Brakel over 'algemeene bewerkingen des Heiligen Geestes'

Ds. M.W. Muilwijk / geen reacties

23-11-2015, 10:22

Vraag

Brakel schrijft in zijn Redelijke Godsdienst (deel 1) over de onbekeerden en de uitverkorenen. Hij schrijft over de onbekeerden: "Anderen worden overtuigd, en ontvangen algemeene bewerkingen des Heiligen Geestes; algemeen noem ik ze, omdat beide, uitverkorenen en onbekeerlijken, die deelachtig worden; deze zijn gemeenlijk overtuigingen van zijn ellendigen staat, bevatting en indruk van de zaligheid en verdoemenis, schrik voor den toorn Gods, kennis van den Heere Jezus, en de verborgenheden des geloofs, hoogachting van de staat der kinderen Gods, een wensch om mede een van die te zijn, opzetten om zich te bekeren, bidden, lezen van Gods Woord, historisch geloof, zich voegen bij de godzaligen, de grove besmettingen der wereld te ontvlieden en dergelijke." Ik neem aan dat Brakel het over bevindelijke kennis heeft, want algemene kennis hebben 2 miljard christenen. Maar wat een aangrijpende werkelijkheid, kennis van de Middelaar en toch verloren gaan! Kunt u hier iets over zeggen?


Antwoord

Beste vragensteller/-ster,
 
In de eerste plaats excuses dat het lang geduurd voor ik mijn antwoord heb geformuleerd; het was en is een drukke tijd. Ik heb het citaat even nagezocht en gevonden in “De redelijke godsdienst” deel I.31 "De wedergeboorte". Ik heb het nagelezen en dan lijkt wat Brakel schrijft, sterk op de gelijkenis van het zaad (Matth. 13:1-8 en 18-23). En hier ligt jouw antwoord op de algemene kennis van 2 miljard christenen en 'kennis' van de Middelaar en toch verloren gaan.

Het ware geloof doortrekt drie dingen in een mens: 1. het hoofd (ons verstand). We houden heel Gods Woord voor volkomen waar; 2. ons hart (vertrouwen). We stellen ons volkomen vertrouwen op God en Zijn beloften; 3. onze wil (handelen). We richten ons leven in overeenstemming met Gods Woord, waarop wij ons volkomen vertrouwen stellen, in.
 
Wanneer hoofd, hart en handen betrokken zijn in het geloof, dan alleen is er sprake van waar geloof of bevindelijke kennis van Christus. Algemene kennis van Christus staat gelijk aan historisch geloof. Maar er is ook sprake van tijdgeloof en wondergeloof: ik denk dat a Brakel op de laatste twee doelt in het citaat. En ook deze vormen van geloof vernieuwen ons niet totaal, zodat het ware geloof in ons wordt uitgestort. Het tijdgeloof raakt namelijk ons hoofd en onze wil, maar niet ons hart; het wondergeloof raakt ons hart en wil, maar niet ons verstand. Het ware geloof alleen heeft kennis van Christus Zelf in het hoofd (verstandelijk), in het hart (vertrouwen) en in de wil (onze daden worden vernieuwd)
 
Deze aangrijpende werkelijkheid moeten jou en mij voortdurend op de knieën brengen met de bede van Psalm 139:23 en 24: 23 “Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. 24 En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg.”    
 
Dan komt alles op losse schroeven te staan, behalve God en Zijn Woord: Hij blijft het dan waard geloofd te worden met geloof als gave van de Heilige Geest dat ons geheel vernieuwd.

De Heere schenke en versterke dit geloof in en bij ons allen. Ik hoop dat je zo wat verder geholpen bent.
 
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

Brakelgelooftijdgeloof
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jonge vrouw van 25 jaar met een gevoelige inslag. Diverse malen in mijn leven heb ik last gehad van 'piekerpe...
geen reacties
23-11-2006
Al een aantal jaar heb ik last van eczeem op mijn handen. Het lijken blaasjes die na verloop van tijd openknappen maar s...
3 reacties
23-11-2011
Ik heb een vraag aan iemand die betrokken is bij de HSV, want ik denk dat ik een klein foutje heb ontdekt. Ik denk dat h...
geen reacties
23-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering