echt vacant. Ook hier geldt echter: Haastige spoed is zelden goed. Kerkenraden behoren ernstig en secuur met het beroepingswerk om te gaan en niet maar lukraak iemand te beroepen, die bijvoorbeeld -naar men denkt- goed in de markt ligt. 

Hartelijke groeten 
Ds. J. L. Schreuders, Urk

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

beroepingswerk
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is erger? Denken of doen? Ik bedoel hier te zeggen dat sommige mensen wel iets denken, maar niet zeggen. Maar als ze...
geen reacties
28-01-2006
Geachte heer Borst, door een lange incestgeschiedenis van mijn 5e tot mijn 19e jaar (ik ben nu 34) heb ik veel problemen...
1 reactie
28-01-2010
Ik luisterde zondagavond naar preek over de dood van de Heere Jezus. Toen de preek uit was voelde ik verdriet, want dat ...
geen reacties
28-01-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering