God laat niet los wat Zijn hand begon

mr. J.H. Doeven / 1 reactie

15-12-2015, 14:07

Vraag

Waar komt de veelgebruikte term: "God laat niet los wat Zijn hand begon" vandaan wat we elke zondag horen? Is het n.a.v. een bijbeltekst?

Antwoord

Deze zinsnede is onderdeel van het votum dat in veel protestantse kerken aan het begin van de kerkdienst wordt uitgesproken. Dat luidt volledig: “Onze hulp is in de Naam van de Heere Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt tot in eeuwigheid en Die niet laten varen de werken van Zijn handen.” Er zijn verschillende varianten, bijv. “en Die niet laat varen het werk dat Zijn Goddelijke hand begon”, maar ze komen allemaal op deze woorden neer. Ze zijn ontleend aan twee Psalmen, namelijk Psalm 124: 8 ( het eerste deel “Onze hulp – gemaakt heeft”) en het laatste gedeelte van Psalm 138: 8 (“en Die niet laat varen het werk dat Zijn Goddelijke hand begon”).

In de Statenvertaling luidt de tekst van Psalm 138: 8: “en laat niet varen de werken van Uw (of: Uwer) handen.”In de Nieuwe Bijbel Vertaling en in de Herziene StatenVertaling  luidt deze tekst “laat de werken van Uw handen niet los.” Overgeplaatst in de tekst van het votum luidt dan de tekst “en Die niet loslaat de werken van Zijn handen.”

De veelgebruikte term “God laat niet los wat Zijn hand begon” is dus geen term, maar een Bijbeltekst. Wie op zich in laat werken wat deze belijdenis, uitgesproken in naam van de gemeente door de predikant of de ouderling die de dienst leidt, wordt bepaald bij eigen tekort en onmogelijkheid. Daarom richten wij onze ogen op de HEERE en onze woorden tot Hem en belijden: “Heere, wij kunnen onszelf niet helpen, wij kunnen niet preken, luisteren, bidden, zingen en offeren, maar daarom is onze hulp van U. Wij verwachten alles van U, de Schepper van de hemel en de aarde. En wij bidden U: “Laat datgene wat Uw hand begonnen is, zowel in de schepping als in de herschepping, niet los, niet varen. Maar zet het voort en voltrek het.” En wanneer we zien dat de Heere dat ook doet, wat is Hij dan getrouw. 

J. H. Doeven, Houten

mr. J.H. Doeven

mr. J.H. Doeven

 • Geboortedatum:
  01-08-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Was 42 jaar lang ouderling.

Tags in dit artikel:

kerkdienstvotum-groet
1 reactie
hansa
16-12-2015 / 09:34
“In de Statenvertaling luidt de tekst van Psalm 138: 8: “en laat niet varen de werken van Uw (of: Uwer) handen.”

Het woordje ‘en’ staat er niet tussen. Het vorige deel van de tekst wordt afgesloten met puntkomma. Daarom is dit m.i. geen vaststelling, maar een gebed.
Waarmee ik niet zeggen wil dat de uitdrukking niet bijbels is. Het sluit namelijk wel aan bij het begin van de tekst: ‘De HEERE zal het voor mij voleinden;

Terug in de tijd

Wat als je zonden te groot en teveel zijn? En de angst dat je door iedereen wordt uitgespuugd als ze weten hoe zondig je...
4 reacties
15-12-2011
Ik vind het soms erg moeilijk om met God te leven in deze 'moderne' tijd. Ik zet bijvoorbeeld de televisie aan en kijk i...
5 reacties
15-12-2011
Aan Marijke Rots, over mijn vraag over verlatingsangst. Kan het zijn dat iemand een verkering uitmaakt op grond van bang...
geen reacties
15-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering