Ketting met een kruis

Kand. G.A. van Ginkel / geen reacties

03-12-2007, 00:00

Vraag

Bij mij op school lopen zowel jongens als meisjes met een ketting met een kruis eraan. Nu is mijn vraag: is dit Rooms-Katholiek of geldt dat alleen voor een kruis met Jezus eraan? En kan je als christen met een ketting met alleen een kruis eraan dragen?
 

Antwoord

Het kruis is een geweldig symbool. Het kruis vertelt van het heilsfeit van Jezus kruis- en (dus) vloekdood op Golgotha, Goede Vrijdag. Tegelijkertijd predikt het lege kruis de opstanding, Pasen! Kortom: het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Maar... wordt dat ook zo gezien? Wordt dat door de drager van een ketting met kruis ook beleefd?(...) Dat zou je mogen verwachten. Het kruis is immers een getuigenis. Precies zo als het visje (ichthus), op de auto, aan een hanger of op de revers. God heeft lust aan waarheid in het hart! Het gaat om een oprechte verbinding tussen symbool, Woord en hart. Geen theatraal gedoe, waarmee je meer de aandacht richt op jezelf dan op het heilswerk van Christus. Draag gerust een kruisje, maar draag het waardig en uit overtuiging. Al wat je doet, doe het tot eer van God.

Maar is het niet verschrikkelijk rooms? Het kruis als symbool en getuigenis of belijdenis is "net zo goed van ons als van de roomsen", zei eens iemand. Kortom: laat je het kruis niet ontnemen door de roomsen. Het is geen rooms, maar een katholiek symbool; een algemeen symbool voor alle christenen. Maar dan zonder "Christusfiguur". Immers, de Heiland is van het kruis in het graf gegaan én opgestaan! Gelukkig, Zijn werk is volbracht!

Het dragen van een kruis(je) zal vooral bij onze oudere generatie toch negatieve gevoelens kunnen oproepen. Als je weet dat opa en oma, vader of moeder er problemen mee hebben is het wellicht goed het niet te dragen. Er zijn immers mogelijkheden genoeg om met woord en daad getuigend in het leven te staan.

De Heilige Geest make ons oprechte kruisdragers met en in het hart. Lees eens Lukas 9:23-26.Daar gaat het om! Daarin wordt God verheerlijkt.

Kand. G. A. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

kruissieraden
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is nu het eigenlijk het verschil tussen de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde G...
geen reacties
03-12-2005
Ik ben werkzoekende. Regelmatig kom ik vacatures tegen met als voorwaarde dat men lid moet zijn van een bepaalde kerk(en...
1 reactie
05-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering