Zonde zijn

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

16-11-2015, 10:00

Vraag

Al vaak heb ik met het volgende geworsteld. In preken wordt weleens gezegd dat we niet alleen zonde doen, maar dat we ook “zonde zijn.” Dat vind ik een heel moeilijke opmerking omdat het voor mijn gevoel zo'n oneer doet aan God. God heeft ons naar Zijn beeld geschapen. Zonder zonde, met de bedoeling om Hem te eren en groot te maken. Adam is in zonde gevallen en daarom zijn we allemaal zondig. Ik ben het er van harte mee eens dat we van onszelf niet anders kunnen dan zondigen, maar toch maakt de opmerking "dat we zonde zijn" me boos. Nogmaals, omdat God  erdoor te kort gedaan wordt en verdacht mee wordt gemaakt naar mijn gevoel. Ik zou graag willen weten of er een Bijbeltekst is waar hierbij naar verwezen wordt of dat het gewoon een uitgesleten uitdrukking is. Het gaat dus niet om de vraag of we “zondig zijn”, maar dat we “zonde zijn.”

Antwoord

Dat we zondig zijn en ook dat we zonde zijn. Dat laatste maakt je boos omdat je denkt dat het God oneer doet want we zijn geschapen naar Zijn beeld met de bedoeling om Hem te eren en groot te maken. Juist omdat we zondig zijn en het beeld van God door de zondeval zijn kwijt geraakt, zijn we toch een en al zondaar = zonde zijn. Lees bijvoorbeeld wat Paulus schrijft in de Romeinen brief, hoofdstuk 3 de verzen 9-20. Hier wordt heel duidelijk onder woorden gebracht dat we niet alleen zondig zijn maar ook dat we met z’n allen zonde zijn. Gods wet spreekt uit dat wij vervloekt zijn omdat we niet gebleven zijn in hetgeen geschreven staat in het boek van de wet. Het is dus niet een uitgesleten uitdrukking waar je moeite mee hebt, maar een door en door Bijbels feit. Wij zijn kinderen des toorns buiten het Koninkrijk Gods. Maar voor zulke mensen is er een weg terug zodat we weer Gods beeld gaan vertonen en Hem weer eren. Lees wat Paulus daarover zegt in Romeinen 3 vanaf vers 21 t/m 31. Het grote wonder dat mensen die ontdekken één bonk zonde te zijn, herschapen worden door het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dan pas wordt God weer gereed als wij zo als verloren zondaren thuis komen bij de hemelse Vader door Zijn Zoon.
 
Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

zonde
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een aantal vragen, waarvan ik het antwoord niet op deze site heb kunnen vinden. Waaruit blijkt dat de besnijdenis...
geen reacties
16-11-2011
Er worden nogal eens reacties gegeven op vragen en/of antwoorden die zo snel na publicatie in de vragenrubriek op de sit...
13 reacties
16-11-2009
Ik heb een vraag over de Rechabieten uit Jeremia 35. Wat heeft die geschiedenis ons vandaag de dag te zeggen? Wij kunnen...
1 reactie
16-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering