Goede werken in mijn leven

Redactie Refoweb / 9 reacties

15-01-2016, 12:50

Vraag

Ik weet dat als je op de Heere vertrouwt en Hem als redder aanvaart, dat je gered wordt (bent). Maar pas hoorde ik van de gelijkenis van de drie slaven en de talenten. De ene slaaf gebruikt zijn talenten niet en wordt daar op afgestraft. De uitleg erbij was dat het niet alleen gaat om je geloof, maar ook om de goede werken die je doet. Dit heeft me aan het twijfelen gebracht omdat ik weet dat de Heere in mijn hart woont maar ik weinig merk van goede werken in mijn leven. Hoe moet ik hier tegenaan kijken? Zijn goede werken ook noodzakelijk (naast geloof in God) om gered te worden?

Antwoord

Zie de tag 'goede werken' voor diverse relevante antwoorden uit het archief.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

9 reacties
Lecram
15-01-2016 / 20:14
In Mattheüs 25 is Jezus heel erg duidelijk over waar het in de oordeelsdag over zal gaan. Al heb je hele je leven twee keer per zondag in de kerk gezeten, iedere dag de bijbel gelezen, gebeden, op verenigingen gezeten, bijbelschool gedaan, gediscussieerd met geloofsgenoten, als je geen goede werken als vrucht van het geloof hebt gedaan hoor je bij de bokken aan de linkerhand van Christus.
Wij krijgen vergeving van zonden zodat we vrijgemaakt te worden om in een nieuw leven te wandelen. Dat leven bestaat uit goede werken. Dat is geen verdienste, maar een gevolg van het geloof. We moeten steeds meer op Jezus gaan lijken, zodat andere mensen zien dat we Jezus volgen.
Gerard
16-01-2016 / 10:38
Als verdere aanvulling op de mooie bovenstaande antwoorden en reaktie.

Zoals je terecht schrijft gaat het in de gelijkenis over slaven. De ontrouwe slaaf krijgt een opdracht en legt die eenvoudig naast zich neer. Daarom is het een onnutte slaaf.

Een talent is niet zoals het in onze taal is: een aantal vaardigheden, maar een gewichtsmaat in geld, waarschijnlijk zo'n 25 tot 30 kilo. Een talent in zilver is waarschijnlijk ongeveer 6000 daglonen, oftwel 20 jaar werken. In onze situatie zou dat meer dan een half miljoen euro betekenen. Als het een talent in goud is, is het nog veel meer.

De heer zegt dus tegen zijn slaven: hier heb je 3 miljoen euro, en jij 1 miljoen en jij een half miljoen euro, iedereen zoveel als hij naar zijn vaardigheden aankan. Twee van de slaven gaan daar in gehoorzaamheid mee aan de slag. De derde slaaf echter heeft daar geen zin in en stopt het in de grond en doet er niets mee. Je kent de rest van het verhaal.

Opmerkelijk is dat de heer zegt tegen de twee trouwe slaven: "over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen". Een miljoen euro is niet bepaald weinig. Maar hun beloning is nog veel groter, want de heer weet dat ze daarmee ook trouw aan hem zullen zijn.
Maar de slechte slaaf is ontrouw, hij heeft zelfs geen enkele moeite gedaan. Zelfs niet: ik heb het geprobeerd maar het lukte me niet, ik heb de helft verloren maar hier is nog de andere helft. Nee, hij heeft het gelijk in de grond gestopt en dacht er zo vanaf te zijn.

Dit toe te passen op onszelf, is de vraag wat wij doen met wat we van de Heere Jezus hebben ontvangen, in de eerste plaats Zijn evangelie, zijn lijden en sterven, zijn opstanding, de vergeving van de schulden, ieder naar zijn vermogen. Heb je deze boodschap in de grond begraven, en graaf je die wel weer op bij zijn terugkomst? Of ga je ermee aan het werk, als een trouwe slaaf voor zijn meester? Hoe vul jij je leven in, is het gericht op persoonlijk genot en welbevinden, waarbij deze boodschap in de grond begraven ligt, of ga je in dienst van de meester hiermee bezig, op zoek naar hoe je de werking ervan kan begroten, zowel in je eigen leven als die van anderen. Zelf te groeien, mede gelovigen te bemoedigen en op te bouwen, en verloren zondaars het evangelie te vertellen. Je hoeft daarvoor geen dominee of evangelist te worden, maar ga er gewoon als een trouwe slaaf mee aan het werk.

Dus, zonder te vervallen in nieuwe vorm van wettisisme, van dingen te moeten doen of dingen te willen verdienen, moet je je afvragen is Jezus werkelijk je Heer? Is Hij degene die bepaald wat je met je leven doet, wat je met Zijn evangelie doet, wat je met Zijn geschenk doet? Of bepaal je liever zelf wat je doet en wil je liever dat Hij niet Heer over je is? (wel zijn gaven ontvangen, maar niet zijn Heerschap).
hilbrand1988
16-01-2016 / 12:28
Galaten 5:1
‭{‭De vrijheid die we in Christus hebben‭}‭
‭Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw tot slaven maken ‭van wetten en regels‭.‭

Galaten 5:4
‭Jullie denken dat jullie kunnen worden vrijgesproken van schuld door je aan de wet van Mozes te houden. Maar dan hebben jullie niets aan Christus! Want Hij vergeeft niet omdat je dat verdient met je goede gedrag, maar omdat je op Hem vertrouwt.‭
Lecram
16-01-2016 / 19:23
Paulus vat dit schitterend samen in Efeze 2:
8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Ik denk dat de Heidelberger Cathechismus onterecht zegt dat wij de goede werken vanwege dankbaarheid doen. We doen de goede werken omdat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Uiteraard bestaat het leven van de gelovige uit dankbaarheid, maar ook dankbaarheid omdat we goede werken doen die God al heeft voorbereid.
Omega
16-01-2016 / 20:33
@Lecram De Heidelberger zegt nog wel iets meer: Als wij goede werken doen, is dat ook een verzekering van ons geloof (vr/a 86). Het gaat dus in wezen om vier zaken: 1. wie steeds meer op Christus gaat lijken, gaat ook steeds meer vrucht dragen; 2. het is een uiting van dankbaarheid (vanwege onze verlossing); 3. we worden hierdoor (meer) verzekerd van ons geloof; 4. met onze goede werken worden anderen voor Christus gewonnen (Titus 3:8).

@hilbrand1988 Wat is je punt?
Bruja
16-01-2016 / 22:07
Vraag 62
Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheidvoor God of een stuk daarvan zijn?

Antwoord 62
Daarom, dat de gerechtigheid, die voor Gods gericht bestaan kan,gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet , en datook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn.

Ik weet dat als je op de Heere vertrouwt en Hem als redder aanvaart, dat je gered wordt (bent).

Vraag 20
Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijkzij door Adam zijn verdoemd geworden?

Antwoord 20
Neen zij , maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof
worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen.

Is worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen hetzelfde als 'op de Heere vertrouwen en Hem als redder aanvaarden?
M71
17-01-2016 / 12:08
Dat is zeker niet hetzelfde, maar hier zijn al jaar en dag discussies over op refoweb......en niet alleen op refoweb natuurlijk.
Mijn mening is dat worden ingelijfd een eenzijdig Godswerk is, wat overigens niet inhoudt dat je met je armen over elkaar moet zitten en wachten tot dit je gaat gebeuren! Maar je zult merken dat al je goede werken, alles wat je doet om ingelijfd te worden met een veeg van tafel geveegd wordt als de Heere ons gaat trekken. Omdat we niets goeds vanuit onzelf kunnen doen!
Op Hem vertrouwen en Hem aannemen komt uit onszelf! Tenminste, zoals je t hier schrijft. Als bovenstaande eerst plaats heeft gevonden is t natuurlijk een ander verhaal!
Nogmaals.......mijn mening ;-)!
Omega
17-01-2016 / 12:59
@Bruja @M71 Wat zou het verschil moeten zijn in praktische zin? Wie zich met een waar geloof overlevert aan Christus, wordt Zijn weldaden deelachtig. Dat is dus inlijving. Wat zou het anders moeten zijn? Geloof en bekering is altijd een eenzijdig werk van God, ook al wordt de mens daarbij ingeschakeld en gaat het niet buiten zijn mede weten om.
Bruja
18-01-2016 / 18:27
@omega en m71. Volgens mij zitten we aardig op 1 lijn. Kreeg meer de indruk dat de vragensteller een meer eenzijdig menswerk bedoelde. Vandaar de reactie of vraag.

Terug in de tijd

Ik ben een jonge vrouw van begin 21. We zijn nu bijna 2 jaar getrouwd en hebben een lief kindje. Voordat we trouwden had...
geen reacties
14-01-2009
In het Ref. Dagblad las ik een interview met ds. A. J. Mensink. De volgende zin zette mij aan het denken: "Zijn we berei...
4 reacties
14-01-2014
Waarom is het woord "hel" in de SV vervangen door "het rijk van de dood" in de HSV? Het lijkt afgezwakt en minder ernsti...
11 reacties
14-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering