Obsessie voor leer

Ds. H. Korving / 4 reacties

27-11-2015, 11:35

Vraag

Ik loop al een tijd met een vraag. Ik zit in de Gereformeerde Gemeente. Ik ben in behandeling geweest voor een obsessie voor leer. Daar ben ik ook heel erg bij geholpen. Dat is ook afgerond. Maar het gebeurt nu bijna iedere zondag dat ik in de kerk zit en wordt geconfronteerd met leer (leren rokken en leren jasjes). En dan kan ik soms bewogen onder de preek zitten en getroost worden, maar toch komt daarna alles weer boven als ik iemand voor me zie lopen in leer. En dat zijn er nog al veel. En de duivel komt er dan helemaal bovenop. Ik wil er tegen strijden, maar ik begrijp niet dat er zelfs echte christenen in bijvoorbeeld strakke leren rokken lopen. Hoe moet ik hiermee omgaan?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Een obsessie voor het een of het ander is een psychisch probleem. Je vertelt in je vraag dat je daarvoor bent behandeld en dat dat ook wel heeft geholpen. Niettemin blijft de confrontatie met leer -en met name leren kleding- je dwarszitten. Je noemt het zelfs een aanval van de duivel als je in de kerk iemand met leren kleding ziet.

Nu is het lastig om in zijn algemeenheid iets te zeggen over ‘hoe om te gaan met een obsessie’. Als dat weer erger wordt, zul je naar ik meen (opnieuw) professionele hulp en begeleiding moeten zoeken. 

Dit gezegd hebbende wil ik toch proberen om vanuit de Bijbel een richting te wijzen. Ik stel eenvoudig de vraag: Wat is er mis met leer? Ik lees in mijn Bijbel (Gen. 3:21) dat de HEERE God rokken van vellen maakte voor Adam en Eva. Dat waren dus dierenhuiden, kortom: leer. Dat was een rijke troost voor Adam en Eva dat God voor hen leren rokken en jassen heeft vervaardigd. Er is op geen enkele manier iets tegenstrijdigs tussen: getroost worden door het Woord van God en het dragen van kleding, die van leer vervaardigd is. Dit moet in jouw binnenste alle tegenwerpingen die vanuit je obsessie naar boven komen, de mond stoppen. Alles wat God geschapen heeft staat de mens namelijk ter beschikking, mits hij daar op een verantwoorde manier mee omgaat.

Ik ben dus niet in staat om te begrijpen dat de troost of het onderwijs van een preek kan worden weggenomen door het feit dat iemand zich kleedt in kleding die van leer vervaardigd is. Laat de duivel dus zijn mond houden als God Zelf ons is voorgegaan in het gebruik van leer om kleding voor de mens te vervaardigen.

Het gaat in de kerk om de leer, niet om het leer. En dan geldt dat leer en leven met elkaar in overeenstemming dienen te zijn. Ik hoop dat dit beknopte antwoord je verder helpt en dat je er iets van leer-t.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Lees meer artikelen over:

fetish
Dit artikel is beantwoord door

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
197 artikelen
Ds. H. Korving

Bijzonderheden:

Ds. Korving ging in november 2021 met emeritaat.

Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

En kijk/luister:

 

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
4 reacties
rotsvast
27-11-2015 / 14:01
Met alle gepaste respect voor de deskundige, toch denk ik dat hij aan de essentie van de vraag voorbijgaat. Ik heb namelijk het sterke vermoeden dat de moeite die vragensteller met leer heeft een sterk seksuele connotatie heeft. Leer als fetish, als iets wat direct lustopwekkend, verleidend is. Ze vraagt zich immers af: '..maar ik begrijp niet dat er zelfs echte christenen in bijvoorbeeld strakke leren rokken lopen.' Hierop wordt geen antwoord gegeven. Volgens mij heeft ze geen moeite met 'gewone' leren kleding, waarop het antwoord zich richt.
Zou dominee Korving misschien alsnog antwoord willen geven op dit seksuele aspect, want ik snap dat de vragensteller daar mee zit.
mortlach
27-11-2015 / 14:36
Tja, opnieuw hulp zoeken lijkt me toch een duidelijk antwoord. Dat, of er mee leren leven.

Hetgene wat ik uit de vraag oppak, is dat de vraagsteller de verantwoordelijk bij de drager neerlegt. Dat blijkt uit "...maar ik begrijp niet dat er zelfs echte christenen in bijvoorbeeld strakke leren rokken lopen". Dat lijkt me wel zorgelijk. Want die drager weet niets van de fetish van de drager, dus hoe/waarom zou die er dan rekening mee moeten houden? Het lijkt me beter dit geheel bij jezelf te houden en niet de oprechtheid van andermans geloof in twijfel te trekken.
Lecram
27-11-2015 / 15:40
Het probleem ligt niet bij het dragen van leer, of bij de drager van leer, maar bij de vraagsteller. De obsessie voor leer is een obsessie die de gedachten bezet houdt en daar verkeerde associaties bij geeft.
Obsessie heeft dus alles te maken met je gedachten en wat je daarbij fantaseert. Wees ervan bewust dat de duivel een specialist is in het infecteren van je gedachten. Hij is er bewust op uit om je te beschadigen en je gedachten van God af te leiden.
Daar is slechts één oplossing voor: leven vanuit de opstandingskracht van Jezus! Dat betekent dat je vooral eerst een keuze maakt om Jezus aan te nemen als je Zaligmaker. Hij schenkt daarmee vergeving van zonden en de Heilige Geest. Lees de Romeinenbrief maar eens, dan leer je wat God hiermee bedoeld heeft. In Romeinen 8 ligt de nadruk op de kracht die de Heilige Geest heeft en geeft om de zonde te weerstaan. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van God. Die kracht is zo enorm groot, dat iedere zonde daardoor overwonnen kan worden. Weet dat God de beproevingen geeft om die te overwinnen en zo tot volharding te komen. Haal troost en kracht uit Gods Woord, lees hier welke enorme kracht God heeft geschonken! Strijd om in te gaan, in Gods kracht.

Efeze 1:15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen,
16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk,
17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,
18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,
19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,
20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,
21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.
22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,
23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.
AHHK76
27-11-2015 / 21:34
Ik kan me wel iets bij de vraag voorstellen. Zelf zou ik muv leren schoenen ook nooit leren kleding dragen. Ik heb er een negatief gevoel bij, als iemand leer aan heeft. Niet dat het iets met lustgevoelens doet, maar het roept toch iets op van: dit kan niet of dit doe je niet of dit hoort niet. Maar ik weet dat dit een persoonlijk iets is en dat anderen dit anders voelen.... anders droegen ze het niet. Het staat niet in de Bijbel dat het niet mag, dus het is geen zonde. Als het hele strakke leren kleding is, dan vind ik dat mensen moeten nadenken of ze zich wel eerbaar en kuis kleden. Maar wat dat is wordt ook heel verschillend bekeken..
Maar ik denk dat hier inderdaad over iets anders gaat, wat de vraagsteller op een bijzondere manier beleeft. Helaas/gelukkig past onze omgeving zich niet aan ons aan. Dus wij zullen dan een goede en gezonde manier moeten vinden (event. met hulpverlening) om er mee om te gaan!
Ik hoop dat vraagsteller een stuk bevrijding gaat ervaren!

Terug in de tijd

Op 17 april gaat een film over het leven van Noach (en dan vooral de periode rond de bouw van de Ark en de Zondvloed) in premiere. Hoe moet je als christen tegen een dergelijke verfilming van de Bijbe...
4 reacties
26-11-2013
Dank aan Ds. Den Admirant voor de beantwoording van mijn vraag. Mag ik t.z.t. ook een behandeling van gedeelte twee tegemoet zien m.b.t. de vraag, waar het over het verzondigen van het heil gaat? Dank...
2 reacties
26-11-2009
Kun je zeggen dat God van alle mensen houdt? Kun je zeggen dat God niet van alle mensen houdt?
Geen reacties
26-11-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering