Opening en afsluiting gebed

Ds. H.J. Stoutjesdijk / geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Mijn vraag is hoe ik op de juiste manier moet bidden. Ik heb namelijk gelezen dat je een openingszin hebt waarin je God eert, maar ook dat er een afsluiting moet zijn.

Antwoord

 Met de vraag kunnen we verschillende kanten op. Het gaat natuurlijk niet om het "moeten" bidden of de "juiste" formules. Het gaat om het hart. In het gebed des HEEREN, het "Onze Vader" heeft Christus een voorbeeld gegeven hoe we zullen bidden. We kunnen dat vinden in Mattheus 6:9-13 en Lukas 11:2-4. Daarin leren we "opening" en "sluiting".

De vraag is eigenlijk dezelfde als die de Catechismus stelt in vraag en antwoord 117 (zondag 45): Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt?

Eerstelijk, dat wij alleen de enige ware God, Die Zich in Zijn Woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat Hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht Zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des HEEREN Christus' wil zekerlijk wil verhoren, gelijk Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft.

Ik denk dat dit voldoende antwoord is.

Met vriendelijke groet, ds. H. J. Stoutjesdijk

Ds. H.J. Stoutjesdijk

 • Geboortedatum:
  03-03-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kunnen wij eerst gedoopt worden en dan pas leren? Gods woord verteld ons dat wij eerst moeten leren en dan gedoopt w...
geen reacties
30-11-2005
Na veel open en eerlijke gesprekken blijkt seksualiteit voor mijn man zijn grootste behoefte te zijn. Ik wist dat het be...
4 reacties
30-11-2011
Ik heb een onrustig leven. Enerzijds ben ik er van overtuigd God als mijn Zaligmaker te kennen, anderzijds twijfel ik da...
2 reacties
30-11-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering