Reacties op evangelische kerken

J.W.N. van Dooijeweert / 5 reacties

26-11-2012, 14:57

Vraag

Elke keer als ik weer reacties lees van mensen die reageren op evangelische kerken doet het mij veel verdriet. Het lijkt wel of mensen elkaar niet in hun waarden laten. Elke keer als ik negatieve reactie lees denk ik dat de tijd is gekomen dat Jezus spoedig terug komt. Niet alleen zien we dit in de wereld: oorlogen, aardbevingen, ziektes, maar ook de mensen in de christelijke kerken verdrukken elkaar. Dan bedoel ik niet alleen in Israel, Irak, China en overige, maar ook hier in Nederland. Er is onderling weinig tolerantie, geen begrip voor iemands denkwereld en beleving van het christelijk geloof. Als Jezus spoedig terug komt zal hij ons niet vragen in welke kerk wij zaten, maar of wij een vriend/vriendin zijn geweest voor onze naaste en hoe wij met de medereizigers op weg naar de eeuwigheid zijn omgegaan. Ik begrijp wel dat er veel verschillende kerken zijn en dat niet iedereen meer in één kerk samen kan gaan, maar is er niet één christelijk geloof en één Bijbel die zegt God en je naaste lief te hebben boven jezelf?

Antwoord

Beste vraagsteller(ster)

Je opmerking is me uit het hart gegrepen. Door ons werk in Peru komen we met allerlei kerkelijke kleuren in aanraking. Van Presbyterianen tot Baptisten en Pinksterkerken.  De grote ontdekking is steeds weer dat de Heere Zijn kinderen verzamelt uit allerlei kerken en groepen. Ik denk dat we wel onderscheid moeten maken tussen kerken (en hele kleine kerkjes) en sekten of sektarische groepen.

Ik deel helemaal je mening dat niemand meer een ander in zijn waarde kan laten.  Ik sta helemaal naast je als het gaat over verdriet hebben over de afkeer naar elkaar. De liefdeloosheid zal toenemen (al is de liefde van de ene kerk naar de andere nooit erg groot geweest, denk maar aan de tijd van de reformatie en daarna het omgekeerde beeld). Vooral op kerkelijk terrein speelt de liefdeloosheid heel sterk. Of we dit nu direct moeten verbinden aan de wederkomst van de Heere Jezus, is voor mij nog een vraag.

Erg moeilijk is het inderdaad om te accepteren dat het wederzijds begrip voor elkaars geloofsleven zo ver zoek is. Bij de wederkomst zal Jezus inderdaad niet vragen van welke kerk je was of bent. Ik denk vaak: "De bal ligt bij mij. Ik moet een schop geven." Ik bedoel daarmee te zeggen: als we deze situatie zien moeten we zelf als eerste beginnen om liefdevoller te zijn tegenover onze naaste. Vooral ook tegenover onze naaste in een anderen kerk. We moeten opnieuw beginnen om de 'smaakmakers' van de wereld te zijn. Dat is roeping voor ieder Christen, van welk kerkverband ook! En dan vooral ook naar de ongelovige, die zo scherp ziet en ervaart hoe fout het vaak is in de kerk.

Het ga je goed! God zegene je in je worstelingen van het geloofsleven in de praktijk.

Hartelijke groeten,
Evangelist J. W. N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

evangelisch
5 reacties
rotterdam1
26-11-2012 / 20:13
vraagsteller(ster) ; hartelijk dank voor u vraag waar ook al uw antwoorden in doorklonken.
Dhr. Dooijeweert ; u bedankt voor uw oprechte antwoord – het is mij uit het hart gegrepen.
Ter informatie, Christenen in Irak, Nigeria, Syrië en b.v. China gaan veel respectvoller met elkaar om dan wij in Europa. Orthodoxen, Protestanten en Katholieken krijgen op dezelfde manier te maken met discriminatie, vervolging en zelfs executies.
God zal inderdaad niet vragen van welke kerk wij lid waren maar ik ben wel eens bang dat Hij zal vragen waarom wij niets gedaan hebben aan dit onrecht.
“Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan.
En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven”.
lies
27-11-2012 / 12:41
Tja, andersom lijkt dit soms ook het geval te zijn: ik lees ook regelmatig minder prettige reacties over de GG (de kerk waar ik zelf heen ga).
1a2b3c
27-11-2012 / 13:31
Tja, dat komt omdat we er zo 'goed' in zijn om het (vermeende) negatieve van de ander te zien.

Mooi antwoord van v. Dooijeweert!
dorieng
28-11-2012 / 16:09
Mij valt op dat mensen zich nogal eens negatief zich uiten over een bepaald kerkverband waar ze zelf uit komen maar nu niet meer kerken. De rede daarvoor weet ik niet. Ik denk dat het nooit goed is om dit te doen, wat de oorzaak ook is. We moeten juist in deze tijd elkaar steunen in plaats van zoeken naar stokken om elkaar mee te slaan. Als het goed is hebben we uiteindelijk allemaal hetzelfde doel: God liefhebben boven alles en onze naaste zoals ons zelf inderdaad. Wanneer we echt van hart tot hart met elkaar praten komen we toch allemaal bij hetzelfde uit: Jezus Christus en Die gekruisigd!
september
28-11-2012 / 19:54
tja, dorieng de reden daarvoor lijkt me niet zo moeilijk< ze gaan natuurlijk niet voor niets uit die kerk.
ik weet ook dat als je uit een kerkverband stapt je vaak niet meer wordt aangekeken door mensen uit dat verband, dat opgeteld bij het feit dat ze het niet me die kerk eens zijn(anders ga je niet weg) gaan ze vaak harteloos en liefdeloos om met mensen uiteen ander kerkverband, ik keur dit absoluut niet goed maar het is wel een gegeven.
met de rest van je reactie ben ik het helemaal mee eens, we moeten allemaal het enige nodige op het oog hebben!
waar we dan kerken moet wegvallen want dat valt ook weg als GOD op de wolken komt om te oordelen.
ik zag vanavond een volle maan en moest er ineens aan denken wat ik pas hoorde, dat de maan rood zou kleuren als de oordeelsdag daar is(ik heb dit nog niet nagetrokken) toen dagt ik aan welke kant staan wij?? bij de bokken of de schapen als de dag daar is... een vraag om diep over na te denken, aan welke kant staan we nu werkelijk??

laten we ons daar maar mee bezig houden in plaats van afgeven op kerkverbanden!
de tijd die we daar aan besteden kunnen we ook bijbel lezen en GOD PRIJZEN.

Terug in de tijd

Staan er beloften in de Bijbel waar ook onbekeerden op mogen pleiten? En dan in het bijzonder beloften van gebedsverhori...
geen reacties
26-11-2004
Wie herkent dit? De beste vriend van onze zoon heeft sinds kort verkering. Daardoor zijn de weekenden voor hem wel erg s...
4 reacties
26-11-2013
Sinds een half jaar heb ik verkering met een geweldige jongen waar ik veel van hou. We lopen alleen af en toe tegen een ...
geen reacties
26-11-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering